Latvijas Bibliotēku festivāls 2017

Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem

2017. gada 24. un 25. aprīlī

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Mūkusalas ielā 3, Rīgā

 

Latvijas bibliotekāru 12. kongress. 24. aprīlī 09.00–14.00 LNB Konferenču centrā.

Bibliotēkas ir sabiedrības spogulis, un tās ir stipras tikai tad, ja tās ieklausās sabiedrības sapņos un raizēs, un nesavtīgi kalpo sabiedrībai un tās vajadzībām. Tomēr sabiedrībā – tai skaitā politikas veidotāju vidū – vēl joprojām dzīvi ir stereotipi par to, kas ir bibliotēka un ko tā dara. Laikā, kad aizvien uzstājīgāk skan saucieni optimizēt un efektivizēt, saskaitīt un izmērīt it visu mums apkārt, mēs nedrīkstam bibliotēku uztvert kā pašu par sevi saprotamu. Mums ir jābūt gataviem un spējīgiem parādīt mūsu darba daudzveidību un pierādīt tā vērtību.

Tāpēc Latvijas bibliotekāru 12. kongresā runāsim par to, kā Latvijas bibliotēku tīkls atbalsta sabiedrības vajadzības, it īpaši valsts reģionos. Nav noslēpums, ka daudzās apdzīvotajās vietās bibliotēka pilda ne tikai tās pamata funkcijas, bet kalpo arī kā kultūras un sociālais centrs, un sniedz atbalstu valsts, pašvaldību un komersantu pakalpojumu izmantošanā. Kur sākas un kur beidzas bibliotēkas loma, kur novilkt robežu? Kā nepazaudēt savu unikalitāti? Kā izmērīt bibliotēku sociālo lomu un ekonomisko pienesumu? Kā pamatot bibliotēkas nepieciešamību politikas veidotāju acīs? Kā noteikt bibliotēkas pakalpojumu vērtību, tai skaitā panākt adekvātu atalgojumu par darbu? Par šiem jautājumiem aicināsim uz diskusiju politikas veidotājus, pētniekus un ārvalstu viesus.

Ir aizritējuši trīs gadi, kopš Latvijas Bibliotekāru biedrību vada līdzšinējais valdes sastāvs, un ir pienācis laiks nodot stafetes kociņu tālāk. Tieši šī iemesla dēļ šogad mūsu tikšanos saucam par kongresu, nevis konferenci, un tā nozīmīgākais notikums būs jaunās biedrības valdes vēlēšanas. Līdz ar to būtiska kongresa programmas sastāvdaļa būs atskats uz paveikto, un ceļa karte nākamajiem gadiem.

 

Kongresa programma (PDF)

Fotogrāfijas

Prezentācijas: