Adītāju diena Bārbelē
Vecumnieku novada Bārbeles pagastā, Bārbeles bibliotēkā
Vecumnieku novada Bārbeles bibliotēkas vadītāja Brigita Krauze, brigita.krauze@gmail.com
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

2013., 2014., un 2015. gada jūnija otrajā sestdienā (jūnija otrā sestdiena – vispasaules adītāju diena).

KĀ?

Pasākums notiek parkā (lietus gadījumā tautas namā).

KĀPĒC?

Adītāju diena – jauna darba forma bibliotēkas publicitātei. Izstādes un adītāju kopdarbi piesaista interesentus. Tiek popularizēti preses izdevumi, kas veltīti rokdarbiem, notiek tikšanās ar izdevējiem.

Tas dod iespēju būt kopā adītājiem, lai:

 • iegūtu jaunas idejas, zināšanas, jaunas adīšanas tehnikas;
 • dalītos savās prasmēs rokdarbu izstādēs;
 • veidotu veiksmīgu adītāju sadarbību veidojot kopdarbus;
 • attīstītu individuālo gaumi;
 • kopā ar folkloristiem konkursos atcerētos senvārdus, tautas dziesmas, ticējumus, sapņu tulkojumus saistītus ar adīšanu;
 • piedalītos labdarībā.

INFO

 • Žurnāls “Mūsmājas” Nr. 13, 2013. gada 26. jūnijs
 • “Vecumnieku Novada Ziņas” Nr. 13 (89) 2013. gada jūlijs, www.vecumnieki.lv
 • Žurnāls “Praktiskie Rokdarbi” 2014. gada jūlijs
 • Laikraksts “Bauskas Dzīve” Nr. 67 (10 571) 2014. g. 16. jūnijs, www.bauskasdzive.lv
 • “Vecumnieku Novada Ziņas” Nr. 12 (30) 2015. gada jūlijs, www.vecumnieki.lv