Latvijas bibliotekāru 11. kongress “Nākotnes bibliotēkas: neierobežotas iespējas”

2014. gada 29.-30. aprīlī, Rīgas Stradiņa universitātes aulā, Dzirciema ielā 16.

Lielākais bibliotekāru forums Latvijā piedāvāja unikālu iespēju dzirdēt Amerikas Bibliotēku asociācijas prezidentes Barbaras Striplingas viedokli par bibliotēku nākotnes perspektīvām un prasmēm, kas strauji mainīgajā pasaulē jāapgūst ikvienam cilvēkam. Kolēģi no Somijas iepazīstināja ar mobilo bibliotēku darbības rādītājiem, abas dienas bija iespējams izpētīt modernu, funkcionējošu bibliobusu, kurš bija novietots pie Rīgas Stradiņa universitātes.

Pirmās dienas plenārsēdē uzstājās Uldis Zariņš, LNB Stratēģijas nodaļas vadītājs, viens no spējīgākajiem nozares plānošanas dokumentu autoriem, starptautisku digitālās informācijas un autortiesību darba grupu dalībnieks. Kultūras informāciju sistēmu centrs iepazīstināja ar jauniem projektiem un iniciatīvām bibliotēku pakalpojumu pilnveidošanā. LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, LBB priekšsēdētāja (2008-2014), apkopoja pieredzi, ko devis sešu gadu darbs sabiedriskajā organizācijā, par izaicinājumiem un iespējām, strādājot starptautiskos un nacionālos bibliotekāru rosinātos projektos. Pēcpusdienas sesijā LBB aktīvākās sekcijas un reģionālās nodaļas aicināja uz diskusiju visplašākā spektra jautājumos, sākot no pētniecības un bibliotēku zinātniskās darbības līdz izdomas bagātai darbinieku motivēšanai un pakalpojumiem bērnu un jauniešu auditorijai. Tajā piedalījās gan praktiķi, gan pētnieki, LU doktorantūras studenti un nozares administratīvie vadītāji.

30. aprīlis kongresā piedāvāja ieskatu Tieto Latvia jaunajos produktos bibliotēkām, kā arī mūsu Ziemeļu kolēģu mobilo bibliotēku praksē. Šī diena bija iepriecinoša daudziem konkursu laureātiem, notika projekta „Bibliotēkas diena dzīvē” aktīvāko un radošāko bibliotēku apbalvošana, ko rīkoja LBB Jauno speciālistu sekcija. Tika apbalvoti konkursa “Atklāj monētu noslēpumus Lursoft laikrakstu bibliotēkā!” dalībnieki. Vislielākais prieks daudziem bija ieraudzīt savus kolēģus sumināto vidū LNB Atbalsta biedrības organizētā ikgadējā konkursa “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs!” uzvarētāju apbalvošanā. Tas ir konkurss, kam savus pašaizliedzīgākos un izdomas bagātākos bibliotekārus nominē iedzīvotāji, rakstot sirsnīgas ieteikuma vēstules.

Divu dienu bibliotekāru forums noslēdzās ar jaunas LBB valdes un priekšsēdētāja vēlēšanām.

 

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*