Saldus pilsētas bibliotēka aicina uz virtuālu simtgades jubilejas pasākumu “Valdemāram Ancītim – 100”

Par godu Saldus pilsētas Goda pilsonim Saldus pilsētas bibliotēka organizē simtgades jubilejas pasākumu “Valdemāram Ancītim – 100”.

Bibliotēka vēlas sniegt izpratni par Valdemāra Ancīša (1921-2006) ieguldījumu Latvijas kultūrtelpā, sniegt jaunas zināšanas un informāciju sabiedrībai, jaunatnei. V. Ancīša pētnieciskā interese aptver gan daiļliteratūru, gan literatūras vēsturi, bet, īpaši, novadpētniecību, kultūras vēsturi un folkloru. Godinot literatūrzinātnieku, folkloristu, bibliogrāfu, publicistu V. Ancīti simtgadē, Saldus pilsētas bibliotēka veido un apkopo izcilā novadnieka atstāto kultūras mantojumu digitālā formātā, elektroniskajā Saldus un Brocēnu novadu kopkatalogā izveidojot e-bibliogrāfiju “Valdemārs Ancītis un Saldus”. E-bibliogrāfijas prezentācija novadpētniecības pasākumā “Valdemāram Ancītim – 100” bibliotēkas mājas lapā – sadaļā Novadpētniecība. 2021. gadā Saldus pilsēta atzīmē 165. dzimšanas dienu, jaunizveidotā bibliogrāfija “Valdemārs Ancītis un Saldus” – veltījums Saldus pilsētai dzimšanas dienā.

Saldus pilsētas bibliotēka aicina uz virtuālu simtgades jubilejas pasākumu “Valdemāram Ancītim – 100”. Pasākums norisināsies š. g. 8. jūnijā plkst. 10.00–14.00 platformā “Zoom” ar iespēju vērot to jebkuram interesentam sociālajā vietnē “Facebook” – Saldus pilsētas bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru biedrības profilā.

Pasākuma dalībnieki no Rīgas un Kurzemes pilsētām – Saldus, Talsiem, Ventspils un arī no Sēlijas novada: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves fodu pārzine Māra Vīksna, SIA “Jānis Roze” Saldus grāmatnīcas vadītāja Anna Sipko, pētniece Elizabete Sipko, J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja Vecākā vēstures speciāliste Ilze Haruna, laikraksta “Padomju Zeme” žurnāliste Valda Deruma, Sabiedriskās organizācijas “Aleksandra Pelēča lasītava” vadītājs Zigurds Kalmanis un dzejniece Maija Laukmane, dzejniece, bērnu grāmatu autore Iveta Dārzniece (Skapste), Valdemāra Ancīša vārdā nosauktā Aknīstes bibliotēka, mazdēls Toms Ancītis – personības, kuru dzīvē Valdemāram Ancītim bijusi noteikta loma.

Bibliotēka vēlas sniegt iespēju jebkuram vēstures un literatūras interesentam iepazīt Valdemāra Ancīša dzīves gājumu, viņa daiļradi un apjaust viņa ieguldījumu Latvijas kultūrtelpā. Saldus novada iedzīvotājiem radīt piederības sajūtu Saldum, spēcināt nacionālās identitātes garu un godināt novadnieku Valdemāru Ancīti viņa simtgadē. Pasākuma dalībnieki iepazīs un atklās jaunus nozīmīgus faktus par Valdemāru Ancīti. Tiešsaistes pasākums “Valdemāram Ancītim – 100” tiks ierakstīts un publiskots Saldus pilsētas bibliotēkas mājas lapā, kas būs pieejams jebkuram interesentam.

Pasākumu “Valdemāram Ancītim – 100” rīko Saldus pilsētas bibliotēka, atbalsta Saldus novada pašvaldība. Finansiālais atbalsts saņemts projektā “Valdemāram Ancītim – 100”, ko atbalsta Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzemes kultūras programma 2021” mērķprogrammas “Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Santa Švalbe, projekta vadītāja
Saldus pilsētas bibliotēka

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*