LBB valdes aktivitātes 2017. gadā

Aizvadītajā gadā Latvijas Bibliotekāru biedrībai (LBB) ir bijuši vairāki lieli notikumi, kas ietekmēs biedrības darbu tuvākajā nākotnē.

Latvijas bibliotekāru 12. kongresā uz nākamajiem trim gadiem tika ievēlēta jaunā LBB valde astoņu locekļu sastāvā. Par biedrības valdes priekšsēdētāju tika ievēlēta Māra Jēkabsone, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre.

Oktobrī tika apstiprināts LBB Attīstības plāns trim gadiem (2017–2020), kas par LBB mērķi izvirza saliedēt bibliotekāro sabiedrību, motivēt profesionālajai pilnveidei, celt bibliotekāra profesijas prestižu un iestāties par adekvātu bibliotekāru darba novērtējumu. LBB strādā arī pie jaunu biedru piesaistes. Lai paātrinātu jauno biedru iesniegumu par iestāšanos biedrībā izskatīšanu, valde turpmāk jaunu biedru iestāšanos apstiprinās arī elektroniski, valdei par to vienojoties e-pasta saziņā.

Domājot par esošo biedru interesēm, vienā no 2017. gada valdes sēdēm nolemts, ka turpmāk studenti, nestrādājošie pensionāri, bezdarbnieki un jaunās māmiņas dekrēta un bērna kopšanas atvaļinājuma laikā var tikt atbrīvotas no biedra maksas uz iesnieguma pamata. LBB biedriem tiek piedāvātas arī profesionālās pilnveides iespējas par samazinātu maksu, piemēram, dalība LATABA organizētajā seminārā par personas datiem un autortiesībām, pieredzes apmaiņas braucienā uz Dānijas bibliotēkām u. c.

LBB valde, reģionālo nodaļu un sekciju vadītāji 2017. gada 20. decembrī: Jana Dreimane (no kreisās), Dace Ūdre, Krista Annija Lauberga, Lāsma Zariņa, Māra Jēkabsone, Kristīne Deksne, Daina Girvaite, Daiga Puķīte, Inta Kušnere, Ilona Skorodihina, Silvija Tretjakova, Olga Kronberga. Foto: Jurģis Īvāns

Turpinās sadarbības veidošana ar citām organizācijām. Novembrī tika parakstīts LBB sadarbības līgums ar Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociāciju (LATABA). Abām biedrībām ir kopīgi mērķi, tādēļ sadarbība varētu izvērsties ļoti veiksmīga. Viena no sadarbības formām būs savstarpējs atbalsts dažādu pasākumu un aktivitāšu organizēšanā, kā arī kopīgi profesionālās pilnveides pasākumi. Patlaban turpinās sarunas par ciešāku sadarbību ar Latvijas Skolu bibliotekāru biedrību, un tiek domāts arī par sadarbību ar ārvalstu kolēģiem un bibliotekāru organizācijām.

LBB aktīvi strādā arī pie projektu izstrādes līdzekļu piesaistei biedrības darbības un aktivitāšu nodrošināšanai. Decembrī tika atbalstīts VKKF iesniegtais projekts “Latvijas Bibliotekāru biedrības darbības atbalsts 2018”.

Šogad – Latvijas simtgades gadā – LBB aprit 95 gadi kopš tās dibināšanas, bet nākamgad – 30 gadi kopš biedrības atjaunošanas pēc padomju perioda. Organizējot biedrības pasākumus, tiks domāts par šo jubilejas notikumu izcelšanu. Aprīlī aprit 170 gadi kopš Krišjānis Valdemārs Ēdolē dibināja pirmo latviešu bibliotēku. LBB ir iecerējusi iesaistīties arī šī pasākuma izcelšanā un organizēšanā.

Biedrība plāno atjaunot LBB Goda biedru tradīciju. Ir zināms, ka vienīgais LBB Goda biedrs ir Latvijas bibliogrāfijas pamatlicējs un Misiņa bibliotēkas izveidotājs Jānis Misiņš. Par LBB Goda biedru varēs kļūt ne tikai aktīvākie biedrības biedri, bet arī jebkurš bibliotekārs, kurš devis lielu ieguldījumu biedrības un nozares attīstībā.

Tuvākie lielākie notikumi ir Latvijas Bibliotēku festivāls, kas norisināsies 17.–18. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un Bibliotēku nedēļa, kas notiks laikā no 23.–29. aprīlim. Bibliotēku festivāla un Bibliotēku nedēļas tēma ir: “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”.

Vēl līdz 20. februārim turpinās pieteikumu pieņemšana nominācijā “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017”. Tuvākajā laikā tiks izsludināta pieteikšanās uz LBB Gada bibliotekāra un LBB Gada bibliotēkas balvu.

LBB jaunumiem var sekot tīmekļvietnē www.bibliotekari.lv, kā arī sociālajos medijos.

Biedrība turpina aktīvi pārstāvēt bibliotekāru un informācijas nozares speciālistu intereses, tādēļ aicinām kļūt par LBB biedriem un aktīvi iesaistīties LBB aktivitātēs.

 

Ilona Skorodihina,
Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes locekle

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*