Latvijas Bibliotēku festivāls 2017

Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem

2017. gada 24. un 25. aprīlī

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Mūkusalas ielā 3, Rīgā

 

Bibliotekāru gada balvu pasniegšanas ceremonija. 24. aprīlī 14.00–16.00 LNB Ziedoņa zālē.

LBB Gada bibliotekāra 2016 balvu par izcilu sniegumu mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā, kas saistīta ar iedzīvotāju izglītošanu, kompetenču paaugstināšanu, kapacitātes celšanu un iedvesmošanu, saņēma Laimdota Ozoliņa no Bauskas Centrālās bibliotēkas (Zemgale), savukārt Gada bibliotekāra 2016 balvu par izcilu sniegumu bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā, kas saistīta ar bibliotēku lomas un ietekmes stiprināšanu un bibliotekāra profesijas prestiža celšanu, saņēma Inga Brūvere no Kuldīgas Galvenās bibliotēkas (Kurzeme).

Pagasta bibliotekāri — gaismas nesēji 2007-2017 un LBB Gada bibliotekāri 2016

Pagasta bibliotekāri — gaismas nesēji 2007-2017 un LBB Gada bibliotekāri 2016. Foto: Krists Luhaers, LNB

2016. gadā Gada bibliotekāra 2015 balvu saņēma:

  • Mārtiņš Lagzdons no Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra (Kurzeme)
  • Daina Girvaite no Kuldīgas novada Pelču pagasta bibliotēkas (Kurzeme)