Bibliotēku nedēļas 2013 vadmotīvs – Mantojuma sardzē!

Atzīmējot Bibliotēku nedēļu, Latvijas Bibliotekāru biedrība aicina visas bibliotēkas laikā no 22. līdz 28. aprīlim publiskajā telpā aktīvāk informēt par bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām, organizēt daudzveidīgas izstādes un sarīkojumus, iesaistīt iedzīvotājus sadarbības projektu īstenošanā un radošās aktivitātēs.

Šogad Bibliotēku nedēļas vadmotīvs ir mantojuma sardzē, tādēļ rīkosim pasākumus, kas veltīti kultūras mantojumam, tā izzināšanai un centīsimies ieinteresēt līdzcilvēkus ģenealoģijas pētījumos, pilsētas un novadu ievērojamu cilvēku veikumā, māju, iestāžu un uzņēmumu vēsturē, sveiksim sadarbības partnerus.

Latvijā Bibliotēku nedēļa tiek atzīmēta kopš 1997. gada, kad pirmo reizi to organizēja pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma. UNESCO, novērtējot grāmatas un to lasīšanu, 1996. gada 23. aprīli pasludināja par Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu. Arī Latvijā ir nostiprinājusies tradīcija 23. aprīlī – Svētā Jura vai latviešiem Jurģu dienā – dāvināt rozes un grāmatas. Šī tradīcija ir atceļojusi no Spānijas provinces Katalonijas, kur līdz pat mūsdienām tiek pieminēta leģenda par Svēto Juri, kas cīnījās ar tumsonību un māņticību, izglāba no pūķa princesi. Vietā, kur ievainotā pūķa asins skāra zemi, uzplauka sārta roze.

LBB valdes sēdes dalībnieku ieteikumi bibliotēkas nedēļas aktivitātēm:

  • UNESCO mantojuma aktualizēšana, kā arī kopīgas aktivitātes Radošuma nedēļas ietvaros;
  • Kultūras mantojums – bibliotēku vēsture citā aspektā – dažādu kultūrvēsturi objektu aplūkošana vienkopus, rūpniecības uzņēmumu vēsture, tautas pulcēšanās vietu vēsture utml.;
  • Foto konkurss “Atrodi un nofotografē!” (vēsturisku objektu dokumentālu liecību atrašana un atpazīšana mūsdienās).
  • “Vēsturiskas” spēles un brīvā laika pavadīšanas pieredze no iepriekšējām paaudzēm.

2013. gada Bibliotēku nedēļas rekomendētās aktivitātes bērnu auditorijai – vietējo politiķu tikšanās ar mazajiem lasītājiem, lai pastāstītu, ko viņi lasījuši savā bērnībā, kopīgs grāmatu iepazīšanas prieks, jautājumu un atbilžu pēcpusdienas, maskošanās konkursi, atjautības uzdevumu turnīri, Bibliotēku nakts pasākumi.

Lai radoša Bibliotēku nedēļa un kopā mums izdodas nosargāt trauslo kultūratmiņas celtni!

 

Ziņu sagatavoja:
Silvija Tretjakova
Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja
Tālr.: 67969143

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*