Parakstīts Baltijas valstu bibliotekāru biedrību sadarbības memorands

2015. gada 27. aprīlī, Viļņā, Lietuvas 15. nacionālās bibliotēku nedēļas laikā tika parakstīts sadarbības memorands starp Lietuvas Bibliotekāru biedrību, Latvijas Bibliotekāru biedrību un Igaunijas Bibliotekāru biedrību.

Parakstot šo memorandu, Baltijas valstu bibliotekāru biedrības vienojās veicināt sadarbību šādās jomās:

  • Īstermiņa un vidēja termiņa sadarbības programmu īstenošana kopīgu interešu jomās: moderni bibliotēku pakalpojumi, jaunās tehnoloģijas, bibliotēku darbinieku apmācības, bibliotekāro procesu vadība un attīstība, bibliotēku pētniecība, kultūras mantojuma saglabāšana u.c.
  • Komunikācijas un profesionālās apmaiņas veicināšana, organizējot konferences un seminārus, lai stiprinātu profesionālās attiecības Baltijas bibliotēku un bibliotekāru vidū.

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*