Jaunais IFLA-UNESCO Publisko bibliotēku manifests – latviešu valodā

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) latviskojusi atjaunināto IFLA-UNESCO Publisko bibliotēku manifestu. Latviskojums tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Manifests pirmo reizi tika sagatavots 1949. gadā, un laika gaitā piedzīvojis vairākkārtējas izmaiņas, tāpat kā tās ir piedzīvojusi pasaule, sabiedrība un arī bibliotēkas. Pēdējais dokumenta atjauninājums noticis IFLA pārraudzībā 1994. gadā.

2022. gada jūlijā IFLA un UNESCO izziņoja jaunāko manifesta atjauninājumu. Tā mērķis ir nodrošināt manifestā pausto ideju nepārtrauktību, vienlaikus uzturot aktuālu publisko bibliotēku realitāti un misiju šodien.
Atjauninājuma tapšanu ar UNESCO programmas “Informācija visiem” (Information for All Programme, IFAP) atbalstu nodrošināja IFLA Publisko bibliotēku sekcija (Public Library Section). Dokumenta atjaunināšanas procesā notika arī apjomīga vispasaules bibliotekāru un bibliotēku aptauja, lai šajā procesā iesaistītu nozares profesionāļus no visas pasaules.

Manifests paziņo ticību publiskajām bibliotēkām kā dzīvam izglītības, kultūras, iekļautības un informācijas spēkam, kas ir būtisks faktors ilgtspējīgai attīstībai un individuālai miera un garīgās labklājības sasniegšanai caur katra cilvēka apziņu. Tādēļ IFLA un UNESCO mudina valstis un pašvaldības atbalstīt un aktīvi iesaistīties publisko bibliotēku attīstībā. Arī LBB pievienojas šim aicinājumam.

IFLA-UNESCO Publisko bibliotēku manifests latviešu valodā (PDF)

Manifesta teksts angļu valodā un citās valodās

 

Informāciju sagatavoja:
LBB priekšsēdētāja Māra Jēkabsone

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*