Alūksne apaļos skaitļos, izstāde
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
biblioteka.info@aluksne.lv
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

Ideja īstenota 2015. gada janvārī kā izstāde lasītavā, kas publicēta arī bibliotēkas tīmekļvietnē un draugiem.lv profilā, kur pieejama joprojām. Bibliotēkā pieejams disks, kurā ievietots ne tikai izstādes galarezultāts, bet arī tapšanā izmantotie materiāli – raksti no preses un grāmatām.

KĀ?

2014. gada nogalē apkopojot informāciju par notikumiem, kas saistīti ar pilsētas vēsturi un kam nākamajā gadā aprit apaļa vai pusapaļa gadskārta, tika meklēts risinājums, kā ar šo informāciju netradicionālākā veidā iepazīstināt arī bibliotēkas apmeklētājus. Rezultātā tapa izstāde, kas pašu notikumu raksturo ar trāpīgu citātu palīdzību un papildina ar vizuālo materiālu.

KĀPĒC?

Ja apkopot informāciju par personām, objektiem, notikumiem, kas saistīti ar savu novadu, ir tradicionāla bibliotēku funkcija, tad veids, kā šo informāciju reprezentēt, padarot pieejamu saviem lasītājiem un citiem interesentiem, paver iespēju variācijām. Izstāde “Alūksne apaļos skaitļos 2015” bija viena no šādām variācijām, kas, izlaižot apjomīgu tekstuālu informāciju, sniedza ieskatu pilsētas vēsturē, veidojot krāšņu mozaīku par dažādiem laika periodiem – sākot ar laiku pirms 730 gadiem, kad Alūksnes vārds pirmo reizi minēts rakstītajos avotos līdz pat laikam pirms 5 gadiem, kad apstiprināts Alūksnes novada ģerbonis. Tā kā saņemtas pozitīvas atsauksmes, top līdzīga izstāde nākamajam gadam – par notikumiem pilsētas vēsturē, kam apaļa vai pusapaļa gadskārta apritēs 2016. gadā.

Izstādes veidošanas process rezultējies arī ar papildinājumu novadpētniecības krājumam – tiek atrasti un uzkrāti vēl neapzināti informācijas avoti par konkrētajiem notikumiem (pārsvarā tie ir raksti no preses izdevumiem).

INFO