Balsojam par “Gada notikumu Latvijas bibliotēkās 2019”!

Šī gada janvārī Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludināja pieteikumu pieņemšanu nominācijā “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2019”. Laikposmā no 23. janvāra līdz 29. februārim tika iesūtīti 26 pieteikumi, kas nu ir apkopoti un tiek nodoti jūsu vērtējumam.

Bibliotekāriem un bibliotēku nozares pārstāvjiem no 23. marta līdz 9. aprīlim ir iespēja tiešsaistē nobalsot par notikumu, kurš, pēc jūsu domām, atbilst šai nominācijai. Nominācijas mērķis ir atcerēties, izcelt un godināt, kā arī apkopot un saglabāt vēsturei nozīmīgākos notikumus Latvijas bibliotēku nozarē, pievērst uzmanību bibliotēku darbam un popularizēt to, demonstrēt bibliotēku sniegumu un ieguldījumu nozares, sabiedrības un valsts attīstībā.

Lai gan valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ saistībā ar Covid-19 šī gada Latvijas Bibliotēku festivāls ir atcelts, LBB Gada balvas ceremonija notiks, un visvairāk balsis ieguvušais notikums tiks godināts kādā no tuvākajiem LBB organizētajiem pasākumiem. Kā jau ierasts, “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2019” saņems ceļojošo balvu – Gada notikumu albumu, kas uz gadu tiks nodots nominācijas uzvarētāja rīcībā, lai tajā veiktu ierakstu divu lappušu apjomā.

Balsojuma anketa

Balsot drīkst vienu reizi, atdodot savu balsi par ne vairāk kā 5 notikumiem.

Aicinām iepazīties ar nominētajiem notikumiem:

Semināru cikls “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”

Semināru cikls augstā līmenī aktualizēja bibliotēku lomu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā. Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku bibliotekāru auditoriju, organizēts ne tikai nacionāla mēroga seminārs 4. aprīlī Rīgā, bet arī reģionālie semināri: 2. oktobrī Jelgavā Zemgales bibliotekāriem un 12. decembrī Ventspilī Kurzemes bibliotekāriem. Semināru ciklu organizēja trīs sadarbības partneri: LNB, UNESCO LNK un LBB, un tajā uzstājās augsta līmeņa ārzemju un vietējie runātāji, kā arī bija dzirdami bibliotēku pieredzes stāsti, tādējādi veicinot bibliotekāru izpratni par ilgtspējīgas attīstības mērķiem un nodrošinot pieredzes un ideju apmaiņu.

Grāmatas “Sava ceļa gājējs Matīss Siliņš” atvēršanas pasākums Viesatu kultūras namā

Grāmata ir par Viesatu pagasta novadnieku Matīsu Siliņu, kurš savā dzīvē bijis literāts, grāmatizdevējs, kartogrāfs, etnogrāfs, vēsturnieks, pētnieks un bibliotekārs. Grāmata izdota apgādā Jumava un tajā izmantoti kartogrāfa J. Štrauhmaņa, LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesores M. Grudules, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfiskās nodaļas vadītājas S. Stinkules materiāli. Izmantotas fotogrāfijas un materiāli no LNB A. Apiņa Reto grāmatu un rokrakstu krājuma, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Viesatu bibliotēkas novadpētniecības krājuma un Siliņa dzimtas arhīva. Grāmata ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas vēstures izzināšanā un Viesatu pagasta izcilas personības popularizēšanā.

Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas 25 gadu jubilejas konference “Quo vadis, bibliotēka?”

Konference bija drosmīga, patiesi interesanta, tika skartas netradicionālas tēmas, kuras ne vienmēr bibliotekāri paši ir gatavi atzīt – izsniegumu samazināšanās, e-resursu, sociālo tīklu, dažādu lietotņu uzvaras gājiens. Ļoti aktuāla bija prezentācija, ko vēlas mūsdienu studenti, viesis no Dānijas Bertil F. Dorch dziļi analizēja situāciju bibliotēkās mūsdienās. Konference padziļināti pievērsa uzmanību mūsdienu straujajām izmaiņām visās dzīves jomās.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:
https://ej.uz/QuoVadisBiblioteka

Latvijas Bibliotēku portāls www.biblioteka.lv

Bibliotēku portāla jaunā versija tika publiskota 2019. gada 1. novembrī. Latvijas Bibliotēku portāls šobrīd ir moderns tiešsaistes resurss, kura veidotāji par savu galveno uzdevumu izvirzījuši aptvert bibliotēku darbības aspektus, fokusējoties uz jaunākajām tendencēm nozarē un pārnesot profesionālo starptautisko organizāciju ieteikumus Latvijas bibliotēku videi, kā arī veicināt nozares speciālistu ciešāku sadarbību, dalīšanos resursos un pieredzē.

Miezītes bibliotēkas renovācija (Jelgava)

Miezītes bibliotēka 2019. gadā piedzīvoja savā ilgajā darba mūžā līdz šim vienīgo renovāciju. Ikvienas bibliotēkas renovācija vai uzcelšana no jauna ir īpašs notikums, bet jo īpaši, ja tā ir maza bibliotēka, kas domāta vietējai kopienai. Tas veicina lokālpatriotismu un parāda, ka valstij ikviens iedzīvotājs, arī dzīvojošs nomalē, ir svarīgs.

Artūra Dulbes fotogrāfiju ievietošana interneta vietnē HISTORIA.LV

Fotogrāfa Artūra Dulbes fotogrāfiju klāsts ir daudzveidīgs un bagātīgs. Līdz šim tas nebija pieejams plašākam interesentu lokam.

FOTOGRĀFIJAS SKATĪT ŠEIT:
https://ej.uz/ArtursDulbeHistoria

LBB Vidzemes nodaļas 22. saiets-konference “Radošā tūre Vidzemes bibliotēku stiprināšanai”

LBB Vidzemes nodaļas (VN) rīkotie vasaras saieti-konferences iedvesmo arvien pilnveidot un radoši bagātināt bibliotekāro ikdienu. 2019. gada VN vasaras saiets-konference stiprināja bibliotēku speciālistu saliedētību un piederības izjūtu nozarei. Tradicionālais pasākums rosināja pievērst uzmanību arī tam, lai mēs – bibliotēkas un tās darbinieki – būtu saistoši, atvērti un draudzīgi vietējām kopienām.

Muzeja nakts 2019 – Varoņi un varoņstāsti Rīgas apkārtnē

2019. gada 18. maijā Rīgas pievārtē – Stopiņu novada Dreiliņu pagasta vēsturiskajā viensētā “Būmaņi” – apmeklētāju uzmanība tika vērsta uz dokumentālu stāstu par saimniecisko dzīvi, kas ietvēra starpkaru ainas, lauku darbu, lauksaimniecības priekšmetus un piedzīvoto pieredzi pirmajos padomju kolektīvajos darba gados. Programmā: dzimtas stāsts; dokumentu kopas vizualizācija – saimniecības grāmatas, vēstules, kartes, fotogrāfijas; seno ēku un priekšmetu apskate – kūts, vāgūzis, ratnīca, ledus pagrabs, karogs, pūra lāde, vijole; kino vakars – dokumentālais kino par 20. gadsimta saimniecisko darbību Latvijā un Dreiliņu pagastā; tradīcijas – vijoļspēle, konkursi, cienasts.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:
https://ej.uz/MuzejaNaktsStopini

Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas atvēršana jaunās telpās

Bibliotēka 2019. gada septembrī, pateicoties Alūksnes novada pašvaldībai, pārcēlās uz jaunu mājvietu kādreizējās pamatskolas telpās. Skolas ēkā veikti ievērojami pārbūves darbi gan telpu atjaunošanā un piemērošanā, gan teritorijas labiekārtošanā. Jaunajā bibliotēkā valda plašums un gaišums, atsevišķa telpa iekārtota mazākajiem lasītājiem, ir iespēja organizēt pasākumus. Alūksnes novadā šāda situācija, kad kāda bibliotēka iegūst jaunas telpas, netiek piedzīvota bieži, tādēļ īpaši vēlamies izcelt šo notikumu, lai tas kalpotu par motivāciju bibliotēku darbiniekiem būt aktīviem un iestāties par bibliotēkas un lasītāju interesēm, savukārt pašvaldības deputātiem biežāk pieņemt līdzīgus lēmumus.

Cēsu bibliotēkai 100 – izstāžu cikls un video materiāls

2019. gadā tika sagatavots izstāžu cikls par Cēsu bibliotēkas vēsturi Cēsu pilsētas un Latvijas vēstures kontekstā. Visa gada garumā interesentiem tika piedāvāts skatīt informatīvas ekspozīcijas, kurās atspoguļota bibliotēkas darbība ik pa 25 gadiem. Katra no četrām izstāžu cikla ekspozīcijām vispirms tika izvietota bibliotēkā klātienē, bet pēc tam – elektroniskā formātā ievietota bibliotēkas tīmekļvietnē, tādējādi nodrošinot iespēju ekspozīcijas skatīt attālināti. Bibliotēkas simtās gadadienas izskaņā tapa video materiāls – stāsts par bibliotēkas mainīgajām mājvietām un tajās piedzīvotajiem zīmīgajiem notikumiem laikposmā no 1919. līdz 2019. gadam.

VIDEO UN IZSTĀŽU MATERIĀLU SKATĪT ŠEIT:
https://ej.uz/VideoUnIzstades

Olaines novada jauniešu projekts “Bibliotēka iziet ielās”

Projekta mērķis – iesaistīties pilsētas svinībās un parādīt pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, ka skolas bibliotēkā glabājas ne tikai mācību, bet arī daudz citas interesantas, aizraujošas grāmatas un ne tikai. Svētkos tika demonstrētas arī bibliotēkas piedāvātās iespējas un pakalpojumu klāsts. Apmeklētāji tika iesaistīti radošajās darbnīcās, šaha turnīrā, sejas apgleznošanā, guva ieskatu animatora darba specifikā u. c. Projekts apliecināja, ka jaunieši spēj ieinteresēt, aizraut, sagādāt prieku, pozitīvas emocijas un spilgtus iespaidus Olaines iedzīvotājiem un viesiem. Skolēniem lielu prieku sagādāja cilvēku atsaucība, interese, uzdotie jautājumi un pateicības vārdi par kopā pavadīto laiku.

Projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” OPEN UP LLI-263 aktivitātes

Interaktīvas, informatīvas, izglītojošas, izklaidējošas nodarbības divām bērnu grupām. Pamatgrupas dalībnieki mācījās plašāk izmantot IT iespējas, apmeklēja dažādas iestādes un uzņēmumus, pavadīja laiku ar karjeras konsultantu, piedalījās vasaras nometnēs. Otra bērnu grupa iepazinās ar video filmu un klipu montēšanas, veidošanas noslēpumiem. Jaunatne iepazinās ar grāmatām, piedalījās virtuālās realitātes aktivitātēs, radošajās darbnīcās, uzzināja par bibliotēkas pakalpojumiem, mācījās vieglāk socializēties sabiedrībā. Šāda darbošanās deva iespēju bērniem un jauniešiem celt pašapziņu. Projekta laikā “Atklātās stundas” notika katru trešdienu. Pēc projekta to norise turpinās vienu reizi mēnesī.

Izstāde “Eņģeļi starp grāmatām”

Ogres tehnikuma (OT) bibliotēkā Ziemassvētku noskaņu radīšanai tapa izstāde, kurā bija skatāmi OT darbinieku brīvajos brīžos darinātie darbi, tostarp arī eņģeļi. Citi izstādi papildināja ar eņģeļiem no privātām kolekcijām. Īpaši jāatzīmē eņģeļi ar vijolēm, kurus izstādei sagādāja OT audzēknis. Izstādes iespaidā notika radošās darbnīcas: dekupāžas prasmes interesentiem ierādīja 1. kursa audzēknes – topošās multimediju mākslinieces, savukārt Ogres Centrālās bibliotēkas darbiniece demonstrēja, kā no savu mūžu nokalpojušajām grāmatām izlocīt eņģeļus.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:
https://ej.uz/IzstadeOTBiblioteka

LBB Zemgales reģionālais seminārs

2019. gada 13. novembrī Bauskas Centrālā bibliotēka (BCB) sadarbībā ar LBB, Bauskas novada pašvaldības un VKKF atbalstu organizēja semināru Zemgales reģiona bibliotekāriem “Bibliotēkas – visuma centrs”, kurā pulcējās vairāk nekā 90 nozares speciālistu. Semināra vadmotīvs – BITES, kuras, tāpat kā bibliotekāri, veido visuma centru. Programmā: lekcija “Pilsoniskums – praktiska nodarbe”; rītausmas lasījums “Svētki Ziemeļos”; lekcija “21. gs. komunikācijas riski”. Īpašu uzmanību izpelnījās BCB un Bauskas novada pagastu bibliotēku darbinieku sagatavotā deja, kas ne tikai pārsteidza semināra dalībniekus, bet arī veicināja kolektīva saliedētību.

Izstāde “Bauskas bibliotēkā modē grāmatas”

Bauskas Centrālā bibliotēka (BCB), piesakot savu dalību LBB izsludinātajā akcijā “Bibliotekāru mode”, vēlējās pārsteigt ar kaut ko nebijušu, tāpēc sadarbībā ar fotogrāfi Danu Rodenkirhenu tapa fotoizstāde “Bauskas bibliotēkā modē grāmatas”, kas Latvijas bibliotēku festivāla ietvaros pirmo reizi tika eksponēta Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. BCB darbinieki tika pārvērsti par 11 dažādiem grāmatu tēliem, piemēram, Pelnrušķīti, Nāriņu, grāfu Monte Kristo, Skārletu u. c. Izstāde guva lielu bibliotekārās sabiedrības atsaucību, kā rezultātā tā kļuva par ceļojošo izstādi, turpinot savu ceļojumu pa Latviju arī 2020. gadā.

Programmas “Grāmatu starts” pasākumu rīkošana 4–5 gadus veciem bērniem Vecumnieku novada Misas bibliotēkā

Misas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Šlikaite rīko dažādus interesantus pasākumus. 2019. gadā, pirmo reizi iesaistoties lasītveicināšanas programmā, kuras mērķauditorija ir paši mazākie lasītāji, uz bibliotēku tika aicināti mazie Misas iedzīvotāji – 4 un 5 gadus veci bērni. Izzinošās nodarbības apmeklēja 5 bērni ar savām māmiņām. Pasākums izvērtās plašāks par ieplānotajām 3 nodarbībām. Tikšanās reizes tika nodēvētas par Pūcēnu skoliņu un norisinājās reizi nedēļā, vairāku mēnešu garumā. Kopā tika lasīts, iepazītas grāmatas, līmēts, krāsots un zīmēts. Radošos darinājums bērni nesa mājās. Jauku un mīļu grāmatu – mapi no visiem darbiņiem – bija izveidojusi Kristīne ar savu dēlu Jāni.

FOTO GALERIJA:
https://ej.uz/PucenuSkola

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide Kokneses pagasta bibliotēkā

Saglabājot bibliotēkas esošos pakalpojumus, izveidots specifisku un paplašinātu pakalpojumu piedāvājums iedzīvotājiem. Kokneses un tās apkārtnes iedzīvotājiem vienkopus ir pieejami dažādu dzīves situāciju risinājumi, kurus iepriekš bija nepieciešams kārtot dažādās valsts un pašvaldību iestādēs. Ieguvēja viennozīmīgi ir bibliotēka, iedzīvotāji un valsts pārvade. Bibliotēkai vairāk apmeklētāju, kompetentāki bibliotekāri – VPVKAC speciālisti, jaunākas un modernākas tehnoloģijas, iedzīvotājiem valsts un pašvaldības pakalpojumu klāsts pieejamāks tuvāk dzīvesvietai, un valsts pārvalde mazina digitālo plaisu.

“3td e-grāmatu bibliotēkas” pakalpojuma ieviešana visās Latvijas publiskajās bibliotēkās

Visai Latvijai nozīmīgs, inovatīvs, dabai draudzīgs pakalpojums, kas veicina lasīšanu, latviešu kultūras un valodas attīstību, ir risinājums cilvēkiem ar kustību traucējumiem un senioriem (lieldruka), kā arī attīsta sabiedrības digitālo pratību un e-pakalpojumu popularitāti valstī. Pakalpojums tiešsaistē 24/7 nodrošina bibliotēkām jaunu lietotāju plūsmu. Mazina pirātisma risku, piedāvā kvalitatīvu, leģitīmu saturu, kas ar valsts atbalstu pieejams bez maksas, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas izmantot piedāvājumu ikvienas publiskās bibliotēkas lietotājam, neatkarīgi no bibliotēkas budžeta. Platforma ir veicinājusi bibliotēku, grāmatu izdevēju, autoru un citu iesaistīto organizāciju sadarbību.

Foto izstāde “Saucieši Baltijas ceļā” Saukas bibliotēkā

Mazajā Saukas ciematiņā pagājušajā gadā atzīmējām Baltijas ceļa 30. gadadienu ar izstādi “Saucieši Baltijas ceļā” un pasākumu. Ne vietas lielums, ne vērienīgums nosaka pasākuma svarīgumu vai izcilību, bet sajūtas, ka visi atkal bijām vienoti savās atmiņās, stāstījām jaunajai paaudzei par tā laika notikumiem. No jauna sapratām, ka tikai kopā esam spēks, arī šodien, te – vietā, kur viss ir likvidēts, beidzies un šķietamā bezcerībā par nākotni… Tie bija pasākumi, kas mūs atkal vienoja ticībā sev, valstij un nākotnei.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:
https://ej.uz/SauciesiBaltijasCela

Agijas Stakas bērnu grāmatu ilustrāciju ceļojošā izstāde “Agijas tēlu pasaule” un mākslinieces tikšanās ar Pāvilostas vidusskolas sākumskolas klašu skolēniem

Talantīgā, dzīvespriecīgā, atraktīvā rakstniece, teju 200 grāmatu ilustratore Agija Staka radījusi savu ilustrēto grāmatu tēlu ceļojošo izstādi. Pāvilostas bibliotēkā tā bija skatāma visu novembra mēnesi. Izstāde bija plaši apmeklēta, jo šajā mēnesī bibliotēkā notika tradicionālie Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākumi bērniem, Bērnu, jauniešu žūrijas un Pūčuku skolas dalībnieku tikšanās. Izstādi apmeklēja Pāvilostas nov. PII iestāžu “Dzintariņš” un “Kastanītis” bērni kopā ar audzinātājām. 20. novembrī ar mākslinieci tikās Pāvilostas vidusskolas 1.–4. klases skolēni. Pārsteidza viņas atraktivitāte, radošums un spēja noturēt bērnu uzmanību.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:
https://ej.uz/AgijaStakaPavilosta

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas jubilejas pasākums “Vecpiebalgas grāmatu krātuvei 150”

2019. gada 26. martā svinīgā sarīkojumā Vecpiebalgas bibliotēka atzīmēja 150. jubileju (pēc 1939. g. sastādītā Latvijas bibliotēku saraksta datiem Vecpiebalgas labdarības biedrības bibliotēka dibināta 1869. g.). Gatavojoties pasākumam, tika izveidots video stāsts par Vecpiebalgas bibliotēku no pirmsākumiem līdz mūsdienām, kas ikvienam interesentam pieejams novada pašvaldības mājaslapā. Godinot čaklākos lasītājus, sveicot bijušos darbiniekus, pateicoties sadarbības partneriem un bibliotēkas labvēļiem, muzikāli teatrālā gaisotnē tika aizvadīts gada lielākais notikums Vecpiebalgas bibliotēkā. Sarīkojuma īpašais viesis – Marianna Okolokolaka – tēls no P. Putniņa lugas “Ar būdu uz baznīcu”.

Gulbenes novada bibliotēkas erudīcijas spēle “Zini, Mini, Uzzini”

Spēles satura veidošanā, organizēšanā un vadīšanā iesaistījās viss bibliotēkas kolektīvs. Spēle notika četrās kārtās, reizi mēnesī Gulbenes novada bibliotēkā un 5 pagastos. Tā bija ieguvusi lielu popularitāti un atsaucību, kā rezultātā tikām un tiekam aicināti to vadīt novada skolās, pagastos un pašvaldībā. Kopā esam pulcinājuši vairāk nekā 300 dalībniekus, tostarp dažāda vecuma novada iedzīvotājus. Dalībnieki atzina, ka jautājumi bija kvalitatīvi, āķīgi, interesanti. Tie bija sagatavoti teksta, video un audio formātā. Šobrīd spēle pilsētā un pagastos ir bibliotēkas darba kvalitātes un publicitātes netiešs “brends” un zīmols.

Eiropas Digitālā nedēļa 2019 Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā

Visapmeklētākais pasākums bibliotēkā – 34 aktivitātes, 892 dalībnieki. Nedēļas notikums izvērtās par mēnesi garu pasākumu ciklu (25.03.–25.04.) Tēmu aktualitāte, intriģējošie nosaukumi – “Kāda ir Tava Digitālā pēda?”, “Informācijas higiēna un tās praktiskais lietderīgums kibertelpā” – spēja aktuālus, sarežģītus jautājumus par digitālo resursu izmantošanu skaidrot vienkārši, liekot lietā savu pieredzi, grupu darbs un bibliotekāru uzņēmība raisīja lielu interesi. Mērķauditorija – pieaugušie un skolēni (1.–10. klase, 23 klašu grupas no 5 Liepājas skolām un arī pirmsskolas izglītības iestādēm). Skolotāji atzina, ka audzēkņu uzmanību piesaistīja cita vide, citāds tēmu skaidrojums, labs dialogs.

eTwinning projekts starp Eiropas skolu bibliotēkām “READ(Y)?”

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā īstenots starpkultūru projekts, kura ietvaros 13–15 gadus veci skolēni atraktīvā veidā tika motivēti apmeklēt skolas bibliotēku un kas veicināja bibliotēkas lomas nozīmīgumu skolēnu vidū. Jaunieši no 9 valstīm diskutēja par izlasītajām grāmatām, ieteica grāmatas lasīšanai vasaras brīvlaikā, veidoja mini-grāmatas, grāmatzīmes, apsveikuma kartītes, prezentēja vairākus darbus, kas rosināja lasīt. Skolēni veidoja vienotu e-grāmatu, kurā tika publicēti sakāmvārdi un fabulas katras dalībvalsts valodā. Lielākā kopīgā aktivitāte bija R. Fišera stāsta “Bruņinieks rūsas bruņās” lasīšana un apspriešana. Projekta laikā tika novadīti 4 tiešsaistes pasākumi.

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka un Latvijas-Lietuvas projekts “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”

Dalība projektā aizsākusi jaunu bibliotekārā darba posmu publiskajās bibliotēkās Liepājā. Projekta aktivitātes saliedē ģimenes un veicina paaudžu sadarbību. Aizraujošie pasākumi citādā vidē un formā ir mainījuši sabiedrības priekšstatu par bibliotēku. Īstenotas pārrobežu ģimeņu sacensības dabas zinību un svešvalodu izzināšanai “ZINI vai MINI”, ģimenes galda spēļu dienas bibliotēkā, spēļu dienas brīvā dabā visai ģimenei “Noķer spēles garšu!”. Projekta ietvaros brīvprātīgie un zināšanu vēstneši (Liepājas skolēni) palīdzēja senioriem apgūt digitālās prasmes. Ieviestas jaunas tehnoloģijas: RFID sistēma un pašapkalpošanās iekārta. Stiprināta Latvijas un Lietuvas bibliotekāru sadarbība.

Neaizmirstama tikšanās ar M. Kosteņecku Misas vidusskolas bibliotēkā

“Nekas šajā pasaulē nav nejaušs, it īpaši – tikšanās ar cilvēkiem” – ar šiem M. Kosteņeckas vārdiem iesāku pasākumu. Kopīgi pavērām grāmatu krājuma “Mans XX gadsimts” lappusēs iekļauto dzīves posmu, kas cieši saistīts ar mūsu novadu, Misu, Misas kūdras fabriku, skolu un tuvējo Misas apkārtni. Rakstniece bija priecīga būt šeit, pie mums – viņas vārdiem: “Mājās, savā dzimtenē!” Autore dalījās atmiņās par laiku savās mājās “Draudziņos”. Dārgajai viešņai tika uzdāvināts pašdarināts lakats sarkanbaltsarkanajās krāsās. Pasākums raisīja daudz emociju, un tā izskaņā tika apciemotas “Draudziņu” mājas – viņas kādreizējais “jaunrades nams”. Esmu gandarīta par savas idejas tik sirsnīgu realizēšanos.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:
https://ej.uz/MansXXgadsimts

Informāciju sagatavoja:
Krista Annija Lauberga
LBB valdes locekle

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*