Starptautiskā “Dzīvā bibliotēka”
Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

2015. gada 13. martā.

KĀ?

„Starptautisko dzīvo bibliotēku” Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā piedāvāja īstenot Rēzeknes atvērtā jauniešu centra „JACis”  brīvprātīgā Džordžiana no Rumānijas. Pasākuma īstenošanai tika izveidota  darba grupa no bibliotekāriem un jauniešu centra speciālistiem. „Dzīvās grāmatas” bija jaunieši no dažādām Eiropas valstīm un stāstīja par savas valsts kultūru, tradīcijām, izplatītākajiem stereotipiem un aizspriedumiem. Tā kā jaunieši pārsvarā runāja savā dzimtajā un vēl angļu valodā, tika organizētas „dzīvās vārdnīcas”, proti, jaunieši – tulki.

KĀPĒC?

Kāpēc tas bija vajadzīgs? Kas no tā mainījās?

Mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē, kad globalizācijas ietekmi jūt ikviens no mums, satiekot citzemju cilvēkus ar kultūratšķirībām, reliģisko dažādību un atšķirīgu  tradīciju bāzi, bieži vien vadāmies pēc savas jau izveidojušās pieredzes un sabiedrībā pieņemtiem stereotipiem. Dzīvās  bibliotēkas mērķis -veicināt dialogu, mazināt aizspriedumus, lauzt sabiedrībā izveidojušos stereotipus un  caur „dzīvajiem stāstiem” iepazīt dažādu valstu kultūru un tradīcijas.

Ko tas mainīja lietotājiem?

Bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja dzirdēt vairāk kā 20 stāstus par Eiropas valstīm un ne tikai no Eiropas… Šis pasākums ir apliecinājums tam, ka bibliotēka var būt vieta ne tikai grāmatām un datoriem, bet arī komunikācijai, dažādu viedokļu apmaiņai. Lietotājs ieguva zināšanas nevis caur grāmatu, bet – stāstu. Pasākumā uzaicinātās „dzīvās vārdnīcas” varēja nostiprināt savas svešvalodu zināšanas.

Ko tas mainīja bibliotekāriem?

Bibliotekāri guva lielisku pieredzi šādu pasākumu organizēšanā, jo tas  bija diezgan sarežģīts un komplicēts uzdevums. Ir iecere nākotnē organizēt dzīvo bibliotēku.

Ko tas mainīja bibliotēkai?

Bibliotēka guva atpazīstamību caur masu medijiem gan Latvijas, gan vietējā mērogā, kā arī  ieguva jaunus sadarbības partnerus un draugus. Bibliotēka var būt lieliska vieta domu, ideju  un dažādu viedokļu apmaiņai.

INFO