LBB latviskojusi IFLA stratēģiju “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) darījusi pieejamu latviešu valodā Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) stratēģiju 2019.–2024. gadam. Stratēģiju ar nosaukumu “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” (Inspire, Engage, Enable, Connect) IFLA valde apstiprināja 2019. gada 12. aprīlī, un tas ir bibliotēku nozarē pamatots un bibliotēku nozarei veltīts dokuments, kurš paredzēts kā atskaites punkts ne tikai IFLA valdei un struktūrvienībām, bet arī visiem IFLA biedriem un bibliotēku nozarei kopumā.

IFLA stratēģija iedalīta četros darbības virzienos:

  • stiprināt bibliotēku globālo balsi;
  • iedvesmot un pilnveidot profesionālo darbību;
  • vienot un spēcināt nozari;
  • optimizēt IFLA kā organizāciju.

Katrā stratēģiskajā virzienā ietvertās iniciatīvas sniedz vadlīnijas, kuras ikviens IFLA biedrs un bibliotekārs visā pasaulē var izmantot, lai izstrādātu savu rīcību un stiprinātu nozari.

Interesanti, ka LBB attīstības un darba plāns 2017.–2020. gadam, kurš tika apstiprināts 2017. gada 3. oktobrī, saturiski sasaucas ar IFLA stratēģiju. Plānā noteiktie LBB darbības virzieni:

  • bibliotekāru sabiedrības saliedēšana;
  • interešu aizstāvība;
  • bibliotekāru motivācijas celšana;
  • biedrības darbības pilnveide un attīstība.

Pavisam drīz būs jaunas LBB valdes vēlēšanas, kur līdzšinējā valde atskaitīsies par trīs gados paveikto, un liels prieks un lepnums ir par to, ka LBB valdes darbs šajos gados tika veikts lielākās un ietekmīgākās mūsu nozares organizācijas redzējuma virzienā.

IFLA stratēģijā noteiktā vīzija ir: spēcīga un vienota bibliotēku nozare, kas atbalsta izglītotu, informētu un līdzdalīgu sabiedrību, un tās īstenošanā var iesaistīties ikviens. Jo ikvienam ir sava loma mūsu nākotnes veidošanā. IFLA aicina ikvienu pārdomāt, ko mēs katrs varam darīt, lai dalītos ar stratēģijas vēstījumu un iedvesmotu citus, kā arī iesaistītos paši.

LBB ir IFLA biedre kopš 1929. gada. Jau ilgāku laiku LBB ir tradīcija Latvijas Bibliotēku festivāla un Bibliotēku nedēļas tēmu pieskaņot gadskārtējās IFLA ģenerālkonferences tēmai. Šī gada IFLA ģenerālkonferences tēma veltīta IFLA stratēģijas nosaukumam – “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”. Lai gan valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ šī gada Latvijas Bibliotēku festivāls ir atcelts, Bibliotēku nedēļa būs. Kā jau izsludināts iepriekš, 2020. gada Latvijas Bibliotēku nedēļa notiks no 20. līdz 26. aprīlim. Bibliotēku nedēļas laikā – 23. aprīlī – notiks Latvijas bibliotekāru 13. kongress. Pirmo reizi LBB vēsturē tas tiks organizēts tiešsaistes formā un sniegs mums visiem unikālu pieredzi.

Lai gan esam ierobežoti savās iespējās organizēt Bibliotēku nedēļas pasākumus klātienē, mēs varam izmantot moderno tehnoloģiju iespējas, tādējādi vēl vairāk demonstrējot bibliotēku lomu un nozīmi sabiedrībā. Organizējot Bibliotēku nedēļas aktivitātes, aicinām tās sasaistīt ar IFLA stratēģiju, kas nu ir lasāma arī latviešu valodā!

IFLA stratēģija latviešu valodā (PDF). Pieejama arī IFLA tīmekļvietnē.

 

Informāciju sagatavoja:
LBB priekšsēdētāja
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
Māra Jēkabsone

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*