Bibliotēku nedēļa “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” jau pavisam drīz

Šī gada Bibliotēku nedēļu Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludināja jau pagājušā gada oktobrī. Tā notiks no 20.–26. aprīlim, un tās tēma ir – “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”.

Kā zināms, jau ilgāku laiku LBB ir tradīcija Latvijas Bibliotēku festivāla un Bibliotēku nedēļas tēmu pakārtot Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) ģenerālkonferences tēmai. Šī gada IFLA ģenerālkonferences tēma saskan ar IFLA stratēģijas 2019.–2024. gadam nosaukumu – Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” (Inspire, Engage, Enable, Connect). Lai gan valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ šī gada Latvijas Bibliotēku festivāls ir atcelts, Bibliotēku nedēļa netiek atcelta. Tās laikā – 23. aprīlī – notiks Latvijas bibliotekāru 13. kongress. Pirmo reizi LBB vēsturē tas tiks organizēts tiešsaistes formā un sniegs mums visiem unikālu pieredzi.

Lai gan bibliotēkas dažādas norises organizē nepārtraukti, Bibliotēku nedēļa ir laiks, kad bibliotēkas ar savām aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un profesijai, bibliotēku nozīmei sabiedrībā. Tā kā bibliotēkas patiešām ir tās, kas spēj gan iedvesmot un iesaistīt, gan iespējot un vienot savus lietotājus un iedzīvotājus, tēma “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” ir lielisks moto Bibliotēku nedēļas aktivitātēm. Lai palīdzētu Latvijas bibliotekāriem izprast šo IFLA moto, LBB ir darījusi pieejamu latviešu valodā IFLA stratēģiju, kas ir bibliotēku nozarē pamatots un tai veltīts dokuments un paredzēts kā atskaites punkts ne tikai IFLA valdei un struktūrvienībām, bet arī bibliotēku nozarei kopumā.

Atbilstoši nosaukumam, IFLA stratēģija iedalīta četros darbības virzienos:

  • stiprināt bibliotēku globālo balsi;
  • iedvesmot un pilnveidot profesionālo darbību;
  • vienot un spēcināt nozari;
  • optimizēt IFLA kā organizāciju.

Katrā stratēģiskajā virzienā ietvertās iniciatīvas sniedz vadlīnijas, kuras ikviens bibliotekārs visā pasaulē var izmantot, lai izstrādātu savu rīcību un stiprinātu nozari.

IFLA stratēģijā noteiktā vīzija ir: spēcīga un vienota bibliotēku nozare, kas atbalsta izglītotu, informētu un līdzdalīgu sabiedrību. IFLA aicina ikvienu pārdomāt, ko mēs katrs varam darīt, lai dalītos ar stratēģijas vēstījumu un iedvesmotu citus, kā arī iesaistītos paši.

IFLA stratēģijas latviskojums pieejams LBB tīmekļvietnē un IFLA tīmekļvietnē.

Moto “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” vīrusa “Covid-19” izraisītajos ārkārtas apstākļos ir īpaši spēcīgs, jo šādā situācijā cilvēkiem iedvesmošana, iesaiste, iespējas un vienotība ir būtiski nepieciešama, un arī bibliotēkas ir tās, kas var palīdzēt cilvēkiem izturēt šo saspringto laiku. Lai gan esam ierobežoti savās iespējās organizēt Bibliotēku nedēļas pasākumus klātienē, mēs varam izmantot moderno tehnoloģiju iespējas, tādējādi vēl vairāk demonstrējot bibliotēku lomu un nozīmi sabiedrībā.

Lai sniegtu atbalstu attālinātu bibliotekāro norišu nodrošināšanā sabiedrībai, LBB valde LBB biedriem piedāvā izmantot tiešsaistes platformu “Zoom”. Tā ir iespēja piedāvāt virtuālas tikšanās ar autoriem, organizēt tiešsaistes sarunas par grāmatām, kā arī īstenot citas radošas norises. Nekautrējieties izmēģināt šo iespēju!

Organizējot Bibliotēku nedēļas aktivitātes, aicinām tās sasaistīt ar IFLA stratēģiju, minot, konkrēti ar kuru stratēģijas virzienu un šī virziena iniciatīvu jūsu aktivitāte ir saistāma. Piemēram, LBB veiktais IFLA statēģijas tulkojums ir saistāms ar IFLA stratēģijas 2.1. iniciatīvu “radīt, apspriest un izplatīt profesionāli rosinošus resursus un materiālus”, bet “Zoom” rīka piedāvājums LBB biedriem – ar 2.4. iniciatīvu “nodrošināt rīkus un infrastruktūru bibliotēku darba atbalstam”. Nekautrējieties atrast sevi un savas norises IFLA stratēģijā! Tas ļaus jums sevi saredzēt plašākā kontekstā un dos jūsu darbam starptautisku dvesmu.

Tā kā IFLA ir pamanījusi LBB rosību IFLA stratēģijas kontekstā, plānots, ka LBB pēc Bibliotēku nedēļas sniegs ziņojumu par to, kā mums ir veicies ar IFLA stratēģijas iedzīvināšanu Bibliotēku nedēļā. Tas nozīmē, ka mūsu Bibliotēku nedēļā paveiktais dos mums iespēju izskanēt starptautiskā mērogā un būt par piemēru bibliotekāriem citur pasaulē! Mēs esam gan radoši, gad drosmīgi – aicinu ikvienu Latvijas bibliotekāru pieņemt Bibliotēku nedēļas izaicinājumu!

Daloties ar Bibliotēku nedēļas aktivitātēm sociālajos medijos, aicinām izmantot tēmturus:

#bibliotēkunedēļa2020
#IFLAfromHome
#WeAreIFLA
#IFLAStrategy

Informāciju sagatavoja:
LBB priekšsēdētāja
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
Māra Jēkabsone

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*