Pūcēnu skoliņa
Bauskas bērnu bibliotēkā
S. Freimane, T. 6324652
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

2013. gada 16. decembris līdz 2015. gada 14. maijam.

KĀ?

Ģimenēs, kurās aug trīs gadus veci bērni, saņēma ielūgumus apmeklēt Pūcēnu skoliņu bibliotēkā. Ierodoties iepazinās ar bibliotēkas telpām un bērnu rotaļas stūrīti. Nodarbībās krāsoja zīmējumus, klausījās muzikālās grāmatas un skatījās animācijas filmas.

KĀPĒC?

Aktivitāte ļāva bibliotēkai piesaistītu jaunu lietotājus. Lietotāji saņēma dāvanā grāmatu un pirmo liecību. Ieinteresēja apmeklēt bibliotēku un lasīt grāmatas, kontaktēties ar citiem bērniem, sekmēja lasīšanu kā tradīciju ģimenē. Lasot priekšā grāmatu un klausoties bērnam attīstās uzmanība, klausīšanās prasme, fantāzija, runas prasme un domāšana, tas bagātināja trīsgadnieka vārda krājumu, iztēli un trenēja atmiņu. Bibliotēku aktīvāk apmeklēja ģimenes ar trīsgadīgiem bērniem. Bibliotekāri ieguva pieredzi darbā ar maziem bērniem un viņu ģimenēm.

INFO