Noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Bibliotekāru biedrību un Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociāciju

22. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2017. gada rudens sanāksme. Tās laikā Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) priekšsēdētāja Māra Jēkabsone un Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) priekšsēdētāja Ilona Kauce svinīgi parakstīja sadarbības līgumu, kurā LBB un LATABA vienojas par sadarbību savu biedru un citu bibliotēku nozares speciālistu saliedēšanā, profesionālās pilnveides pasākumu organizēšanā, bibliotēku un bibliotekāru prestiža celšanā un interešu aizstāvībā valsts un starptautiskā mērogā, bibliotēku nozares attīstībā un bibliotēku darba pilnveidē atbilstoši LBB un LATABA statūtiem.

No kreisās: Māra Jēkabsone un Ilona Kauce
Foto: Kristīne Deksne

Parakstot līgumu, LBB un LATABA apņemas rosināt un īstenot kopīgus profesionālās pilnveides pasākumus un citas nozari attīstošas norises un aktivitātes, kā arī sadarboties kopīgu projektu pieteikumu veidošanā un projektu īstenošanā, kas vērsti uz nozares attīstību. Tiks sniegts savstarpējs atbalsts dažādu pasākumu un aktivitāšu organizēšanā, kā arī, iepriekš vienojoties, nodrošināta iespēja LBB biedriem piedalīties LATABA pasākumos un otrādi.

Pateicoties uzsāktajai sadarbībai, 29. novembrī 13 LBB biedriem bija iespēja ar izdevīgiem nosacījumiem piedalīties LATABA seminārā “Personas datu aizsardzības un autortiesību jautājumi bibliotēkā”.

 

Ziņu sagatavoja:
Dace Ūdre, LBB valdes priekšsēdētājas vietniece,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas nacionālo digitālo informācijas resursu komplektēšanas eksperte

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*