Uz Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresu atskatoties

2021. gada 27. maijā tiešsaistē notika Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress “Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai”. Kongresā piedalījās vairāk nekā 700 dalībnieki – bibliotekāri, pašvaldību un valsts institūciju pārstāvji, sadarbības partneri. Pasākumu organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB), tā mērķis bija aktualizēt pagastu bibliotēku nozīmi valsts un pašvaldību infrastruktūrā, vietējo kopienu izaugsmē un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.

Latvijas pagastu bibliotekāru kongresus LBB sadarbībā ar LNB organizē jau kopš 1997. gada. Līdz šim notikuši pieci Latvijas pagastu bibliotekāru kongresi, katrā no tiem uzsverot citu bibliotēku darbības aktualitāti un izpelnoties rezonansi sabiedrībā. Ielūkojoties pagastu bibliotekāru kongresu vēsturē, redzams, ka administratīvi teritoriālā reforma un bibliotēku vieta valsts un pašvaldību kultūras infrastruktūrā bijusi nozīmīgs satura punkts visos pagastu bibliotekāru kongresos. Kopš pēdējā pagastu bibliotekāru kongresa ir pagājuši 13 gadi – Latvijas pagastu bibliotekāru 5. kongress “Pagasta bibliotēka reģionalizācijas un digitalizācijas virpuļos” notika 2008. gada 29. aprīlī Rīgas kongresu namā, taču administratīvi teritoriālā reforma atkal ir gan pašvaldību, gan bibliotēku uzmanības centrā. Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresa organizatori cer, ka pasākums veicināja pašvaldību izpratni par bibliotēku nozīmi stratēģisko mērķu sasniegšanā, stiprināja pašvaldību un bibliotēku apņēmību sadarboties atbildīgu un ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanā, tādējādi sekmējot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un novadu, reģionu un valsts attīstību.

Kongress noritēja tematiskās paneļdiskusijās, kas bija veltītas pagastu bibliotēkām kā atbalsta punktiem valsts un pašvaldību stratēģisko mērķu īstenošanā, pagasta bibliotēkas lomai vietējās kopienas saliedēšanā un attīstībā, lokālās kultūrvides stiprināšanā un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanā. Paneļdiskusijas ievadīja priekšlasījumi par tēmu, kam sekoja pagastu bibliotēku pieredzes stāsti no visiem pieciem Latvijas reģioniem: Vidzemes, Kurzemes, Latgales, Zemgales un Sēlijas. Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks Uldis Zariņš ieskicēja pagastu bibliotēku vietu kultūrpolitikā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts pārvaldes pakalpojumu politikas īstenošanas koordinācijas nodaļas vadītāja Maija Anspoka sniedza ieskatu vienoto klientu apkalpošanas centru darbības iespējās, Latvijas Pašvaldību savienības vadītājs Gints Kaminskis un pašvaldību vadītāji pauda savu redzējumu par pagastu bibliotēku lomu pašvaldību attīstībā.

Kongresa programmu papildināja vizuāli un saturiski koncentrētas video esejas par pagastu bibliotēku sniegumu un sadarbību gan ar pašvaldībām, gan iedzīvotājiem, uzskatāmi un pārliecinoši demonstrējot pagastu bibliotēku lomu un nozīmi vietējā kopienā un tās attīstībā. Tiek plānots, ka video eseju uzņemšana varētu tikt turpināta. Video esejas ir skatāmas LNB “YouTube” kanālā izveidotajā video atskaņošanas sarakstā.

Lai pievērstu uzmanību pagastu bibliotēku nozīmei valsts un pašvaldību attīstībā un nostiprinātu pašvaldību un valsts atbalstu pagastu bibliotēku tīkla saglabāšanā, kongresa laikā tika pieņemts Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresa memorands. Aicinām bibliotēkas, pašvaldības un par bibliotēku nozari atbildīgās valsts iestādes izmantot šo dokumentu dialogam, sadarbībai un plānošanas darbam.
 

Preses relīze un programma
Prezentācijas un kongresa video ieraksts
 

Kongresa norisi atbalstīja: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas valsts meži, Zemgales plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions.

Kongresu informatīvi atbalstīja: Latvijas Bibliotēku portāls un Latvijas Pašvaldību savienība.

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
mara.jekabsone@lnb.lv
67716050

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*