Tiek izziņota LBB biedru ārkārtas kopsapulce

Otrdien, 2020. gada 11. augustā plkst. 10.00–11.30 tiešsaistes platformā “Zoom” notiks Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedru ārkārtas kopsapulce, kas tiek sasaukta, lai apstiprinātu LBB statūtu izmaiņas. Diemžēl šī gada 23. aprīļa LBB kongresā apstiprinātie biedrības statūtu grozījumi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (UR) tika noraidīti un ir dots laiks līdz septembrim sakārtot grozījumus atbilstoši UR norādījumiem. Lai statūtus varētu atkārtoti iesniegt UR, saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, ir jāorganizē biedrības biedru kopsapulce, kurā biedrības biedri nobalso par statūtu grozījumiem.

Kopsapulces darba kārtība

  1. Balsojums par Latvijas Bibliotekāru biedrības statūtu izmaiņām.
  2. Biedrības aktualitātes.

Ikviens biedrs ir aicināts iesniegt arī citus jautājumus kopsapulces darba kārtībai. Pieteikumi iesniedzami līdz 31. jūlijam uz e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

Lai piedalītos kopsapulcē, obligāti jāveic reģistrācija, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas formu līdz 5. augusta plkst. 23.59. 10. augustā uz Jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīta kopsapulces pieslēgšanās saite, kuru lūgums aktivizēt 11. augustā plkst. 10.00. Dalība kopsapulcē – bez maksas. Kopsapulcei ikviens varēs pieslēgties no sava datora vai viedierīces – planšetes vai viedtālruņa – sev tīkamā vietā. Jūsu ērtībai būs pieejama tiešsaistes platformas “Zoom” lietošanas pamācība, kā arī tiks nodrošināta moderatoru pieejamība, kuriem Jūs varēsiet piezvanīt, ja radīsies neskaidrības vai problēmas ar pieslēgšanos un darbu tiešsaistes platformā.

Lūgums reģistrācijas formu aizpildīt arī tiem biedriem, kas nevar piedalīties kopsapulcē, jo Jums tiks nodrošināta iespēja savu balsi nodot ar iepriekšēju balsošanu tiešsaistē līdz 9. augustam. Uz Jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīta tiešsaistes balsošanas forma, kur Jūs varēsiet sniegt savu balsojumu.

Balsošana tiešsaistē tiek īstenota atbilstoši grozījumiem likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas stājās spēkā šī gada 5. aprīlī, un piešķir tiesības biedrību un kooperatīvo sabiedrību biedriem piedalīties biedru kopsapulcē attālināti, t. i. balsojot pirms sapulces vai klātienes sapulcei pieslēdzoties ar elektroniskās saziņas līdzekļiem.

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 34. panta otro daļu biedrs var piedalīties biedru sapulcē ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā. Aizpildīto un parakstīto pilnvaru ieskenētā veidā lūdzam nosūtīt uz e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com līdz 5. augustam, kā arī pilnvaras saņēmējam.

Ja līdz 10. augustam netiks sasniegts biedru kvorums, 12. augustā tiks izsludināts jauns kopsapulces datums.

Aicinām piedalīties kopsapulcē ikvienu biedru vai izmantot iespēju nobalsot ar iepriekšēju tiešsaistes balsošanu, vai pilnvarot dalībai kopsapulcē citu LBB biedru!

Balsojums par statūtu izmaiņām ir ļoti svarīgs sekmīgai turpmākai biedrības darbībai!

 

Ziņu sagatavoja:
LBB valde

 

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*