Pieņemts Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresa memorands

2021. gada 27. maijā tiešsaistē notika Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress “Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai”. Kongresā piedalījās vairāk nekā 700 dalībnieki – bibliotekāri, pašvaldību un valsts institūciju pārstāvji, sadarbības partneri. Pasākumu organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB), tā mērķis bija aktualizēt pagastu bibliotēku nozīmi valsts un pašvaldību infrastruktūrā, vietējo kopienu izaugsmē un ilgtspējīgas sabiedrības veicināšanā.

Lai pievērstu uzmanību pagastu bibliotēku nozīmei valsts un pašvaldību attīstībā un nostiprinātu pašvaldību un valsts atbalstu pagastu bibliotēku tīkla saglabāšanā un atbildīgu un ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanā par pagastu bibliotēku darbību un attīstību, kongresa laikā tika pieņemts Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresa memorands.

Kongresa organizatori un dalībnieki ir pārliecināti, ka gan kongress, gan tajā pieņemtais memorands veicinās pašvaldību izpratni par pagastu bibliotēku nozīmi vietējo kopienu attīstībā un, īpaši administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, veicinās pašvaldību vadītāju un pagastu bibliotekāru sadarbību, sekmējot vietējas nozīmes bibliotēku tīkla attīstību, tādējādi nodrošinot informācijas, zināšanu un kultūras pieejamību iedzīvotājiem visā Latvijā.

Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresa memorands (PDF)

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
LBB valdes priekšsēdētāja
LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*