Adventes lasījumi, labdarības akcija
Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

2014. gada decembrī.

KĀ?

Adventes laikā bibliotekāri devās pie lasītājiem, kas dažādu iemeslu dēļ paši nevar atnākt uz bibliotēku, un piedāvāja klausīties skaļā priekšālasīšanā. Bibliotēku darbinieki apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes, kur mācās bērni ar īpašām vajadzībām, Bērnu sociālās aprūpes centru “Kalkūni”, Bērnunamu-patversmi “Priedīte”, Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālo centru, Daugavpils sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centru, Neredzīgo biedrību, Daugavpils autisma centru “Mūsu pasaule” u.c. Klausītājiem tika piedāvāti Adventes lasījumi par labestību, ticību, cerību un mīlestību.

KĀPĒC?

Apcerot Adventes laika nozīmi, Jānis Pāvils II ir teicis: Daudzu cilvēku dzīvē skumjas nomāc prieku un raizes – cerību. (..) Tas ir mūsu, ticīgo, uzdevums, darot mīlestības svētītus darbus, ik dienas vairot pasaulē mieru, mīlestību un prieku.” Šie vārdi iedvesmo Daugavpils bibliotekārus darīt labu un jo īpaši pirmssvētku laikā pavērt lietotājiem ar īpašām vajadzībām durvis uz brīnumaino, gaišo grāmatu pasauli.

Pakalpojuma saņēmējiem tā bija iespēja dzirdēt populāru autoru darbus, patīkami pavadīt laiku jaukā sabiedrībā, gūt prieku un gaišu svētku noskaņu, justies svarīgiem, nevis aizmirstiem.

Bibliotekāriem šī pieredze dāvāja patiesu prieku no sajūtas, ka esi vajadzīgs un novērtēts, ka spēj cilvēku dienas darīt gaišākas ar grāmatas palīdzību.

Bibliotēkai tā bija jauna, veiksmīga pieredze, kas tiks kopta kā tradīcija arī turpmāk. Radās apziņa, ka reizēm ir vērts iziet ārpus bibliotēkas sienām. Bibliotēka guva pozitīvu publicitāti (bibliotēkas vārds plaši izskanēja vietējos medijos).

INFO