TEREMOK, leļļu teātris
Ludzas novada Istras pagasta bibliotēkā
Istras pagasta bibliotēkas vadītāja Jeļena Kreminska, jelena_kreminska@inbox.lv
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

2010. gada augustā.

KĀ?

Bibliotēkas vadītājas ideja par leļļu teātra izveidi guva atbalstu pašvaldības izsludinātajā Mazo kultūras projektu konkursā. Kā rezultātā tapa leļļu teātra atribūti. Sadarbībā ara bibliotēkas aktīvu tika izveidots tradicionālais leļļu teātris.

KĀPĒC?

Kāpēc tas bija vajadzīgs? Kas no tā mainīja?

Doma par šāda teātra izveidi pagasta bibliotēkā radās sakarā ar to, ka Istrā ir vidusskola un bērnudārzs, tas nozīmē,  ka ciematā ir daudz bērnu. Sakarā ar to, ka mēs atrodamies diezgan patālu no Ludzas un Rēzeknes, ne visiem vecākiem ir iespēja aizvest savus bērnus uz dažādiem pasākumiem, kas domāti bērniem, tāpēc mēs, kultūras darbinieki saviem spēkiem cenšamies iepriecināt vietējos bērnus.

Ko tas mainīja lietotājiem?

Ik viens bibliotēkas apmeklētājs, izrādot iniciatīvu, var kļūt par leļļu teātra aktieri, kas ceļ pašapziņu, palīdz atbrīvoties no dažādiem kompleksiem vai arī vienkārši neizbraucot no pagasta var baudīt leļļu teātra izrādes.

Ko tas mainīja bibliotekāriem?

Tika pilnveidotas  bibliotekāra radošās spējas, palielinājās komunikācija ar vietējiem iedzīvotājiem.

Ko tas mainīja bibliotēkai?

Bibliotēka vairākkārt piedalījās Starptautiskajā leļļu teātra festivālā Roķišķos (Lietuva), kā arī tika saņemts aicinājums uzstāties Ziemassvētku uzvedumā Londonā (Anglija). Tādā veidā tiek popularizēts bibliotēkas darbs pagastā, novadā, Latvijā un arī ārzemēs.

Palielinājās apmeklējumu skaits tieši bērnu un jauniešu vidū.