Tiek atklāta balsošana par “Gada notikumu Latvijas bibliotēkās 2017”

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) laikposmā no 17. janvāra līdz 23. februārim aicināja iesniegt pieteikumus LBB nominācijai “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017”. Tika saņemti 37 pieteikumi, un tie visi tiek nodoti Jūsu vērtējumam – ir izveidota tiešsaistes balsošanas anketa “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017”, kur ikviens var izvēlēties un nobalsot par notikumu, kurš ir pelnījis saņemt šo titulu. Visvairāk balsis ieguvušo notikumu godināsim Latvijas Bibliotēku festivāla laikā. Balsojums būs atvērts līdz 31. martam. Saite uz balsojuma anketu: http://ej.uz/Balso_par_notikumu_2017.

Aicinām iepazīties ar nominētajiem notikumiem:

“Creative and English!” vasaras piedzīvojumu osta bērniem Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā. Pasākums viena mēneša garumā pulcēja bērnus, jauniešus un interesentus no Latvijas un Lielbritānijas, lai saturīgi pavadītu laiku un nostiprinātu angļu valodas zināšanas.

Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Pirmo reizi valsts mērogā norisinājās konference par lasītāju apkalpošanas darbu. Pulcējot gandrīz 200 dalībnieku no visas Latvijas, konference cēla lasītāju apkalpošanas darba veicēju profesionalitāti un pašapziņu.

Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīniju izdošana. Novadpētniecības darba virziens ir viens no svarīgākajiem Latvijas bibliotēkās, tā vadlīniju sagatavošana bija grūts un darbietilpīgs process. Vadlīnijas izmantojamas ne tikai ikdienas darbā un nākotnes plānošanā, bet arī sadarbībai ar pašvaldībām.

Meklēšanas un informācijas piegādes sistēmas “Primo Discovery” ieviešana. Jauna informācijas meklēšanas platforma, kura paredzēta informācijas meklēšanai akadēmiskos un droši ticamos elektroniskajos resursos. Latvijā ieviesta četrās valsts nozīmes un augstskolu bibliotēkās.

Jaunu un modernu tehnoloģiju iegāde Rīgas 1. medicīnas koledžas bibliotēkā. Atzīmēta Rīgas 1. medicīnas koledžas 115. dzimšanas diena un bibliotēkā uzlabotas moderno tehnoloģiju piekļuves iespējas.

Ilūkstes novada 10. Lasīšanas svētki. Nozīmīgs notikums novada mērogā, jau 10. reizi tiek sumināta grāmata, tās autors, izdevējs, mākslinieks un grāmatas lasītājs.

20. saiets-konference “Esam ieausti raksti savā valodā, zemē, novadā” Madonas novada bibliotēkā. LBB Vidzemes nodaļas ikgadējais saiets, lai satiktu kolēģus un piedalītos interesantās lekcijās un nodarbībās par dažādiem tematiem.

Pasākums “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2016” ekspertiem “Grāmatmīļu salidojums” Jelgavas kultūras namā. Pirmais “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” noslēguma pasākums Jelgavas reģionā. Tas pulcēja visus Jelgavas reģiona skolu ekspertus, kuri bija aizpildījuši novērtējuma anketas.

“Māmiņas un bērna kopā būšana caur prieku, deju un pasakām” Jelgavas bērnu bibliotēkā “Zinītis”. Mātes dienai veltīts pasākums par pateicību māmiņām, kas veicina savos bērnos lasīšanas paradumus un bibliotēku apmeklēšanu ikdienā. Mērķis iepazīstināt vecākus ar “Tanzpro-biodanza” metodi.

Dzejas dienas pasākumu cikls Ludzā. Dzejas dienas norisinājās neierastā formā, tematiskais vakars “No dzejas līdz grāmatai”, īsfilmas “Ludza dzejā” prezentācija, koncerts “Dzeja iebrauc Ludzā”, pasākums “Dzejas tirgus” ar teatralizētu izrādi, radošajām darbnīcām un citām aktivitātēm.

Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas 155 gadu jubileja un tai veltītā konference “Akadēmiskā bibliotēka studiju un pētniecība atbalstam”. Konference par vēsturi, šodienas un nākotnes iecerēm, kas svarīgas visām bibliotēkām, tāpēc uz konferenci tika aicināti visu augstskolu bibliotēku kolēģi.

Diennakts lasītavas ieviešana Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā. Diennakts lasītava ir vieta, kur studentiem ir iespēja mācīties arī vēlā nakts stundā. Pieejams viss bibliotēkās 1. stāvs – neliela daļa krājuma, pašapkalpošanās virtuvīte, grāmatu nodošanas iekārta.

Lienes Kābeles darbu izstāde “…zeme neatrasta, man pretī staro senās grāmatās” Ogres Centrālajā bibliotēkā. No norakstītajām grāmatām Liene Kābele veido mākslas darbus origami un orimoto tehnikā, piešķirot tām otro dzīvi un pārvēršot grāmatas mākslas darbos.

“Bibliotēkas mazie apmeklētāji rosās” un “Lielais Lauvēns Lasītājs” Bērsteles bibliotēkā. Ikmēneša tikšanās ar mazajiem Bērsteles bibliotēkas lasītājiem gan bibliotēkā, gan pirmsskolas izglītības iestādē “Mārpuķīte”. Pagājušajā mācību gadā grāmatu maiņas iespēju izmantoja 30 ģimenes. Kopā izlasītas 337 grāmatas.

“Kārdinājums ar dzeju” dzejas dienas Jelgavā. Sestās dzejas dienas Jelgavā norisinājās citādāk nekā ierasts – skolas apceļoja dzejas busiņš, jaunie autori sacentās dzejas slamā, un norisinājās dzejas performance un koncertprogramma “Jūras stāsti”.

Brīvas domas lidojums “Manas nianses pie jūras”. Baibas Apsītes gleznu izstādē “Jūra. Nianses” sākumskolas bērni tika aicināti izvēlēties gleznu un pastāstīt par savām izjūtām un emocijām, ko bērns iztēlojas redzam aiz gleznas rāmja. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt bērnus ar mākslas pasauli caur bibliotēku.

“Laiks Ziedonim” apbalvojums nominācijā Dzīve literatūrā “Bize”. Apbalvojums izcēla bibliotēku nozīmi un veicināja to atpazīstamību sabiedrībā. Prieks, ka bibliotekāra darbs ir pamanīts un novērtēts – bibliotēkas ir un būs vajadzīgas sabiedrībai. Nominācijai tika pieteikti 56 bibliotekāri, apbalvojumu ieguva Laima Liepiņa.

Bijušajai LBB priekšsēdētājai Annai Mauliņai piešķirta Valsts Kultūrkapitāla fonda mūža stipendija. Par izcilu ieguldījumu kultūras attīstībā 2017. gada 21. decembra sēdē Valsts Kultūrkapitāla fonda padome nolēma piešķirt mūža stipendiju ilggadējai Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbiniecei, nozares pētniecības veicinātājai, bijušajai LBB priekšsēdētājai (2002–2007) Annai Mauliņai.

Noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Bibliotekāru biedrību (LBB) un Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociāciju (LATABA). 2017. gada 22. novembrī LBB un LATABA parakstīja sadarbības līgumu, kurā vienojas par sadarbību savu biedru un citu bibliotēku nozares speciālistu saliedēšanā, profesionālās pilnveides pasākumu organizēšanā, bibliotēku un bibliotekāru prestiža celšanā un interešu aizstāvībā valsts un starptautiskā mērogā, bibliotēku nozares attīstībā un bibliotēku darba pilnveidē atbilstoši LBB un LATABA statūtiem.

K. Ulmaņa dzimto māju apmeklējums-velobrauciens “Meklējot Latvijas sākumu”. Velobrauciena mērķis bija dot iespēju plašam lasītāju un apmeklētāju lokam iepazīt Dobeles novada Bērzes pagasta kultūrvēsturisko mantojumu un novērtēt tā nozīmi Latvijas kā neatkarīgas valsts pastāvēšanā. Kultūrvēsturisko mantojumu var izzināt ne tikai vācot materiālus, bet arī dodoties velobraucienā un tajā iesaistot gan apmeklētājus, gan lasītājus. Braucienā piedalījās 12 velobraucēji, kuri mēroja 9 km garu maršrutu.

“Latvijas BMX piedzimst Saldū” – novadpētniecības izstāde Saldus pilsētas bibliotēkā. Izstāde tapusi nopietna pētnieciska darba rezultātā un sadarbojoties plašam interesentu lokam, veidota, godinot BMX sporta trīsdesmitgadi Saldū, tā pievēršot uzmanību šim nozīmīgajam notikumam Latvijas mērogā. Bibliotēkas novadpētniecības krājums papildināts ar plašu digitālo dokumentu un fotogrāfiju skaitu par šī sporta veida pirmsākumiem. Pirmo reizi Saldus pilsētas bibliotēkas vēsturē uz novadpētniecības izstādi nāca ģimenes – tētis, mamma, bērni un viņu vecvecāki! Daļa no šiem interesentiem bibliotēku apmeklēja pirmo reizi.

Jelgavas reģiona lauku bibliotēku iesaistīšanās LNB Bērnu literatūras centra veidotajā lasīšanas veicināšanas programmā pirmsskolas vecuma bērniem “Grāmatu starts”. Projekts atved uz bibliotēkām ģimenes ar 3–4 gadus veciem bērniem, parāda bibliotēku pavisam citā, jaunā gaismā, cik bibliotēkā ir saistoša un reizē droša vide, atgādina māmiņām, ka grāmatas lasīt ir jauki, ceļ bibliotekāra pašapziņu un viņa nozīmi vietējā kopienā, pēc labi noorganizētām nodarbībām “Grāmatu starta” Pūcītes skoliņā palielinās bibliotēku draugu skaits.

Pilotprojekts “LASĪTKĀRE” 2016/2017 Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā. Projekta mērķis ir radīt LASĪTKĀRI, atklājot jauniešiem grāmatas, kurās ir aizrautība, realitāte, kas mijas ar krāšņu izdomu, notikumi, kuri jāizdzīvo, mirkļi, kuri jāizjūt, stāsts, kurš domās neatlaiž; pierādīt, ka mūsdienu jaunietim, grāmata ir svarīga, ka viņš nav vienaldzīgs, bet zināt, dzīvot, smieties, iztēloties; dāvāt iespēju jauniešiem satikt spilgtas personības tepat Kuldīgā.

Reģionu galveno bibliotēku metodiķu izbraukuma seminārs Jelgavā. Reģionu galveno bibliotēku metodiķi pirmo reizi tikās divu dienu seminārā ārpus Rīgas. Ar LNB Bibliotēku attīstības centru kopīgi izveidotā programma ietvēra bibliotēku darba aktuālos jautājumus un kolēģu pieredzi, kā arī atraktīvas tikšanās ar Jelgavas uzņēmējiem un iepazīšanos ar Zemgales laukiem.

Cīravas pagasta bibliotēkas projekts “Ej dabā un lasi!”. Projekts tapis ar Aizputes novada domes finansiālu atbalstu, sadarbojoties Cīravas pagasta bibliotēkai un biedrībai “Cīravas pagasta attīstības biedrība”. Cīravas tūrisma dabas takās – Sienāžu parkā un Cīravas Mežaparkā ierīkotas 5 mazās brīvdabas lasītavas ar šūpuļtīkliem.

“Lielie lasīšanas svētki” – lielākās lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016” noslēguma pasākums. Noslēguma pasākumu LNB rīko jau 15. reizi. Apkopotie programmas rezultāti liecina, ka 2016. gadā žūrijā un lasīšanas maratonā ir piedalījušies 19 969 lasītāji 712 bibliotēkās.

15. bibliotēku novadpētniecības konference “Šodienas notikums – rītdienas vēsture” Madonā. Viena no bibliotēku darba prioritātēm ir novadpētniecības darbs. Konference sniedza iespēju gūt pieredzi, jaunas zināšanas un iedvesmu turpmākajam darbam.

Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība Preiļu Galvenajā bibliotēkā. Izcils lasīšanas veicināšanas projekts, kas uzreiz izraisīja lielu atsaucību. Sacensībā novadu līmenī var aptvert plašu dalībnieku loku. Sacensībai ir daudzas pozitīvas ievirzes – literatūras izvēles prasmes, bērnu saliedēšana kopīgai aktivitātei, valodas kopšana, lasītprieka veicināšana.

Jaunu plauktu iegāde Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēkā. Iegādāti 11 jauni metāla plaukti, tie ir stabili, plaši, viegli saliekami. Telpas ir kļuvušas ērtākas un plašākas, krājums pārskatāmāks, bibliotēkas vadītājai ir jauns, skaists darbgalds.

“Tikšanās ar sen aizmirsto, bet zināmo grāmatu” Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā. Tas, ka ik pa laikam ieskatāmies grāmatplauktos, lai paņemtu rokās un pārlasītu sen aizmirsto, bet zināmo grāmatu, dara mūs garīgi bagātākus, stiprākus un gudrākus. Ar sen aizmirsto grāmatu tiekamies kā ar zināmu draugu, kas dalās jaunās idejās, domās un atziņās.

LBB Zemgales reģiona bibliotekāru “Vasaras skola” Dobeles novada “Pikšās”. Sportiskas un izzinošas aktivitātes visas dienas garumā, piemēram, šautriņu mešanas sacensības, jautrības stafetes un abstraktās mākslas glezniņu gatavošana marmorēšanas tehnikā un “Erudīcijas stafete” ar āķīgiem jautājumiem par Latviju.

Pētera Brūvera literārā mantojuma un dzīves telpas apzināšana, saglabāšana un popularizēšana Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā. Ulbrokas bibliotēka izveidojusi pasākumu un notikumu ciklu Pētera Brūvera piemiņai un popularizēšanai, piedalās dzejnieka dzimtajās mājās “Kalēji” sakopšanas talkā, rīko dzejas dienas un dzejoļu darbnīcu.

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas organizētās un Liepājas pilsētas domes atbalstītās Voldemāra Caunes balva “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” desmitgade un Kurzemes bibliotekāru konference, atzīmējot bibliotēkas dibināšanas 240. gadskārtu. Kopš 2007. gada balva tiek pasniegta Kurzemes bibliotekāru konferencē Liepājā. Konference desmit gadu laikā ir kļuvusi par Kurzemes bibliotekāru tradicionālu un profesionālu tikšanos. Balvu saņēmuši vairāk nekā 30 bibliotekāri no 16 Latvijas pilsētām un pagastiem.

Nodarbības ar suņiem lasīšanas veicināšanā bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Pļaviņu bērnu bibliotēkā. Pašvaldības finansētā projekta “Mēs – Pļaviņu bērniem” ietvaros, bērni, kuriem nevedas grāmatu lasīšana un jaunieši ar īpašām vajadzībām, lasīja grāmatas kopā ar speciāli apmācītiem suņiem. Nodarbību cikls tika noslēgts ar atklāto nodarbību, kur ieejas biļete bija – līdzi paņemta mīļākā grāmata, kuru lasīt priekšā suņiem.

Valmieras integrētās bibliotēkas desmitgades svinības. Valmieras integrētās bibliotēkas desmitgadi ar dažādiem pasākumiem atzīmējām visa 2017. gada garumā, bet desmitgades kulmināciju lasītāji kopā ar bibliotekāriem un bibliotēkas sadarbības partneriem izdzīvoja 20. novembrī, brīvdienā, kas bija noteikta par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. Valmieras integrētā bibliotēka aicināja “nākt un piedzīvot dzīvo, digitālo, paplašināto realitāti un būvēt sapņu pilis – desmitā dzimšanas diena būs priecīga un skaļa”. Tā arī bija – visas dienas garumā kopā ar mūsu bibliotēkas klientiem, draugiem un sadarbības partneriem radījām un baudījām daudzveidīgas aktivitātes. Īpašs prieks par to, ka lielāko daļu programmas veidoja klientu piedāvātās aktivitātes – Valmieras integrētās bibliotēkas 10. dzimšanas diena bija koprades un kopdares diena.

Mazā Gaismas pils Ropažu novadā. Ropažu bibliotēka beidzot atgriezusies ēkā, kur meklējami Ropažu bibliotēkas pirmsākumi – ēkā, kura celta 1928. gadā par Ropažu iedzīvotāju saziedoto naudu mazpulku un aizsargu vajadzībām. 2017. gadā tika rasts finansējums, lai pabeigtu ēkas renovācijas darbus. Fantastiska ēka, kura vilina un apbur gan lielus, gan mazus lasītājus ne tikai ar savu ārējo pievilcību, bet arī savu dvēseli, kas tajā mīt.

Tautas Saimes grāmatas iedziedāšanas pasākums Garkalnē. Latvijas simtgadi gaidot, ikviens Garkalnes novada iedzīvotājs varēja ierakstīt novēlējumu Latvijai.

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes locekle, LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja
Elīna Sniedze

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*