Konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana muzejos un bibliotēkās II”

2023. gada 27. septembrī plkst. 10.00–15.00 tiešsaistē notiks konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana muzejos un bibliotēkās II”, kuru rīko Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Bibliotekāru biedrība un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ar UNESCO Līdzdalības programmas un British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu.

Konferences mērķis ir  stiprināt muzejus un bibliotēkas kā kopienu centrus, kur sadarbība, pieejamība un dažādu aktivitāšu īstenošana norit, izmantojot kultūras mantojumu un skatoties caur ilgtspējīgas attīstības mērķu prizmu ne tikai lokālā, bet arī plašākā mērogā. Gaidāmās konferences laikā tiks aplūkotas jau esošās, kā arī meklētas jaunas pieejas Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšanā, izmantojot kultūru un tās potenciālu.

Konference noritēs trīs tematiskos blokos: vides ilgtspēja, sociālā  ilgtspēja un izturētspēja. Tematiskos virzienus atklās eksperti no Latvijas, sniedzot plašāku kontekstu Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā – Edgars Ricevs (Līgatnes papīrfabrikas īpašnieks un biedrības GreenFest valdes priekšsēdētājs), Kristīne Ļeontjeva (British Council pārstāvniecības Latvijā kopienu attīstības konsultante), Rihards Bambals (Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs).

Ar priekšlasījumiem uzstāsies Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Gruzijas, Moldovas muzeju un bibliotēku speciālisti, iepazīstinot ar savu pieredzi Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā savā reģionā, izmantojot muzeju un bibliotēku cilvēkresursus, zināšanas un daudzveidīgo kultūras mantojumu. Savu dalību apstiprinājis arī viens no vadošajiem pasaules ekspertiem ilgtspējīgas attīstības jomā –  platformas Curating Tommorrow vadītājs Henrijs Makgī (Henry McGhie). Konferences programmā ieplānota arī diskusija pēc katra tematiskā bloka. Konferences moderatore – biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” direktore Inese Vaivare.

Plānotais notikums iecerēts kā atskaites punkts un kopsavilkums plašam un apjomīgam darbam vairāku gadu garumā, akcentējot atmiņas institūcijas kā lielākas ekosistēmas daļu, veicinot pieredzes apmaiņu un piedāvājot muzeju un bibliotēku darbiniekiem dažādus izglītības rīkus, kas vairo kultūras nozares profesionāļu izpratni par ilgtspējas jautājumiem.

Nozīmīga šīs iniciatīvas daļa ir arī starpvalstu un starpnozaru sadarbības veicināšana. Konferences programmā iekļautie pieredzes stāsti ir sadarbības rezultāts UNESCO Līdzdalības programmas projektam “Muzeji, bibliotēkas un Ilgtspējīgas attīstības mērķi: kopēju pieeju pielāgošana lokālā mērogā”, kuru kopā realizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Muzeju biedrība un Latvijas Bibliotekāru biedrība. Projekta ietvaros partneriem (Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas un Moldovas muzeju un bibliotēku speciālisti) bija iespēja doties pieredzes apmaiņas vizītēs, lai atklātu labās prakses piemērus, īpaši koncentrējoties uz to kā  sasniegšanu veicina vietējiem apstākļiem pielāgotas pieejas atsevišķos reģionos, valstīs, pilsētās.

Domājot par praktiski pielietojamiem rīkiem un ietvariem, kas var palīdzēt muzejiem un bibliotēkām plānot un izvērtēt savu darbu ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā, UNESCO Līdzdalības programmas projekta ietvaros top arī Henrija Makgī rokasgrāmata, veltīta Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizācijai, ņemot vērā kopienas vajadzības un sasaisti ar reālo situāciju. Autors Latvijas muzeju un bibliotēku speciālistiem zināms ar rokasgrāmatām “Muzeji un ilgtspējīgas attīstības mērķi”(Museums and the Sustainable Development Goals) un “Muzeji un katastrofu risku mazināšana” (Museums and Diasaster Risk Reduction).

Konteksts: 2020. gadā Baltijas valstu muzeju un bibliotēku speciālisti uzsāka sadarbību, lai pievērstu uzmanību muzeju un bibliotēku unikālajai lomai IAM īstenošanā. 2021. gadā ar UNESCO Līdzdalības programmas atbalstu notika starptautiska tiešsaistes konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana muzejos un bibliotēkās”  ar moto: “Jautā savai bibliotēkai! Jautā savam muzejam!” (Ask Your Library! Ask Your Museum!). 2022. gadā tika īstenotas vairākas aktivitātes, kas spēcināja Latvijas muzeju un bibliotēku speciālistus darbā ar IAM, kā arī parādīja plašākai sabiedrībai kultūras institūciju lomu IAM lokalizēšanā caur kultūras mantojuma prizmu.

Lai iepazītos ar konferences programmu, aicinām apmeklēt Latvijas Muzeju biedrības un Latvijas Bibliotekāru biedrības tīmekļvietnes:

www.muzeji.lv

www.bibliotekari.lv

Konference tiks straumēta Latvijas Muzeju biedrības un Latvijas Bibliotekāru biedrības “Facebook” lapās un būs bez maksas pieejama ikvienam interesentam:
www.facebook.com/muzejilv
www.facebook.com/latvijas.bibliotekaru.biedriba

Projekts “Muzeji, bibliotēkas un Ilgtspējīgas attīstības mērķi: kopēju pieeju pielāgošana lokālā mērogā” tiek īstenots ar UNESCO Līdzdalības programmas finansiālu atbalstu. Konferences “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana muzejos un bibliotēkās II” norisi atbalsta British Council pārstāvniecība Latvijā.

 

Kontaktinformācija:

 

Zane Grīnvalde

Latvijas Muzeju biedrība

muzeji@muzeji.lv

+37129418187

 

Inga Surgunte

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

i.surgunte@unesco.lv

+37129953235

 

2023. gada 16. augustā LBB Zemgales reģiona bibliotekāru seminārs “Ābolu sēkliņas spēku un saulgriezes gaismu sasmelties”

2023. gada 16. augustā Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Zemgales reģionālā nodaļa un Jelgavas Pilsētas bibliotēka ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstu rīko ikgadējo reģionālo bibliotekāru semināru. Pasākumam aicināti pieteikties Zemgales reģiona bibliotekāri.

Semināra norises vieta būs Līvbērzes kultūras nams. Seminārs noritēs divās daļā, pirmajā daļā “Ābolu sēkliņas spēkā” apbalvosim konkursa “Gada bibliotekārs Zemgalē 2023” laureātu ar Asnates Zuteres darinātu balvu. Šī gada balva tiks pasniegta bibliotekāram, kura pēdējo divu gadu laikā darbā vērojama inovatīvu pakalpojumu ieviešana, jaunu pakalpojumu attīstība, tādu mūsdienīgu, radošu un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana, kas atbilst konkrētās vietējās kopienas vajadzībām. Pēc balvas pasniegšanas baudīsim muzikālu priekšnesumu un tiksimies ar blogeri Zani Berci, kas uzstāsies ar prezentāciju “Grāmata un blogeris vienā ritmā”.

Semināra otrajā daļā “Saulgriezes gaismā” kopā izkustēsimies sportiskās un jautrās aktivitātēs un atpūtīsimies skatoties Vilces amatierteātra izrādi “Bizness” (lugas autors Auseklis Rietenieks, režisore Regīna Deksne, scenogrāfe Zane Jansone).

Gada bibliotekāra nolikums un pieteikuma forma Gada bibliotekāra balvai pieejama ŠEIT, dalības reģistrācijas forma semināram pieejama ŠEIT. Vietu skaits – ierobežots!

2023.gada 11.augustā LBB Vidzemes nodaļas 23. saiets – konference “Cilvēks – bibliotekārs, bibliotēkas lietotājs, iedzīvotājs”

Digitālā transformācija, tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, Covid-19 pandēmija un tās sekas, karš Ukrainā, enerģētikas krīze, globālā klimata krīze pasaulē un daudzi citi apstākļi vakar, šodien un rīt, tāpat kā visas citas nozares un to attīstību, ietekmē arī bibliotēkas. Bibliotēku nozares centrā ir cilvēks un tā vajadzības – gan bibliotēkas lietotājs, gan bibliotēkas darbinieks.

Saskaņā ar “Bibliotēku nozares stratēģiju 2023–2027”, bibliotēkas ir tās, kas veicina kopienu un sabiedrības sadarbību, izglītošanu, demokrātiskos procesus, kopienu stiprināšanu un noturību un nodrošina sabiedrības piekļuvi kvalitatīviem pakalpojumiem.

Lai diskutēto par būtisko un apspriestu svarīgo, Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 23. saieta – konferences centrālais temats ir cilvēks – gan bibliotekārs, gan bibliotēkas lietotājs, gan ikviens iedzīvotājs. Konference iecerēta trīs blokos, kur katrā no tiem tiks apskatītas aktualitātes no dažādiem skatu punktiem.

Ar pasākuma programmu aicinām iepazīties ŠEIT.

Vairāk informācijas par organizatoriskiem jautājumiem saistītiem ar pasākuma norisi pieejama ŠEIT.

Lai pieteiktos Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 23. saietam – konferencei, lūdzam aizpildīt reģistrācijas anketu ŠEIT.

Pasākumam aicinām reģistrēties līdz 3. augusta plkst. 23.59. Pēc norādītā laika vai, kad tiks sasniegts maksimālais pieteikumu skaits, reģistrācija tiks slēgta.

Uz Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 23. saietu – konferenci aicināti Latvijas Bibliotekāru biedrības biedri, bibliotēku nozares profesionāļi un saskarnozaru speciālisti.

Pasākumu rīko Ogres Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību un Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļu. Pasākumu atbalsta Latvijas Bibliotekāru biedrība,  kafejnīca “Ilze”, SIA “Fazer Latvija”SIA “Manas Garšas”Kuģītis Gulbis un Accenture.

 

Ogres Centrālās bibliotēkas vārdā

direktore Jautrīte Mežjāne

 

LBB – jauna vadība

2023. gada 17. maijā, pirmajā Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB)
jaunās valdes sēdē, par jauno biedrības priekšsēdētāju tika ievēlēta Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja Rūta Bokta. Par priekšsēdētājas vietnieci tika ievēlēta Ventspils bibliotēkas Pārventas bibliotēkas vadītāja Solvita Štekerhofa, bet par sekretāri – Jūrmalas Majoru vidusskolas bibliotēkas vadītāja Kristīne Cimdiņa.
Lasīt tālāk

1234580