Latvijas Bibliotēku festivālā ar plašu programmu viesosies Loida Garsija Febo no ASV

Loida Garsija Febo (Loida Garcia Febo) ir puertorikāņu izcelsmes amerikāņu bibliotekāre un starptautiska bibliotēku konsultante ar 24 gadu eksperta pieredzi par bibliotēku pakalpojumiem daudzveidīgām iedzīvotāju grupām saskaņā ar cilvēktiesībām. No 2018. līdz 2019. gadam bijusi Amerikas Bibliotēku asociācijas (American Library Association, ALA) prezidente. Plaši pazīstama ar savu aktīvo iestāšanos par daudzveidību, kopienu interesēm, ilgtspējību, inovācijām un digitālo transformāciju. Padziļināta interese viņai allaž bijusi par bibliotēku interešu aizstāvību, darbu ar jaunajiem bibliotēku speciālistiem un bibliotēku darbinieku labsajūtu (welness). Loida ir uzstājusies un iedvesmojusi bibliotekārus 38 valstīs. Bibliotēku interešu aizstāvību Loida ir izvērsusi gan ANO un Eiropas Parlamentā, gan ASV Kongresā, Ņujorkas pavalsts senātā un Ņujorkas pilsētas pašvaldībā, gan neskaitāmās ielu aktivitātēs ASV un ārpus tās.

Loida Garsija Febo. Foto: no Loidas Garsijas Febo arhīva

Loidai ir bagāta darba pieredze bibliotēku nozares asociācijās. No 2013. līdz 2017. gadam viņa bija Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) valdes locekle; bijusi IFLA komitejas “Par brīvu piekļuvi informācijai un vārda brīvību” (Free Access to Information and Freedom of Expression Committee, FAIFE) locekle un eksperte, kā arī IFLA sekcijas “Profesionālā pilnveide un mācības darbavietā” (Continuing Professional Development and Workplace Learning Section, CPDWL) locekle. Viņa ir arī viena no IFLA Jauno speciālistu interešu grupas (New Professionals Special Interest Group, NPSIG) dibinātājām. Šobrīd Loida ir IFLA CPDWL konsultante un IFLA Bibliotēku asociāciju pārvaldības sekcijas (Management of Library Associations Section, MLA) informācijas koordinatore. Amerikas Bibliotēku asociācijā Loida šobrīd ir divu darba grupu vadītāja: darba grupa “Sieviešu statuss bibliotēku jomā” (Status of Women in Librarianship) un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu darba grupa (ALA’s United Nations 2030 Sustainable Development Goals Task Force), kā arī ir iesaistīta jaunā ALA stratēģiskā plāna izstrādē.

Loida ir ļoti aktīva sociālajos medijos, ik dienas savos ierakstos demonstrējot bibliotēku spēku un ietekmi, palielinot izpratni par bibliotēkām un bibliotekāriem. Savā ikdienas darbā viņa palīdz bibliotēkām, uzņēmumiem un organizācijām atrast piemērotus stratēģiskos risinājumus dažādām programmām, pakalpojumiem un darba virzieniem. Loidai ir bakalaura grāds biznesa izglītībā un maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē; šobrīd viņa izstrādā doktora disertāciju par bibliotēku pakalpojumiem spāņvalodīgajiem ASV iedzīvotājiem. Plašāku informāciju sk. Loidas Garsijas Febo tīmekļvietnē https://loidagarciafebo.wordpress.com.

2022. gada 27. aprīlī – Latvijas Bibliotēku festivāla pirmajā dienā – Loida Garsija Febo uzstāsies ar prezentāciju “Bibliotēku loma sabiedrībā: ilgtspējīgi bibliotēku pakalpojumi un bibliotēku interešu aizstāvība 21. gadsimtā (ASV pieredze)”, demonstrējot jaunāko un aktuālāko ASV bibliotēku pieredzi šajā jomā. Latvijas Bibliotēku festivāla otrajā dienā viņa vadīs praktisku darbnīcu par bibliotēku interešu aizstāvību iepriekš reģistrētiem dalībniekiem. Dienu pirms festivāla eksperte tiksies ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas studentiem, lai diskutētu par jauno speciālistu lomu un iespējām nozares attīstībā un iedrošinātu viņus darboties nozarē arī starptautiskā līmenī. Plānota arī tikšanās ar Latvijas Bibliotekāru biedrības valdi, lai sekmētu Latvijas un ASV bibliotēku un bibliotekāru sadarbību, tīklošanos un pieredzes apmaiņu.

ASV ekspertes vizīti uz Latviju sponsorē Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds (Baltic-American Freedom Foundation, BAFF).

 

 

 

 

Festivāla programma tiks izsludināta marta otrajā pusē. Aicinām sekot līdzi aktuālajai festivāla informācijai vietnē www.bibliotekari.lv un Latvijas Bibliotekāru biedrības “Facebook” lapā!

 

Ziņu sagatavoja:
Māra Jēkabsone
Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*