Manas dzimtas stāsts par Valmieru, konkurss skolēniem
Konkursa īstenošana sadarbībā ar Valmieras skolām, konkursam iesniegtie darbi apkopoti un pieejami apmeklētājiem Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā.
Galvenā bibliotekāre Gaida Arta Saukāne, gaida.saukane@vcb.valmiera.lv, sagaida@inbox.lv
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

No 2010. g. – 2015. g. un turpinās.

KĀ?

Katru gadu tika izsludināts konkurss skolēniem “Manas dzimtas stāsts par Valmieru”, apkopoti un izvērtēti skolēnu iesūtītie darbi, organizēti noslēguma pasākumi, kuros labāko darbu autoriem tiek piedāvāta iespēja savus stāstus izstāstīt.

KĀPĒC?

Konkursa ideja radās svinot rakstnieka P. Rozīša jubileju, pārlapojot grāmatu “Valmieras puikas”, radās doma –  kādi ir šodienas bērnu un vecāku stāsti par Valmieru, kāda Valmiera bija toreiz un ir tagad?

Ko tas mainīja lietotājiem?

Kā atzīmēja arī paši konkursa dalībnieki, skolēniem radās ierosme parunāties ar saviem vecākiem, vecvecākiem, tādējādi uzzinot notikumus, par kuriem ikdienas steigā tā arī nav izrunāts.

Ko tas mainīja bibliotekāriem?

Ko tas mainīja bibliotēkai?

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa ir ieguvusi vairāk kā 200 interesantu, unikālu stāstu gan par seno Valmieru, par tās kolorītākajiem iedzīvotājiem, skolu dzīvi un, vienkārši, par interesantiem notikumiem.

INFO

  • Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā.