Runča Misiņa lasīšanas stacijas + Lasīšanas svētki kopā ar runci Misiņu
Projekts ”Runča Misiņa lasīšanas stacijas” tika īstenots 17 Gulbenes novada vispārizglītojošajās skolās, 11 pagastu bibliotēkās un Gulbenes novada bibliotēkā.
Lasīšanas svētki notika Papardes stacijā, tajos piedalījās labākie lasītāji no visām Gulbenes novada skolām.
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

Projekts “Runča Misiņa lasīšanas stacijas” ilga visu 2014./2015. m. g. un noslēdzās 2015. gada 27. maijā ar Lasīšanas svētkiem kopā ar runci Misiņu.

KĀ?

Projekta “Runča Misiņa lasīšanas stacijas” mērķis bija ieinteresēt bērnus lasīt, iesaistot tos dažādos pasākumos visa mācību gada garumā. Bērni no 1.–9. klasei aktīvi lasīja grāmatas, krāja uzlīmes, piedalījās dažādās radošās aktivitātēs – fotografēja, zīmēja, līmēja, uzstājās, lasīja priekšā, uzzināja, kādas grāmatas bija mīļākās tētiem un mammām viņu bērnībā. Pasākumu skaits ir iespaidīgs, un arī projektā iesaistīto bērnu skaits ir liels – vairāk nekā 1000 skolēnu. Projekta ietvaros notika arī skolēnu, vecāku un skolotāju anketēšana. Projekta ietvaros skolēni tika sadalīti četrās vecuma grupās, kurām katrai bija jālasa 13 grāmatas atbilstošas vecumposmam. Par katru izlasīto grāmatu skolēns saņēma vienu uzlīmi, kura tika ielīmēta speciālā kartītē.

Lasīšanas svētkos, kuros sapulcējās labākie lasīšanas staciju lasītāji, piedalījās 400 skolēni un 50 skolotāji. Svētki sākās ar braucienu Bānītī, kurā piedalījās 156 paši, paši labākie lasītāji. Katrā vagonā bija viena grupa kopā ar kādu autoru no grāmatu kolekcijā lasītajām grāmatām. Svētki turpinājās Papardes pļavā, kurā bērni turpināja aktivitātes kopā ar autoriem, brīvprātīgajiem jauniešiem un bibliotekārēm.

KĀPĒC?

Gulbenes novadā šis bija pirmais tik ilglaicīgs pasākums. Esam patiesi gandarīti, ka visas novada skolas aktīvi iesaistījās grāmatu lasīšanas maratonā. Bērni sacentās savā starpā, kurš izlasīs vairāk grāmatas. Skolās notika daudz un dažādi pasākumi, kuros iesaistījās pat nelasošie bērni. Gulbenes bērnu bibliotēkas talismans runcis Misiņš apmeklēja Gulbenes pilsētas skolas, aicinot iesaistīties grāmatu lasīšanā. Tika izlasītas un pārlasītas grāmatas, jo viens no pasākumiem bija galda spēles veidošana, izmantojot izlasītās grāmatas. Grāmatas, kuras tika iekļautas grāmatu sarakstā, arī Gulbenes bērnu bibliotēkā tika daudz vairāk izsniegtas. Arī apkopojot anketēšanas rezultātus, tika konstatēts, ka bērni lasa un, ka viņiem patīk to darīt. Daudzi atzina, ka priecātos kā dāvanu saņemt grāmatu.

Lasīšanas svētkos piedalījās 400 labākie lasītāji, šie svētki skolēniem bija kā balva, kā gandarījums pēc labi padarīta darba. Svētki bija liela pieredze arī organizatoriem bibliotekāriem. Arī bērniem bija interesanti satikties savā starpā, runāties gan ar grāmatu autoriem, gan saviem vienaudžiem. Būtiska svētku daļa bija apbalvošana, kurā balvas saņēma gan labākie lasītāji, gan bibliotekāri, gan skolotāji.