Latvijas Bibliotēku festivāls 2017

Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem

2017. gada 24. un 25. aprīlī

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Mūkusalas ielā 3, Rīgā

 

Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference. 25. aprīlī 09.30–15.30 LNB Ziedoņa zālē un Konferenču centrā.

Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference ir pirmreizējs pasākums bibliotēku nozares norišu kaleidoskopā. Teju katram bibliotēku darba virzienam ir savs semināru vai konferenču cikls, tāpēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs ir izlēmis nozares profesionāļu pasākumu loku papildināt ar vēl vienu norisi, kuras saturs būs adresēts bibliotekāriem, kas strādā ar lasītājiem.

Nav noslēpums, ka bibliotēka pastāv ne jau grāmatu vai citu informācijas resursu dēļ, bet gan tiem cilvēkiem, kuri nāk uz bibliotēku. Kāda ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas un citu bibliotēku pieredze lasītāju apkalpošanā? Kādus inovatīvus pakalpojumus lasītājiem vēl var piedāvāt? Kā rīkoties, lai lasītājs no bibliotēkas aizietu laimīgs un apmierināts? Kā ierādīt ceļu uz bibliotēku tiem, kuri to vēl nav atraduši? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem mēģināsim atbildēt Pirmajā Lasītāju apkalpošanas speciālistu konferencē, kuras referentu lokā iekļauti gan Latvijas Nacionālās bibliotēkas, gan citu Latvijas un ārvalstu bibliotēku pārstāvji, gan klientu apkalpošanas un pakalpojumu jomas speciālisti no citām institūcijām.

 

Konferences programma (PDF)