Bibliotēku nedēļas 2012 vadmotīvs – Bibliotēkas draugi!

Atzīmējot Bibliotēku nedēļu, Latvijas Bibliotekāru biedrība aicina visas bibliotēkas laikā no 23. līdz 29. aprīlim publiskajā telpā daudz plašāk informēt par bibliotēku pakalpojumiem, aktualitātēm, problēmām, risinājumiem un piedāvāt daudzveidīgas izstādes, pasākumus, apmeklētāju aptaujas un citas aktivitātes.

Šogad Bibliotēku nedēļas vadmotīvs ir Bibliotēkas draugi, tādēļ sarīkosim svētkus esošajiem draugiem un atbalstītājiem, kā arī centīsimies iegūt jaunus draugus, sveiksim aktīvākos lasītājus un sadarbības partnerus.

Bibliotēku nedēļa Latvijā tiek atzīmēta kopš 1997. gada, kad pirmo reizi to organizēja pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma. UNESCO, cildinot grāmatas un to lasīšanu, 1996. gada 23. aprīli pasludināja par Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu. Latvijā un pasaulē ir nostiprinājusies tradīcija 23. aprīlī – Svētā Jura vai latviešiem Jurģu dienā – dāvināt grāmatas un rozes. Šī tradīcija ir atceļojusi no Spānijas provinces Katalonijas, kur līdz pat mūsdienām ir dzīva leģenda par Svēto Juri, kas pārvarēja tumsonību un māņticību, izglāba princesi no pūķa nagiem. Vietā, kur ievainotā pūķa asins skāra zemi, uzplauka sārta roze.

2012. gada Bibliotēku nedēļas rekomendētās aktivitātes bērnu auditorijai – vietējo politiķu tikšanās ar mazajiem lasītājiem, viņu izraudzīto grāmatu kopīga iepazīšana, jautājumu un atbilžu pēcpusdienas, spēļu un atjautības uzdevumu turnīri, Bibliotēku nakts pasākumi. 29. aprīlī noslēgsim kampaņu “E-pastu karš” bērnu grāmatu un lasīšanas atbalstam. Ziņosim par atbildēm, ko vēstulei par Bērnu un jauniešu žūrijas finansējuma atjaunošanu sniegušas atbildīgās valsts un valdības institūcijas. Bibliotekāri ir atbildīgi, lai aizvien vairāk cilvēku pieņem aktīvu dzīves nostāju. Mūsu iedvesmotājs ir izcilais zviedru pedagogs un psihologs Larss H. Gustavsons, kurš ir arī ANO Konvencijas par bērna tiesībām viens no autoriem. Savā grāmatā “Bērnu tētis” (1995) viņš raksta: “Aktīvie vecāki, kuri, līdzīgi Svētajam Jurim, uzsāk cīņu ar ļaunajiem pūķiem, uztur sevī cerību ar savu izturēšanos pret apkārtējo vidi un attieksmi pret nākotni. Kamēr viņi kaut kur iesaistās, tiem liekas, ka tic iespējai uzlabot stāvokli pasaulē. Un, kamēr pieaugušie kā mazi bērni tic cerībai uz labā iespējamību, tik ilgi, par spīti visam, tas varbūt nav gluži bezcerīgi”.

Ticēsim bibliotēkām un cilvēka gara spēkam!

 

Ziņu sagatavoja:
Silvija Tretjakova
LNB Bērnu literatūras centra vadītāja
Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja
Tālr.: 67969143

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*