LBB Jauno speciālistu sekcijai jauna vadītāja

Informējam, ka ar 2022. gada 23. septembri Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Jauno speciālistu sekcijai ir jauna vadītāja – Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja Rūta Bokta. Apsveicam un novēlam veiksmi ieceru īstenošanā!

LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja Rūta Bokta

LBB Jauno speciālistu sekcija (JSS) dibināta 2009. gada 15. aprīlī, kad neliela grupa enerģisku, gudru un aizrautīgu bibliotēkzinātnes studentu nolēma apvienot savus spēkus, lai veicinātu jauno speciālistu kustības atpazīstamību Latvijā un ārzemēs. Sekcijā darbojas biedri, kas pārstāv dažādas Latvijas bibliotēkas, vai arī kā citādi ir saistīti ar bibliotēku un informācijas nozari. Lai gan vairums sekcijas biedru ir gados jauni nozares speciālisti, līdzdarboties aicināts ikviens bibliotekārs – daudz svarīgāks par vecumu ir domāšanas veids un entuziasms, kā arī nesavtīga pret bibliotēkām.

Bijušie sekcijas vadītāji:

  • Aiga Pīķe, Latvijas Nacionālais arhīvs (17.04.2019.–30.11.2021.);
  • Elīna Veļa (sekcijas vadīšanas laikā – Sniedze), LR Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centrs (18.09.2014.–17.04.2019.);
  • Dace Ūdre, Latvijas Nacionālā bibliotēka (15.04.2009.–18.09.2014.).

Bibliotekārajā sabiedrībā zināms ir Jauno speciālistu sekcijas blogs. Sekcija ir aktīva dažādos sociālajos tīklos: “Twitter”, “Facebook”, “Slideshare”, “Prezi”, “Instagram”, “Pinterest” un “Flickr”.

Kopš 2012. gada sekcija organizē ikgadējo akciju “Bibliotēkas diena dzīvē” un ar dažādu regularitāti rīko sekcijas biedru sanāksmes un jauno bibliotēku un informācijas speciālistu konferenci “4CanGurus”.

Aicinām iesaistīties sekcijas darbā un ar savām idejām atbalstīt jauno sekcijas vadītāju!

Plašāk par sekciju

 

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valde

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*