Francijā aizvadīts 28. starptautiskais bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes simpozijs “BOBCATSSS 2020”

Laikā no 2020. gada 22. līdz 24. janvārim Francijā, Champs-sur-Marne (Parīzes piepilsētā) norisinājās ikgadējais starptautiskais bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes simpozijs “BOBCATSSS 2020″ par tēmu “Informācijas pārvaldība, viltus ziņas un dezinformācija” (Information Management, Fake News and Disinformation). Simpozija norises vieta bija Gustava Eifeļa universitāte (Université Gustave Eiffel), kas savu nosaukumu ieguvusi šī gada 1. janvārī (līdz tam Parīzes-Austrumu Universitāte; Université Paris-Est Marne-la-Vallée).

Latviju simpozijā pārstāvēja Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) maģistra programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” 1. kursa studente un Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Jauno speciālistu sekcijas vadītāja Aiga Pīķe (ar referātu “Statistikas dezinformācija Latvijas Bibliotekāru biedrības pārskatos”; Statistical Disinformation in the Library Association of Latvia Reports) un 2. kursa studente Antra Upeniece (ar referātu “Akadēmiskais godīgums humanitārajās zinātnēs: ziņošana par kļūdām akadēmiskajos tekstos”; Academic Honesty in Humanities in Latvia: Reporting Mistakes of Academic Publications).

Simpozija “BOBCATSSS 2020” dalībnieki pulcējas Gustava Eifeļa universitātē. Foto: A. Pīķe.

Ar organizatoru uzrunām tiek atklāts simpozijs “BOBCATSSS 2020”. Foto: A. Pīķe.

Ar organizatoru uzrunām tiek atklāts simpozijs “BOBCATSSS 2020”. Foto: A. Pīķe.

Ieskats simpozija statistikas datos (labojums: 18 plakāti). Foto: A. Pīķe.

Pirmās dienas lektore – profesore Matilde Fontanina (Matilde Fontanin) no Itālijas – sniedza ieskatu par informācijas bojājumu veidiem, to ietekmējošiem faktoriem, kā arī internetu kā nozīmes pastiprinātāju (gan pozitīvā, gan negatīvā kontekstā). Saistībā ar interneta pastāvēšanas piecdesmitgadi un globālā tīmekļa (World Wide Web) trīsdesmitgadi aizvien aktualizējas tajā pieejamā satura patiesums un precizitāte. Pastiprinās informācijas un atmiņas institūciju darbinieku loma uzticamu informācijas avotu un to pieejamības nodrošināšanā, kas pausts arī 2016. gadā Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions) izstrādātajā bibliotekāru un informācijas darbinieku ētikas kodeksā (Code of Ethics for Librarians and other Information Workers).

Profesores Matildes Fontaninas prezentācija par bibliotēku un informācijas speciālistu lomu viltus ziņu laikmetā. Foto: A. Pīķe.

Vienu no simpozija pirmās dienas pirmajām paralēlajām sesijām atklāj studente no Japānas ar referātu par bibliotēku lomu demokrātiskas sabiedrības nodrošināšanā. Foto: A. Pīķe.

Ziņojumu par sagatavoto referātu sniedz LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja, LU SZF maģistra programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” 1. kursa studente Aiga Pīķe. Foto: A. Upeniece.

Pirmās sesijas referātu prezentētāji. Foto: A. Upeniece.

Ziņojums par Japānas publisko bibliotēku telpu vēsturisko izpēti. Foto: A. Pīķe.

Simpozija otrā diena tika atklāta ar datorzinātņu asociētā profesora Vincenta Nozika (Vincent Nozick) no Francijas lekciju par vizuālās informācijas – attēlu un video – patiesumu un uzticamību. Robeža starp pieļaujamām vizuālām izmaiņām un falsifikāciju (piemēram, veselīgāka izskata piešķiršana cilvēkam) ir ļoti trausla. Pēdējos gados arvien biežāk sastopami fotoattēlu viltošanas gadījumi, tomēr mākslīgais intelekts ir gana attīstīts, lai pārveidotu pat cilvēku kustības un runu video formātā. Tas liek aizdomāties – vai varam ticēt visam, ko redzam? Atpazīt viltojumu iespējams vizuāli (novērojamas ģeometriskas, proporcionālas, trokšņu, krāsu atšķirības, nedabiskas mutes kustības izrunā), kā arī pielietojot tam paredzētas datorprogrammas un rīkus (metadatu pārbaude vai daudziem jau zināmā meklētājprogrammas Google iespēja “Meklēšana pēc attēla”).

Asociētā profesora Vincenta Nozika prezentācija par vizuālās informācijas viltošanu. Foto: A. Pīķe.

Asociētā profesora Vincenta Nozika prezentācija par vizuālās informācijas viltošanu. Foto: A. Pīķe.

Viena no simpozija otrās dienas pirmajām paralēlajām sesijām tiek atklāta ar LU SZF maģistra programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” 2. kursa studentes Antras Upenieces ziņojumu. Foto: A. Pīķe.

Polijas pārstāvji iepazīstina ar pētījuma rezultātiem par informācijas filtrēšanu meklētājprogrammā Google. Foto: A. Pīķe.

Otrās dienas pirmās sesijas referātu prezentētāji. Foto: A. Pīķe.

Simpozija dalībnieku sagatavoto plakātu prezentēšana. Foto: A. Pīķe.

Trešā lektore – viltus ziņu analīzē specializējusies skolotāja Roze-Marija Farinila (Rose-Marie Farinella) no Francijas – prezentēja savu darba pieredzi skolēnu apmācībā viltus ziņu atpazīšanai internetā. Apgūt informācijas izvērtēšanas prasmes ir nozīmīgi sākot no 10 gadu vecumu – pirms tīņu vecuma, kad lielākā daļa informācijas tiek meklēta internetā. Bērni apgūst kritisko domāšanu, iegūst zināšanas dažādos aspektos – reklāmu nozīme un objektivitāte, faktu pārbaudes nepieciešamība, kā arī žurnālista profesija, tās mērķi un īpašības. Pats būtiskākais – tiek iedrošināti pārrunāt redzēto ar citiem un ar savām iegūtajām zināšanām izglīto arī apkārtējos.

Skolotāja Roze-Marija Farinila prezentē pieredzi skolēnu apmācībā viltus ziņu atpazīšanai. Foto: A. Pīķe

Bulgārijas pārstāve ar ziņojumu par bibliotēku speciālistu izaicinājumiem saistībā ar informācijas patiesumu un precizitāti. Foto: A. Pīķe.

Pārstāves no Vācijas iepazīstina ar automātisko naida runas (hate-speech) atpazīšanas rīka “HASOC” izstrādi un tā pielietošanas izaicinājumiem. Foto: A. Pīķe.

Simpozijā “BOBCATSSS 2020” piedalījās dalībnieki no 20 valstīm, to organizēja 4 universitātes, to skaitā 60 studenti no Francijas. Papildus 3 lektoru pamatziņojumiem tika nolasīti 42 referāti, īstenoti 4 darbsemināri jeb workshops un prezentēti 18 plakāti (sākotnēji izvērtēšanai saņemti 92 pieteikumi).

Noslēgumā atkārtots ieskats BOBCATSSS statistikā: dalībnieku pārstāvētās valstis, to skaitā arī Latvija. Foto: A. Pīķe.

Labākā plakāta balva aizceļo uz Nīderlandi. Foto: A. Pīķe.

Tiek pasniegta balva “Bobcat of the Year 2019”. Foto: A. Pīķe.

Dots vārds 2021. gada simpozija organizatoriem. Foto: A. Pīķe.

Simpozija karogu saņēmusi nākamā gada organizatoru komanda. Foto: A. Pīķe.

Protams, kā gan bez bibliotēku apmeklēšanas!

Ieskats Francijas Nacionālās bibliotēkas (Bibliothèque nationale de France) Rišeljē bibliotēkā (Bibliothèque Richelieu). Foto: A. Pīķe.

Ieskats Gustava Eifeļa universitātes Žorža Pereka bibliotēkā (Bibliothèque Georges Perec). Foto: A. Pīķe.

2021. gada janvārī simpozijs BOBCATSSS par tēmu “Digitālā transformācija” (Digital Transformation) norisināsies Portugālē, Portu; galvenais organizētājs – Portu grāmatvedības un biznesa skola (Porto Accounting and Business School). Sekojiet jaunumiem!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja,
LU SZF maģistra studiju programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” studente
Aiga Pīķe

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*