Balsojam par “Gada notikumu Latvijas bibliotēkās 2020”!

Šī gada sākumā Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludināja pieteikumu pieņemšanu nominācijā “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2020”. Laikposmā no 1. februāra līdz 28. februārim tika iesūtīts 21 pieteikums, kas pretendē uz nominācijas titulu. Iesūtītie pieteikumi ir apkopoti un tiek nodoti Jūsu vērtējumam.

Bibliotekāriem un bibliotēku nozares pārstāvjiem no 16. marta līdz 31. martam ir iespēja tiešsaistē nobalsot par notikumu, kurš, pēc Jūsu domām, atbilst šai nominācijai.

Nominācijas mērķis ir atcerēties, izcelt un godināt, kā arī apkopot un saglabāt vēsturei nozīmīgākos notikumus Latvijas bibliotēku nozarē, pievērst uzmanību bibliotēku darbam un popularizēt to, demonstrēt bibliotēku sniegumu un ieguldījumu nozares, sabiedrības un valsts attīstībā.

Kā jau ierasts, “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2020” saņems ceļojošo balvu – Gada notikumu albumu, kas uz gadu tiks nodots nominācijas uzvarētāja rīcībā, lai tajā veiktu ierakstu divu lappušu apjomā.

Balsojuma anketa

Balsot drīkst vienu reizi, atdodot savu balsi par ne vairāk kā 5 notikumiem.

Aicinām iepazīties ar nominētajiem notikumiem!

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 100. gadu jubileja tiešsaistē

Neraugoties uz Covid-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 100. gadu jubileja tika atzīmēta neparastā veidā ar interesantiem pasākumiem, koncertu, virtuālo izstādi, sarunām, viesiem, un tā 2020. gada 11. decembrī visas dienas garumā notika tiešsaistē, tādējādi pulcējot ne vien daudz vairāk pasākuma dalībnieku, kā tas būtu iespējams klātienē, bet arī radot patiesu svētku sajūtu pašiem bibliotekāriem.

PAPILDINFORMĀCIJA:
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas “Facebook” lapā publicētais 2020. gada 11. decembrī
https://ej.uz/KuldigasBiblioteka
https://ej.uz/Kuldigasbibliotekai100

Ulda Baloža grāmatas “Ludzas igauņu valodas ābece” izdošana

Ludzas bibliotēka sadarbībā ar LU Līvu institūtu izdeva unikālu grāmatu. Tā ir pirmā grāmata, kura tapusi lucu valodā. U. Balodis izveidojis īpašu rakstību, kas apvieno lībiešu, latviešu, latgaliešu un igauņu rakstību principus. Grāmatā ievietoti apraksti par Ludzas igauņu vēsturi un izcelsmi, informācija par lucu rakstību, pētniekiem un pētniecību, Ludzas igauņu ciemiem u. c. Grāmatā ievietotas vēsturiskas un mūsdienu fotogrāfijas. Tā dod iespēju daudziem interesentiem papildināt zināšanas par šo unikālo Latvijas iedzīvotāju grupu, kā arī būs noderīga valodas, kultūras un vēstures pētniekiem.

Grāmatas “Ludzas igauņu valodas ābece” atvēršanas pasākums

Pasākums noritēja 2020. gada 26. septembrī Eiropas valodu dienas ietvaros klātienē, bet Tartu Universitātes profesors Karls Pajusalu un setu valodas pētnieks Pauls Hagu, kuri sakarā ar Igaunijā izsludināto karantīnu nevarēja ierasties, atsūtīja video uzrunas. Tāpat pasākumā piedalījās tulkotājs Hannes Korjus, LU Lībiešu institūta pārstāvji, folkloras kopa “Ilža”, bērnu folkloras kopa “Žibuleits”, teātris “Azotē” ar izrādi lucu valodā “Kur kamoliņš ripo”, kā arī lucu pēcteči. Pasākuma gaitā tika demonstrēts Indreka Jēta filmas “Zaudētā cilts: stāsts par Ludzas igauņiem” fragments; sarīkota Ludzas Jura Soikana Mākslas skolas audzēkņu izstāde pēc lucu pasaku motīviem.

Mežvidu bibliotēkas pasākumu cikls “Dzimtas stāsts”

Pasākums notika 4 posmos: 1) bibliotēka kopā ar lasītāju sagatavoja iesniegumu lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka” izsludinātajā konkursā “Mana dzimta”, ar mērķi rosināt dzimtas, ģimenisko vērtību saglabāšanu Latvijas sabiedrībā, radot interesi par grāmatu kā vienu no dzimtas relikvijām; 2) Ilgas stāsts par savu dzimtu literārā pasākuma “Dzimtas stāsts” laikā; 3) ceļojošā izstāde “Dzimtas grāmata”, kurā atklājās emocionāli 12 spēcīgu ģimeņu stāsti, un bija skatāma LNB un Latgales vēstniecībā “Gors”; 4) bibliotēka iesniedza pieteikumu Latgales Gada balvai nominācijā “Vēstures saglabāšana. Latgales vārds pasaulē” par Ilgas līdzdalību Latvijas vēstures, savas dzimtas izpētē.

11. Baltijas bibliotekāru kongress

Baltijas bibliotekāru kongresi paši par sevi ir lieli notikumi, bet 2020. gada kongresa pārnešana virtuālā formā bija iespaidīga un vēsturiska. Lai gan galvenie organizētāji nebija LBB, tomēr arī Latvijas nozares pārstāvji ieguldīja laiku un darbu kongresa īstenošanā, un no visām Baltijas valstīm tieši latvieši visvairāk to novērtēja – visvairāk dalībnieku bija no Latvijas. Jāpiemin arī augstā kvalitāte, kuru nodrošināja pasākuma rīkotāji. Tā ir latiņa, pēc kuras tagad vērtējam, cik kvalitatīvi iespējams uzrīkot tiešsaistes pasākumu. Lai cik daudz trūkumu nebūtu ierobežojumiem pulcēties, tiešsaistes pasākumā varēja piedalīties daudz vairāk nozares pārstāvju nekā, ja pasākums būtu noticis klātienē.

PAPILDINFORMĀCIJA:
https://ej.uz/cobal2020

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas raidījumu cikls “Kafijas pauze”

2020. gada februārī Latvijas Neredzīgo bibliotēka aizsāka raidījumu ciklu “Kafijas pauze”. Raidījums ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, kuru grāmatas ir pieejamas krājumā un kuri atbalsta cilvēkus ar lasīšanas grūtībām, tiek filmēts bibliotēkā un translēts “YouTube” kanālā, lai attālinātie skatītāji var ne tikai sekot līdzi sarunai, bet arī uzdot jautājumus. Mērķis ir izklaidēt attālinātos lasītājus, kuri nevar ierasties uz bibliotēkas pasākumiem Rīgā, atrodas pansionātā, ir piesaistīti pie gultas vai dzīvo ārpus Latvijas. Pirmā raidījuma tiešraides laikā pieslēdzās ap 60 unikāliem skatītājiem, un vairāki no viņiem uzdeva arī jautājumus. Pēc tiešraides raidījums pēc tam ir pieejams arhīvā.

“Latgales pavārgrāmata(s)” izdošana

Grāmata sastāv no 2 daļām. 1. daļā ir apkopotas Latgales kulinārā mantojuma ēdienu un dzērienu tradicionālās receptes, bet 2. daļā – Krāslavas novada 5 pamattautību (latviešu, krievu, baltkrievu, poļu un ebreju), kas vēsturiski dzīvojušas šajā novadā, tradicionālo ēdienu un dzērienu receptes. Grāmatas saturu veidoja Krāslavas novada centrālās bibliotēkas kolektīvs. Grāmata tapa ar “Latgales kulinārā mantojuma centra”, Krāslavas pašvaldības un Latvijas Bibliotekāru biedrības atbalstu. Izdodot pavārgrāmatu, tika paredzēts, ka tā ne tikai sekmēs Latgales reģiona un Krāslavas novada kultūras tradīciju sargāšanu, bet arī popularizēs reģionu kā gastronomiskā tūrisma galamērķi. Latgales pavārgrāmata pieejama arī digitālā formā.

PAPILDINFORMĀCIJA:
https://ej.uz/izdota_pavargramata
https://ej.uz/Latgales_pavargramata

Latgales pavārgrāmata digitālā formā ir pieejama:
https://ej.uz/Latgales_pavargramata_web

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālbibliotēkas “Varavīksne” pasākums “Ziemeļvalstis un pasaule. Vikingi nāk!”

Milzīgs prieks par to, ka bibliotēkas “Varavīksne” kolektīvam ātri un veiksmīgi izdevās pielāgoties 2020. gada izaicinājumiem (koronavīrusa pandēmijas dēļ aizliegti klātienes pasākumi) un radīt (no klātienes ieceres ātri pārorientēties uz neklātienes ieceri) ļoti saistošu un izglītojošu “Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas 2020” attālināto pasākumu, par ko pēcāk saņemts pārsteidzoši daudz pozitīvu atsauksmju no skolotājiem, skolēniem, skolēnu vecākiem un kolēģiem no citām bibliotēkām. Pasākumā ar lielu prieku un interesi piedalījās sešas sākumskolas klases no Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas (notika kopumā seši pasākumi).

PAPILDINFORMĀCIJA:

publikācijas bibliotēkas “Varavīksne” “Facebook” kontā:
https://ej.uz/BiblVaraviksne

2020. gada novembrī publicēti vairāki ieraksti par attālinātajiem pasākumiem:
https://ej.uz/Ziemelvalstu_nedela
https://ej.uz/Vikingi_nak
https://ej.uz/Ziemelvalstis_un_pasaule

Rankas bibliotēkas “Grāmatu kaste ar pārsteigumu un radošu darbošanos”

Ikvienai bibliotēkai, it īpaši Latvijas lauku teritoriju bibliotēkām, ir svarīgi raisīt iedzīvotājos interesi par grāmatu, tās vērtību, nozīmīgumu un bibliotēku. Tādēļ Gulbenes novada Rankas pagasta bibliotēka un Gaujasrēveļu bibliotēka šo interesi par grāmatu un bibliotēku sāk veicināt ar pašiem mazākajiem pagasta iedzīvotājiem – pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri nākotnē būs bibliotēkas apmeklētāji, zinās, kas ir bibliotēka, spēs novērtēt tās nozīmīgumu. “Grāmatu kastē ar pārsteigumu un radošu darbošanos” atrodamas grāmatas lasīšanai, pētīšanai, izzināšanai, nepieciešamie materiāli, informatīvais materiāls un apraksts radošajam darbam, un, protams, neliels pārsteigums!

Baltinavas novada bibliotēkas vadītājas Ināras Bubnovas informatīvais atbalsts valstiski svarīgu notikumu organizēšanā Baltinavā un izstāde “Miers. Robeža. Tilts”

Baltinava – tā ir komanda. Trīsvienības obligātās daļas tajā ir bibliotēka + muzejs. Mainīgās – skola, tautas nams, speciālisti. Baltinava – tas ir lieli izaicinājumi. Mazā vietā citādi nedrīkst. 2020. gada 10. jūnijā Baltinavu satricināja dokumentālās filmas “Miers, robeža, tilts” uzņemšana. Pirms tam dzimtas albumu pārskatīšana, informācijas vākšana, ciema ielu izpēte. Noslēgumā sadarbībā ar filmas veidotājiem foto izstāde bibliotēkā “ Miers, robeža, tilts”, kas padarīja bibliotēku par apmeklētāko vietu novadā vairāku mēnešu garumā

PAPILDINFORMĀCIJA:
https://ej.uz/miers_robeza_tilts

Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis” pārceļas uz jaunām mājām

Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis” 2020. gadā pārcēlās uz jaunām mājām – restaurētu namu, kas pārdzīvojis vairākus gadsimtus un ir krāšņa pērle Jelgavas apbūvē. Īsa vēsture: 1888. gadā par tirgotāja un grāmatizdevēja Ādolfa Reiera (1794–1868) ziedojumu arhitektu K. Felsko un K. Neuburgera vadībā tika uzcelta patversmes ēka tirgotāju atraitnēm, ko nosauca M. Reieres vārdā. Šis mantojums šobrīd kalpo Jelgavas jaunajai paaudzei. “Zinītī” valda radošums, vienlīdzība, inovācijas, dialogs ar sabiedrību, uzticama vide. Tā ir pievilcīga, pieejama, aicinoša telpa, kur nodrošināta pašapkalpošanās, plašs e-resursu un e-pakalpojumu klāsts. Mūsu sauklis: “Šeit dzīvo lasītprieks!”

Kārsavas pagātnes noslēpumi ar Nikolaju Nikuļinu

Lokālās vēstures pētīšanā galvenā loma ir vietējo iedzīvotāju entuziasmam un interesei. Tas ir arī svarīgs bibliotēkas darba aspekts. Daudzu gadu garumā Kārsavas pilsētas bibliotēka ir sadarbojusies un atbalstījusi novadpētnieku Nikolaju Nikuļinu vietējās vēstures izzināšanā un grāmatu izdošanā. Pasākums tika organizēts 2020. gada 9. jūlijā sakarā ar viņa piektās grāmatas “Skats uz pagātni” izdošanu. Tā laikā organizējām kopīgu pastaigu pa pilsētas centru, lai paskatītos uz zināmajām vietām ar vēsturnieka acīm un labāk izprastu viņa plašās zināšanas un sajustu lielo dzimtās puses mīlestību, kā arī rosinātu izzināt vairāk par tuvējo apkārtni.

Knuta diena Salaspilī

Dzejnieka vārdiem runājot: “Mēs viens otram palīdzam dzīvot”. “Citāda Knuta diena 2020” – jubilejas pasākums, kurš organizēts apkopojot 20 gadu Knuta dienas pasākumu vēsturi: scenārijus, afišas, ielūgumus, fotogrāfijas un intervijas, kā rezultātā tapa īsfilma “Knuta diena 2000–2020. Retrospekcija”. “Citāda Knuta diena” izskanēja Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzā ar retrospektīvās īsfilmas demonstrāciju, plašu Knuta dienu afišu, ielūgumu izstādi un pirmatskaņojumu ar Knuta dzeju koncertprogrammā “Drošinājums”. Salaspils novada bibliotēka spēj radīt valstiska mēroga kultūras pasākumus, kad kopā pulcināti Knuta lēģera biedri, radošas personības un dzejas mīļotāji jau 20 gadu garumā.

PAPILDINFORMĀCIJA:
https://ej.uz/Knuta_diena

Jelgavas pilsētas bibliotēkai 100

“Ar ko Jums asociējas bibliotēka? Man ar durvīm uz ārpasauli un iekšpasauli. Ārpasaule, kur robežas zūd pasaules zinību krājumos un sevī sajūti Dullo Dauku. Savukārt grāmatas baudīšana dvēselē pēcgaršu var atstāt uz mūžu, kad precīzi neatceries tās saturu, tomēr gūtās emocijas silda un emocijas uzjundī kā satiekot senu un labu draugu. Grāmata kā sevis atklāsme un iedvesma. Bibliotēka mūsu pilsētā ir kļuvusi par kopienas centru, bet bibliotekārs – Skolotājs cilvēka mūža izglītībā. Nekad neapstājieties sava mērķa – lasošākā pilsēta Latvijā – sasniegšanā!” (Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne).

Bērnu dienas nometne “Kaleidoskops” Dricānu pagasta bibliotēkā

Bērnu vasaras nometne bibliotēkā – netradicionāla, iepriekš nepraktizēta bibliotēkas darba forma. Piecas raibas dienas 2020. gada augustā kopā ar 20 brīnišķīgiem bērniem Dricānu pagasta bibliotēkā jautri griezās kā kaleidoskops. Katru dienu notikumu “stikliņi sakrita”, veidojot dažādas aktivitātes un piedzīvojumus. Bērni dziedāja, zīmēja, lasīja un ilustrēja “Bērnu žūrijas” grāmatas, spēlēja teātri, sportoja, veica eksperimentus, veidoja ziepes, cepa picu, darbojās ar dabas materiāliem, apguva sadarbības prasmes. Bērnu vecāki, vecvecāki un nometnes radošā komanda bija ļoti gandarīti un priecīgi, redzot veselus un laimīgus bērnus!

Gulbenes novada bibliotēkas projekts “Vējaina diena”

Gulbenes novada bibliotēkas realizētais projekts “Vējaina diena” pulcēja Trešās Atmodas lieciniekus, rādot, stāstot, muzicējot, veidojot Atmodas laika klātesamības sajūtu. Kopumā tika piedzīvotas 9 tikšanās ar tādām personībām kā Dainis Īvāns, Madara Dišlere, Elita Veidemane, Uldis Rudaks u. c., 3 izstādes, Atmodas laika diskotēka, kā arī erudīcijas spēle tiešsaistē. Projekta realizācijas gaitā nācās pielāgoties mainīgajai lietu kārtībai, ko ietekmēja Covid-19 pandēmija. Projekts tika veiksmīgi realizēts, radot pievienoto vērtību skolēniem vēstures lappušu apgūšanā, pieaugušajiem emociju uzjundīšanā, kā arī bibliotēkas kolektīvam, pieredzot vēl nebijušu formu pasākumus bibliotēkā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts “Zenit stāsti”

Īstenots ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu. Projekts bija jauna LNB iniciatīva, kas veicināja LNB un reģionu bibliotēku (Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Latgales Centrālā bibliotēka un Jelgavas pilsētas bibliotēka) sadarbību, kā arī bibliotēku sadarbību ar skolām, iesaistot 7.–12. klašu skolēnus un viņu radiniekus digitālās kolekcijas “Zudusī Latvija” papildināšanā ar 20. gadsimta 60.–80. gadu fotogrāfijām un to aprakstiem no Liepājas, Jelgavas, Daugavpils. Projekts veicināja paaudžu savstarpējo dialogu un jauniešu interesi par savu pilsētu, radinieku dzīvi padomju laikā, sadzīvi, pilsētvidi un tradīcijām. Savākti materiāli antropologa pētījumam. Projekts mobilizēja bibliotēkas sekmīgi darboties ārkārtas situācijā, mērķtiecīgi izmantojot digitālās prasmes un radošo potenciālu, lai organizētu tiešsaistes pasākumus.

Līdzekļu Covid-19 seku likvidēšanai kultūras nozarē apgūšana – grāmatu iepirkums un bibliotēku un muzeju darbinieku mācības

Latvijas valdība pēc KM izstrādāta rīcības plāna 2020. gada 16. jūnijā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīra finansējumu kultūras nozarei, lai sniegtu atbalstu Covid-19 seku mazināšanai un veicinātu nozares ilgtspēju un izaugsmi. Finansējumu apgūt tika uzticēts LNB. Pusgada laikā tika īstenotas divas vērienīgas aktivitātes: grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām 300 000 eiro apjomā (iegādātas 362 nosaukumu grāmatas 32 615 eksemplāros no 33 Latvijas izdevniecībām) un digitālo prasmju uzlabošanas mācības bibliotēku un muzeju darbiniekiem 30 000 eiro apjomā (4 tiešsaistes mācību kursus apguva 6 dalībnieku grupas, aptverot 347 darbiniekus no bibliotēkām un muzejiem visā Latvijā).

Mūzikas bibliotēkas pirmais gads

Mūzikas bibliotēka koncertzālē “Latvija” ir pirmā šāda veida publiskā bibliotēka Latvijā, apvienojot daļu Ventspils un Mūzikas skolas bibliotēku grāmatu, nošu un ierakstu krājumu. Bibliotēka modernā vidē pakalpojumus piedāvā mūzikas profesionāļiem, mūzikas skolas audzēkņiem un iedzīvotājiem. Te klausās mūziku audiokrēslos, izmēģina spēlēt instrumentus un meditē klusuma telpā. Bibliotēkā notiek tautas dziesmu vakari “Skani, dziedi, atskani!” ar A. Lipsni, mācības “Mācies spēlēt kokli ar Gunti Niedoliņu”, kas pulcē dažāda vecuma pilsētas un novada iedzīvotājus. Atzīmējot gada jubileju, notika lekcijas, nodarbības, kopīga muzicēšana “Ventspils koklē”, ar koklētājiem A. Jansonu un Z. Sniķeri.

Latvijas Universitātes bibliotēkas seminārs “Īss ieskats pētniecības datu savaldīšanā”

Šobrīd aizvien aktuālāki pētniekiem kļūst jautājumi, kas saistīti ar pētniecības datu pārvaldīšanu, datu pārvaldības plāniem un to veidošanas pamatprincipiem, kā arī atvērtības principu izmantošanu zinātnē. Tāpēc ir ļoti būtiski, ka bibliotēkas organizē šādus seminārus, nodrošinot informatīvu atbalstu pētniekiem. Pasākuma nozīmību apliecina arī lielā dalībnieku interese, jo tam pieteicās vairāk nekā 500 dalībnieki (arī bibliotēku darbinieki), t. sk. tiešsaistē ap 280 dalībnieki. Seminārs organizēts kopā ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, Latvijas Zinātnes padomi, Latvijas Zinātņu akadēmiju. Seminārs “YouTube” kanālā jau noskatīts vairāk nekā 100 reizes.

Ziemeļvalstu dienas Rēzeknē

Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā viesojās Zviedrijas vēstniece Latvijā K. Hoglunda un un Zviedrijas vēstniecības Latvijā otrais sekretārs H. Tordegrens. Vizītes laikā viesi tikās ar bibliotēkas direktori R. Suseju un noklausījās prezentāciju par zviedru kriminālromāniem Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā. Bibliotēkā varēja iepazīties ar divām izstādēm: foto izstādi “Pieejamība. Cieņpilna dzīve” un izstādi roll-up formā “Zviedru kriminālromāni”. Interesentiem tika piedāvāta tikšanās ar fotogrāfi I. Gabaliņu, kura stāstīja par fotogrāfiju sērijām, kas tapušas Ziemeļvalstīs. Visi Ziemeļvalstu dienu pasākumi bija kupli apmeklēti un izraisīja patiesu interesi rēzekniešu vidū.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Grundmane
LBB valdes locekle

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*