Norit darbs pie Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjaunināšanas

Reaģējot uz vairāku Latvijas bibliotēku nozares speciālistu izteikto viedokli par to, ka esošais Latvijas bibliotekāru ētikas kodekss ir saturiski novecojis un ir nepieciešama tā atjaunināšana, pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valdes iniciatīvas norit darbs pie Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjaunināšanas.

2018. gada sākumā LBB valde izvērtēja Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksu un secināja, ka patiešām ir nepieciešama tā atjaunināšana atbilstoši 21. gadsimta kontekstam. Lai veiktu kodeksa atjaunināšanu, LBB valdē tika izveidota darba grupa, kura izskatīja kodeksu un apsprieda ierosinājumus kodeksa satura atjaunināšanai. Darbs noritēja visu 2018. gadu un 2019. gada pirmo pusi. 2019. gada vasaras un rudens sezonā kodeksa atjauninājumi tika izsludināti un apspriesti LBB reģionālajos pasākumos Vidzemē, Kurzemē, Latgalē un Zemgalē, kur gūts konceptuāls atbalsts ierosinātajiem atjauninājumiem, kā arī saņemti vairāki ierosinājumi satura uzlabošanai.

LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone prezentē Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjauninājumus LBB Zemgales reģionālajā bibliotekāru seminārā 2019. gada 13. novembrī Bauskā (Foto: Lāsma Zariņa)

Nākamais solis ir atjauninātā Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa virzīšana uz apstiprināšanu LBB kongresā, kas notiks 2020. gada 15. aprīlī, Latvijas Bibliotēku festivāla laikā. Lai atjauninājumu virzīšana uz kongresu notiktu maksimāli efektīvi, ir izveidota Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjaunināšanas komisija, kas ietver pārstāvjus no visiem bibliotēku veidiem un nozīmīgākajām nozares institūcijām:

  • Māra Jēkabsone, LBB valdes priekšsēdētāja, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre, komisijas vadītāja;
  • Silva Vucena, LNB Attīstības departamenta direktore;
  • Diāna Rudzīte, LNB Bibliotēku attīstības centra statistikas eksperte;
  • Daina Pakalna, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas direktore;
  • Jeļena Šapkova, Latgales Centrālās bibliotēkas direktore, Latvijas Bibliotēku padomes locekle;
  • Sarmīte Krauze, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas direktores vietniece, Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas pārstāve;
  • Veneranda Trokša, Ozolnieku vidusskolas bibliotēkas vadītāja, Latvijas Skolu bibliotēku biedrības pārstāve.

Latvijas bibliotekāru ētikas kodekss ir tapis 2001. gadā, kad, Latvijas bibliotekārās sabiedrības rosināta, LBB izveidoja Ētikas komisiju, kura pieņēma lēmumu par to, ka nozares speciālistes Diānas Kokinas izstrādātais ētikas kodeksa projekts, kas veidots, pamatojoties uz pasaulē pieņemtajiem bibliotekārās ētikas kodeksiem un Latvijas bibliotekāru aptaujas rezultātiem, nododams Latvijas bibliotekāriem apspriešanai un ierosinājumu iesūtīšanai. Komisija šo darbu veica 2001. gada vasarā–rudenī. Tika saņemtas atsauksmes, visi atsūtītie priekšlikumi tika apspriesti un iestrādāti projektā, kuru 2001. gada novembrī nodeva LBB valdei apstiprināšanai. Latvijas bibliotekāru ētikas kodekss tika pieņemts LBB valdes sēdē 2001. gada 21.­novembrī. (Plašāk par Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa tapšanu lasiet: Bibliotēku Pasaule, Nr. 20, 2002, 5.–6. lpp.)

Plānots, ka Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjaunināšanas komisija pie kodeksa atjaunināšanas strādās 2019. gada decembrī–2020. gada februārī. Martā atjauninātais kodekss tiks izsludināts apspriešanai visai Latvijas bibliotekārajai sabiedrībai, lai galīgo balsojumu par to veiktu LBB kongresā 2020. gada 15. aprīlī – Latvijas Bibliotēku festivāla laikā.

 

Informāciju sagatavoja:

Māra Jēkabsone
Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja
LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
mara.jekabsone@lnb.lv

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*