Māksla cauri gadsimtiem…
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

No 2014.gada 24. oktobra līdz 27. martam.

KĀ?

Sadarbībā ar Iecavas novada Domes Izglītības nodaļu, ar biedrību “RaDam” un Edvarta Virzas Iecavas bibliotēku. Saturīgas diskusijas nodarbību noslēgumā.

KĀPĒC?

Zināšanu apguve un izglītība visa mūža garumā! Prezentācijas cikla nodarbībās padziļināja zināšanas un izpratni kultūrvēsturē, izcilāko mākslinieku radītajos darbos, viņu biogrāfijās zinoša pedagoga vadībā.

Bibliotekāriem radās ciešāka sadarbība un komunikācija ar saviem apmeklētājiem un iedzīvotājiem.

Pieprasījums pēc mākslas, kultūras un autobiogrāfiskiem izdevumiem pieauga (arī filmām).

Reizi mēnesī, vakara stundās bibliotēkas lasītava kļuva par jauku, mākslas pārņemtu un ieinteresētu domubiedru satikšanās vietu.

INFO