Tiek izziņota LBB kopsapulce

Informējam, ka trešdien, 2021. gada 14. aprīlī plkst. 12.15–12.45 tiešsaistes platformā “Zoom” notiks Latvijas Bibliotekāru biedrības kopsapulce.

Darba kārtībā:

  1. Ziņojums par biedrības 2020. gada pārskatu.
  2. Informācija par biedrības aktivitātēm 2021. gadā.

Ikviens biedrs ir aicināts iesniegt arī citus jautājumus kopsapulces darba kārtībai. Pieteikumi iesniedzami līdz 9. aprīlim uz e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

Ja nevarat piedalīties Latvijas Bibliotekāru biedrības kopsapulcē, lūdzam par to iepriekš paziņot pa tālr. 26115747 vai e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 34. panta otro daļu biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

Lai gan šajā kopsapulcē nav biedru balsošanai izvirzāmu jautājumu, ikviens biedrs ir laipni gaidīts kopsapulcē gan ar savu klātbūtni, gan priekšlikumiem un idejām!

Pieslēgšanās kopsapulcei notiks no konkrētas internetsaites, kuru dienu pirms kopsapulces saņemsiet uz tiešsaistes reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi.

Lūdzam aizpildīt tiešsaistes reģistrācijas formu līdz 12. aprīlim.

Dalība kopsapulcē – bez maksas.

 

 

Ziņu sagatavoja:
LBB valde

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*