Gatavojamies 2018. gada Bibliotēku nedēļai un Bibliotēku festivālam

Ir atlicis tikai nedaudz vairāk par vienu mēnesi līdz Bibliotēku nedēļai un Bibliotēku festivālam. Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) šī gada Bibliotēku nedēļas un Bibliotēku festivāla tēmu izsludināja jau pagājušā gada oktobrī. Tā ir: “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” un sasaucas ar Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) 84. ģenerālkonferences nosaukumu “Transform Libraries, Transform Societies”.

Bibliotēku festivāls

Bibliotēku nedēļu ievadīs LBB organizētais Latvijas Bibliotēku festivāls, kurš notiks 2018. gada 17.–18. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā. Festivāla pirmajā dienā – 17. aprīlī – notiks Latvijas bibliotekāru 19. konference, kur priekšlasījumus sniegs gan ārzemju, gan Latvijas bibliotēku pārstāvji. Konferences ietvaros tiks organizēta LBB biedru kopsapulce, kuras uzdevums būs apstiprināt LBB statūtu un biedru naudas izmaiņas, kā arī LBB 2017. gada pārskatu. Latvijas bibliotekāru 19. konferenci noslēgs Gada balvas pasniegšanas pasākums, kura laikā tiks pasniegta ne tikai LBB Gada balva, bet arī Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības (LSBB) Gada balva. Plānots, ka Latvijas bibliotekāru 19. konferences laikā tiks parakstīts sadarbības līgums starp LBB un LSBB. Pēc Gada balvas pasniegšanas bibliotekāri varēs izlocīt kājas Bibliotekāru diskotēkā.

Festivāla otrajā dienā – 18. aprīlī – notiks Bibliotēku ideju tirgus, kas ir plānots kā atraktīvs un interaktīvs pieredzes apmaiņas pasākums, kura laikā bibliotēkas prezentē savu labāko pieredzi, sasniegumus, idejas. Ideju tirgus formāts daudziem bibliotekāriem ir pazīstams jau no iepriekšējiem gadiem. Arī šogad tiks mēģināts nodrošināt bibliotekāriem tik ierasto un pazīstamo Ideju tirgus gaisotni. Ideju tirgus moto saskan ar Bibliotēku festivāla tēmu: “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”, un visiem Ideju tirgus pieteikumiem būs jāatbilst tēmai. Drīzumā tiks izsludināta Bibliotēku festivāla programma, reģistrācija un arī pieteikšanās Ideju tirgum. Sekojiet līdzi informācijai LBB tīmekļvietnē un sociālajos medijos.

Atgādinām, ka līdz 31. martam ir atvērts balsojums par Gada notikumu Latvijas bibliotēkās 2017 un pieteikšanās uz LBB Gada bibliotekāra un LBB Gada bibliotēkas balvu, kā arī informējam, ka vēl aizvien var pieteikties LBB organizētajā profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas braucienā uz Dānijas bibliotēkām.

LBB individuālajiem biedriem dalība Bibliotēku festivālā būs bez maksas, arī noteiktam LBB institucionālo biedru skaitam tiks nodrošināta bezmaksas dalība. Lai varētu izmantot šo iespēju, visiem biedriem līdz 31. martam ir jāsamaksā biedru nauda. Tie, kas vēl nav LBB biedri, esiet laipni aicināti pievienoties LBB biedru pulkam!

 

Bibliotēku nedēļa

2018. gada Bibliotēku nedēļa notiks laikā no 23.–29. aprīlim, un tas parasti ir laiks, kad bibliotēkas ar dažāda veida norisēm un citām aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un bibliotēku nozīmei sabiedrībā. Bibliotēkām ir lielāks spēks, nekā mēs to varam iedomāties. Var šķist, ka sauklis “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” ir utopija, bet tas ir atkarīgs no tā, cik drosmīgi un uzņēmīgi paši esam. Protams, bibliotēkām ir jāņem vērā pasaulē, valstī, sabiedrībā notiekošās pārmaiņas, taču bibliotēkas var būt arī tās, kas ietekmē sabiedrību un tajā notiekošos procesus. Bibliotēku rīcībā ir literatūra, informācija un zināšanas, bibliotēku rīcībā ir tehnoloģijas, bibliotēku rīcībā ir radoši un enerģiski bibliotekāri. Tāpēc LBB aicina Bibliotēku nedēļā saviem iedzīvotājiem un kopienām piedāvāt daudzveidīgu aktivitāšu klāstu, kas paplašina izpratni par bibliotēkām, lauž stereotipus par bibliotekāriem, nostiprina priekšstatu par bibliotēku kā izglītošanās, tikšanās un komunikācijas vietu, vietu, kur mājo informācija un zināšanas, kultūra, literatūra un radošums.

Bibliotēka ir izcila platforma iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, un tās pakalpojumu un piedāvājumu klāsts nākotnē tikai paplašināms. Ne velti jau gadiem ilgi starptautiskā līmenī tiek runāts par bibliotēku vietu un lomu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Bibliotēkas ir viens no centrālajiem spēlētājiem medijpratības un informācijpratības, digitālās pratības un citu pratību attīstīšanā un pilnveidošanā, lasītprieka veicināšanā, redzesloka paplašināšanā. Bibliotēkas ir vietas, kur demokrātiskā valstī var uzplaukt demokrātija un attīstīties pilsoniskums. Bibliotēkas ir gaismas saliņas, kas uztur dzīvu dvēseles uguni, palīdz atrast sevi un neatpalikt straujajā pasaules attīstības ritējumā.

Kaut arī bibliotēkas ar savu darbu ik dienu pierāda to, cik ļoti nepieciešamas un neaizvietojamas tās ir, Bibliotēku nedēļā akcentēsim, ka bibliotēkas VAR būt ne tikai aktīvi pārmaiņu ieviesēji un īstenotāji, bet arī iniciatori un ietekmētāji. Organizējiet dažāda veida pasākumus, stāstiet veiksmes stāstus un dalieties ar tiem tīmeklī! Vislabākā bibliotēku interešu aizstāvība ir labs darbs un iedvesmojoši stāsti. Lai mums visiem izdodas!

 

Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēkai – 170

Viens no centrālajiem šī gada Bibliotēku nedēļas pasākumiem, kura organizēšanā ir iesaistījusies arī LBB, būs Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēkas 170 gadu jubilejas svinības, kuras notiks 26. aprīlī plkst. 13.00 Ēdoles kultūras namā. Pasākums ir īpašs ne tikai bibliotēku nozares kontekstā, tas ieņem arī svarīgu vietu Latvijas simtgades norišu kaleidoskopā.

Ēdoles pagasta bibliotēka ir pirmā pašu latviešu dibinātā bibliotēka, kuru 1848. gada 23. aprīlī Ēdoles baznīcas ģērbkambarī atvēra Krišjānis Valdemārs. Gan jaunlatviešu kustībai, gan bibliotēkām bija nenovērtējama ietekme un latviešu nacionālās pašapziņas celšanu un valstiskuma idejas nostiprināšanos. 26. aprīļa svinīgajā pasākumā gūsim ieskatu Ēdoles bibliotēkas dzīvē no šūpuļa līdz mūsdienām, skatīsim izstādi par Krišjāni Valdemāru, pārrunāsim bibliotēku vietu, lomu un nozīmi vēsturē un mūsdienās un baudīsim svētku koncertu. Pasākuma gaitā notiks arī Ēdoles bibliotēkas dibināšanas piemiņas plāksnes atklāšana Ēdoles baznīcā. Pasākuma norisi nodrošina Kuldīgas novada pašvaldība, savukārt piemiņas plāksne būs LBB dāvana Ēdolei un visām Latvijas bibliotēkām.

Lai svinīgajā pasākumā varētu piedalīties bibliotekāri no visas Latvijas, LBB organizēs nokļūšanu uz Ēdoli ar autobusu. Sekojiet līdzi informācijai LBB tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.

 

LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*