Izsludināts 2020. gada Erasmus+ projektu pieteikumu konkurss

Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi 2020. gada mobilitātes projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības Erasmus+ programmā izglītības un mācību jomā. Projekta pieteikumu Pieaugušo izglītības sektorā var iesniegt tikai Pieaugušo izglītību organizācijas, kas darbojas pieaugušo izglītībā.

Saskaņā ar Erasmus+ vadlīnijām pieaugušo izglītība ir definēta kā visu veidu neprofesionālā pieaugušo izglītība – formālā, neformālā vai ikdienas mācīšanās, izņemot profesionālo tālākizglītību.

Mācību mobilitātē var doties pieaugušo izglītotāji, kuru organizācija ir iesniegusi projekta pieteikumu. Organizācijām sava personāla mobilitātes mācību nolūkos jāizmanto stratēģiskai un starptautiskai savas organizācijas attīstībai.

Pieaugušo izglītības personāla mācību mobilitāte ir paredzēta, lai pilnveidotu pieaugušo izglītības personāla prasmes un kompetences, tādējādi paaugstinot pieaugušo mācīšanos un mācību kvalitāti.

Erasmus+ programma atbalsta šādas mācību aktivitātes:

  • Nodarbību vadīšanu – pieaugušo izglītotāji pasniedz nodarbības ārvalstu organizācijā, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā;
  • Profesionālās pilnveides kursus un mācības ārvalstīs – pieaugušo izglītotāju profesionālo pilnveidi citas valsts  organizācijā, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā;
  • Darba vērošanu – pieaugušo izglītotāji vēro citu izglītotāju darbu ārvalstu organizācijā, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā.

Projektu pieteikumus var plānot un mobilitātēs nosūtīt arī Konsorciji, koordinējošās organizācijas un grupas, kas var iesniegt vienu pieteikumu vairāku organizāciju vārdā. Konsorcija sastāvā jābūt vismaz 3 pieaugušo izglītības institūcijām, ieskaitot koordinatoru.

Būtiski, ka Pieaugušo izglītības sektorā var piedalīties arī augstākās izglītības, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes ar nosacījumu, ka iestādē ir apstiprināta Pieaugušo izglītības mācību struktūrvienība, kas māca pieaugušos.

2020. gada konkursā pieteikumi Pieaugušo izglītības sektorā jāiesniedz savas valsts nacionālajā aģentūrā (Latvijā – Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA)), izmantojot tiešsaistes veidlapas. Pieteikšanās procesu vienkāršāku padara tiešsaistes (on-line) veidlapas, kurām nav nepieciešama atsevišķa saglabāšana un kuru aizpildīšanā viegli var iesaistīties vairāki personāla pārstāvji.

EK ir izstrādājusi un finansē Eiropas Pieaugušo izglītības elektronisko platformu – EPALE. Tā ir atvērta pasniedzējiem, treneriem un brīvprātīgajiem, kā arī politiku izstrādātājiem, pētniekiem un akadēmiķiem, kuri darbojas pieaugušo izglītības jomā.

“EPALE” nodrošina vairākas īpašas iespējas, kas padara to par galveno vietni pieaugušo izglītības jomā Eiropā. Šajā vietnē tiek piedāvāti interaktīvi sadarbības tīkli, kas nodrošina iespēju sazināties ar citiem lietotājiem Eiropā, iesaistīties diskusijās un apmainīties ar labas prakses piemēriem.

“EPALE” sadarbības organizāciju meklētājs: https://ec.europa.eu/epale/lv/about-partner-search

Lai sagatavotu projekta pieteikumu, organizācijai:

1) jāpiereģistrējas EU Login kontā. Organizācija, kura ir jau reģistrējusies, atkārtoti reģistrēties nav nepieciešams;

2) jāreģistrējas jaunajā sistēmā – EAC Organisation Registration system un jāiegūst organizācijas ID. Tie, kas ir reģistrējušies iepriekš URF sistēmā un ieguvuši PIC kodu, tiem nav jāreģistrējas, jo organizācijas ID tiek piešķirts automātiski;

3) jāizpilda projekta pieteikums un elektroniski jāiesniedz sistēmā.

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 5. februāris līdz plkst. 13.00.

VIAA organizēs atbalsta pasākumus Rīgā 2020. gada janvārī pretendentiem par mobilitātes projektu pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību 2020. gada projektu pieteikumu konkursā. Ja Jūsu Pieaugušo organizācija atbilst Pieaugušo izglītības sektora nosacījumiem, aicinām pieteikties finansējuma saņemšanai. Plašāka informācija par semināriem būs pieejams VIAA tīmekļvietnē www.viaa.gov.lv. Lai laicīgi saņemtu jaunāko informāciju, aicinām reģistrēties VIAA mājas lapā jaunumu saņemšanai.

 

Informāciju sagatavoja:

Ivars Gorda
Erasmus+ programmas departaments,
Skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļa
Vecākais programmas speciālists

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*