LBB Zemgales nodaļas konference “Kā veicināt bērnu un jauniešu interesi par bibliotēku?”

LBB Zemgales nodaļas organizētajā konferencē “Kā veicināt bērnu un jauniešu interesi par bibliotēku?”, kas 2015. gada 13. maijā notika Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā, piedalījās vairāk kā 70 bibliotekāri, kuru ikdiena saistīta ar darbu ar bērniem un jauniešiem.

Uzrunājot konferences dalībniekus, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš dalījās savās pārdomās par bibliotēku lomu bērnu un jauiešu radošuma attīstībā: “Jaunieši ir līdzvērtīgi un spējīgi darboties; mums tikai jārada interese. Ar rīkojumiem to nevar panākt, bet gan ar to, ka mēs raisām jauniešos radošumu un vēlmi izzināt; mums jāiemāca izzināt daudz dziļāk un jāattīsta prasmes meklēt un uzzināt. Bibliotēkām šeit ir ļoti būtiska loma, jo tās ir svarīga izglītības, prasmju un interešu attīstības sastāvdaļa.”

LBB Zemgales nodaļas vadītāja Līga Strazdiņa: “Visi runā par gaismas laikmetu. Gaisma ir izglītība. Ja gudrību pilnvērtīgi nevar saņemt ģimenē, iegūt skolā, tad to var atrast bibliotēkās. Rakstītā vārda krājums Latvijā ir neizmērojama bagātība un atslēga ir bibliotekāra rokās. Saulītē iecelt katra bērna sirsniņu, kas kāro atrast un izzināt – tas ir mūsu uzdevums.”

Konferences pirmajā daļā LNB Mācību centra mācību koordinētāja Vita Juraga un LNB Uzziņu un informācijas centra Informācijas pakalpojumu sektora galvenā bibliogrāfe Iveta Krūmiņa klātesošos iepazīstināja ar bērnu un jauniešu vajadzību izzināšanas un interaktīvas iesaistīšanas metodēm. Ar pārskatu par Starptautiskās Bibliotēku asociāciju federācijas (IFLA) Bērnu un jauniešu sekcijas aktivitātēm un pasaules bibliotēku labo praksi darbā ar bērniem semināra dalībniekus uzrunāja LBB priekšsēdētāja Kristīne Pabērza.

Konferences otrajā daļā notika Zemgales un Kurzemes bibliotēku darba pieredzes apmaiņa. Ar pieredzi dalījās:

  • Skrundas bērnu bibliotēkas vadītāja Inga Zalgaucka,
  • Bauskas bērnu bibliotēkas vadītāja Sarmīte Freimane,
  • Dobeles novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Brigita Baumane,
  • Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa.

Konferences prezentācijas pieejamas Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas tīmekļvietnē.

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*