Projekts ELRII-359 “Latvijas – Krievijas pierobežas pašvaldību vienotas kultūras un informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana izmantojot radošo literāri – māksliniecisko potenciālu” / “FORGET A HURRY”
Kārsavas novada, Viļānu novada un Šlisselburgas (Krievija) pilsētas pašvaldībās iesaistoties šo pašvaldību publiskajām bibliotēkām
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

Projekts sācies 08.05.2013. un ilga 18 mēnešus.

KĀ?

Izmantojot ES pārrobežu sadarbības programmas līdzekļus (“Estonia-Latvia-Russia cross border cooperation Programme within European Neighborhood and Partnership instrument 2007–2013”) Viļānu novada, Kārsavas novada un Šlisselburgas (Krievija) pilsētas pašvaldībās tika radītas vai atjaunotas infrastruktūras kultūras pasākumu organizēšanai un notika dzejoļu krājuma sastādīšana un izdošana, kurā tika publicēti visu minēto pašvaldību literātu un mākslinieku darbi.

Interneta vietnes (bloga) izveide, kurā, tikts periodiski, ievietota autoru literāri – mākslinieciskā jaunrade.

Dzejas dienas organizēšana izmantojot pašvaldību radošo potenciālu.

Jauniešu radošās nometnes organizēšana.

KĀPĒC?

Kāpēc tas bija vajadzīgs? Kas no tā mainīja?

Projekta mērķis: Viļānu novada, Kārsavas novada un Šlisselburgas pilsētas pašvaldību vienotas kultūras informācijas telpas un sadarbības tīkla izveidošana un attīstīšana izmantojot radošo literāri – māksliniecisko potenciālu, kā arī ciešākas sadarbības veicināšana starp Latvijas un Krievijas pierobežas pašvaldībām.

Kārsavas novadā līdz šim nav bijis savas literārās apvienības, tāpēc projekts deva iespēju literātiem satikties, iepazīt vienam otru, dalīties ar savām emocijām. Projekta rezultātā pilsētā tika uzbūvēta brīvdabas estrāde un bibliotēka ieguva datorus un multimediju iekārtas.

Ko tas mainīja lietotājiem?

Interesanti pasākumi, tikšanās, iespēja turpmāk izmantot kvalitatīvu datortehniku.

Ko tas mainīja bibliotekāriem?

Tika gūta pieredze starptautisku projektu realizācijā, radošu nometņu un konferenču organizācijā.

Ko tas mainīja bibliotēkai?

Bibliotēkā izveidojās literātu kopa, kas arī turpmāk piedalās radošos pasākumos, kā arī iegūti sadarbības partneri citās pašvaldībās. Bibliotēka var izmantot jauno multimediju tehniku dažādu aktivitāšu realizēšanai.

INFO