Latvijas bibliotekāru 13. kongresā apstiprināts atjauninātais Latvijas bibliotekāru ētikas kodekss

2020. gada 23. aprīlī – Latvijas bibliotekāru 13. kongresa laikā – Latvijas bibliotekāri apstiprināja atjaunināto Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksu.

Latvijas bibliotekāru ētikas kodekss izveidots 2001. gadā. Latvijas bibliotekārās sabiedrības rosināta, Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izveidoja Ētikas komisiju, kas savā pirmajā sēdē pieņēma lēmumu par to, ka sociālo zinātņu maģistres, Latvijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un informācijas nodaļas absolventes Diānas Kokinas izstrādātais ētikas kodeksa projekts, kas veidots, pamatojoties uz pasaulē pieņemtajiem bibliotekāru un citu profesiju ētikas kodeksiem un Latvijas bibliotekāru aptaujas rezultātiem, nododams Latvijas bibliotekāriem apspriešanai un ierosinājumu iesūtīšanai. Tika saņemtas atsauksmes no vairākām bibliotēkām, kā arī no Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības. Visi saņemtie priekšlikumi tika rūpīgi apspriesti un iestrādāti projektā, un 2001. gada novembrī Ētikas komisija to nodeva apstiprināšanai LBB valdē.

Lasīt tālāk

Izsludināti Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjauninājumi

Latvijas bibliotekāru ētikas kodekss izveidots 2001. gadā. Latvijas bibliotekārās sabiedrības rosināta, Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izveidoja Ētikas komisiju, kas savā pirmajā sēdē pieņēma lēmumu par to, ka sociālo zinātņu maģistres, Latvijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un informācijas nodaļas absolventes Diānas Kokinas izstrādātais ētikas kodeksa projekts, kas veidots, pamatojoties uz pasaulē pieņemtajiem bibliotekāru un citu profesiju ētikas kodeksiem un Latvijas bibliotekāru aptaujas rezultātiem, nododams Latvijas bibliotekāriem apspriešanai un ierosinājumu iesūtīšanai. Tika saņemtas atsauksmes no vairākām bibliotēkām, kā arī no Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības. Visi saņemtie priekšlikumi tika rūpīgi apspriesti un iestrādāti projektā, un 2001. gada novembrī Ētikas komisija to nodeva apstiprināšanai LBB valdē.

Lasīt tālāk

Norit darbs pie Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjaunināšanas

Reaģējot uz vairāku Latvijas bibliotēku nozares speciālistu izteikto viedokli par to, ka esošais Latvijas bibliotekāru ētikas kodekss ir saturiski novecojis un ir nepieciešama tā atjaunināšana, pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valdes iniciatīvas norit darbs pie Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjaunināšanas.

Lasīt tālāk