No bibliotekāru stāstiem līdz Vidzemes stāstnieku festivālam
Ideja tika īstenota Valmieras integrētajā bibliotēkā un Mazsalacas pilsētas bibliotēkā
Valmieras bibliotēkas galvenā bibliotekāre Agita Lapsa, agita.lapsa@vcb.valmiera.lv
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

Laika periodā no 2009. maijam līdz 2015. gada oktobrim.

KĀ?

Valmieras bibliotēka UNESCO LNK Stāstu bibliotēku tīklā darbojas kopš kustības sākuma 2009. gada un projektā pārstāv Valmieras integrēto bibliotēku.

Bibliotēkā un ārpus tās tika rīkoti stāstu pasākumi. Pirmie stāstīšanas pasākumi notika bibliotēkas darbinieku vidē. Mūsu mērķis bija pierakstīt profesionālos stāstus. Tad pievērsāmies Valmieras mikrorajoniem – Krāču kaktam un Kārlienai, kuros iesaistījām apkārtnes iedzīvotājus. Krāču kakta cikla noslēgumā rīkojām talku ar jēra zupas ēšanu noslēgumā un Vidzemes stāstnieku piedalīšanos.

Vēl minama Valmieras puiku diena ar stāstiem “Valmiera, kuras vairs nav”.

Plostnieku un mazā bānīša stāstos aicinājām bijušos plostu pludinātājus un mašīnistus, tādējādi pierakstot liecības par izzudušiem arodiem.

Līču stāsti notika, atsaucoties Kauguru pagasta iedzīvotāju iniciatīvai. Uzmeklējām cilvēkus, vācām ziņas par bijušo Vissavienības kūrortu-sanatoriju “Līči” Valmieras pievārtē.

Mazsalacas stāsti aizsākušies šī gada pavasarī un notiek jaunā kvalitātē. Šajā ciklā pilsētiņas iedzīvotāji pulcējas bibliotēkā un reizi mēnesī stāsta par noteiktu tematu gan savus, gan noklausītus stāstus. Dalībnieki pilnveido savas stāstnieku prasmes, kā arī mācās veidot stāsta dramaturģiju. Novembrī ieplānota ekskursija pa apzināto stāstu vietām Mazsalacā ar skolu jauniešu piedalīšanos.

KĀPĒC?

Projekta mērķis atdzīvināt stāstīšanas tradīciju, attīstīt un popularizēt to vietējās kopienās, tādējādi veicinot kultūras un kopienas piederības sajūtu, pieredzes nodošanu dažādu paaudžu starpā. Meklēt dabas dotus stāstniekus vietējo iedzīvotāju vidū, kā arī pašiem bibliotekāriem attīstīt stāstīšanas iemaņas, rīkojot pasākumus un vakarēšanas par dažādām tēmām. Te var gūt ieskatu vēstures notikumos caur cilvēka personīgo pieredzes stāstu, emocionāli iezīmējot vēstures faktus.

Mūsu aktivitāšu mērķis, nav veidot faktu un informācijas uzkrājumu. Šis vairāk ir emocionālās pieredzes un kopienas veidošanas projekts.

Ieguvums – plašāks kļūst bibliotēkas draugu loks, jo arī tie, kas nelasa grāmatas un neizmanto internetu, bibliotēkā atrod sev interesantu nodarbi, veidojas savstarpēja saikne pasākumu dalībnieku vidū. Nostiprinās piederība vietējai kopienai, aktivizējas starppaaudžu dialogs.

Cilvēkam ir iespēja stāstīt par sevi un savu pieredzi. Tas veicina cilvēku pašapziņu, reizē uzlabo emocionālās dzīves kvalitāti.

Projektā ietaisītajiem bibliotekāriem vairāk iznāk komunicēt ar iedzīvotājiem, iespēja lielākam apmeklētāju lokam stāstīt arī par bibliotēkas piedāvājumu.

Bibliotēkas pasākumi iziet ārpus bibliotēkas telpā, un to organizēšanas  gaitā veidojas sadarbība starp dažādām pašvaldības iestādēm, NVO, uzņēmējiem un brīvprātīgajiem.

INFO