Mācījās un iedvesmojās pie kaimiņiem Lietuvā – noslēdzies projekts “Mācies no kaimiņiem”

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Kurzemes nodaļa sadarbībā ar Kursīšu pagasta bibliotēku-informācijas centru īstenoja projektu “Mācies no kaimiņiem”, kuru atbalstīja Saldus novada Nevalstisko organizāciju atbalsta fonds ar 350 eiro lielu līdzfinansējumu.

Projekta mērķis bija stiprināt Saldus un Brocēnu novadu (šobrīd – Saldus novads) publisko bibliotēku darbinieku, LBB biedru, profesionalitāti, veicināt sadarbību starp Latvijas un Lietuvas bibliotēkām, organizējot pieredzes apmaiņas braucienu uz Mažeiķu bibliotēkām. Projekta īstenošanas termiņš bija no 2020. gada 1. septembra līdz 2020. gada 12. oktobrim, bet saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem tā īstenošana tika pagarināta līdz 2021. gada 31. augustam.

Projekta ietvaros notika Saldus novada publisko bibliotēku pieredzes brauciens “Mācīsimies no kaimiņiem – Mažeiķu rajona bibliotēku un kultūrvides iepazīšana” uz Saldus sadraudzības pilsētu Mažeiķiem. Projekta realizācijas termiņš tika pagarināts un aktivitāšu norisi ietekmēja Covid-19 ierobežojumi Latvijā un Lietuvā. Šo ierobežojumu dēļ pieredzes brauciena dalībnieku skaits bija mazāks nekā projekta īstenotāji to bija plānojuši.

2021. gada 30. augustā notika pieredzes brauciens, kura laikā tika apmeklēta Mažeiķu pašvaldības bibliotēka un Viekšņu pilsētas bibliotēka, notika ekskursija un iepazīšanās ar Mažeiķu muzeja ekspozīciju un pilsētas interesantāko vietu apskate, tēju degustācija pie zāļu sievas Jadvigas, kā arī nacionālā ēdiena – cepelīna – un atmosfēras baudīšana Vilošu kafejnīcā.

Mažeiķu bibliotēkā iepazinām bibliotēkas vēsturi, realizētos projektus, rīkotos pasākumus, darbu Covid-19 ierobežojumu laikā. Brauciena dalībnieki izstaigāja bibliotēku – sākot ar Bērnu nodaļu un beidzot ar administrācijas telpām un krātuvi. Savstarpējās sarunās risinājām problēmjautājumus, interesējošas tēmas, piemēram, atalgojumu, finansējumu krājuma komplektēšanai, lasītāju apkalpošanas aktualitātes un citus bibliotēku darba jautājumus.

Mažeiķu bibliotēka un brauciena dalībnieki. Foto no brauciena dalībnieku arhīva

Viekšņu bibliotēkā, kura izvietota vienā ēkā ar muzeju, uzzinājām par sadarbību ar skolu, tiešsaistes pasākumiem, aktivitātēm dažāda vecuma iedzīvotājiem, iepazināmies ar bibliotēkas telpām. Kursīšu bibliotēka vienojās par sadarbības turpināšanu un kontaktu uzturēšanu.

Viekšņu bibliotēkā. Foto no brauciena dalībnieku arhīva

Mažeiķu muzejā iepazinām ekspozīcijas un aktuālās izstādes. Interesanta un moderna bija ekspozīcija par arheoloģiskajiem izrakumiem un senajām ciltīm – kuršiem, zemgaļiem un žemaišiem. Gida pavadībā iepazinām Mažeiķu pilsētas interesantākās vietas, jo pārsvarā mūsu ceļi Lietuvā parasti ved uz tirgu un veikaliem, bet šoreiz bija iespēja iepazīt arī pilsētu no cita skatpunkta.

Mažeiķu muzejā. Foto no brauciena dalībnieku arhīva

Pie zāļu sievas Jadvigas, kura ir pieredzes bagāta un izglītota arī akadēmiski šajos jautājumos, bija iespēja degustēt zāļu tējas, uzzināt par to iedarbību, gatavošanu, audzēšanu. Brauciena dalībnieki iegādājās arī “Jadvigas zālītes” produkciju.

Pie zāļu sievas Jadvigas. Foto no brauciena dalībnieku arhīva

Vilošu kafejnīcā baudījām lietuviešu nacionālo ēdienu – cepelīnus un iepazinām kafejnīcas apkārtni.

Kafejnīcā “Viloši” – baudot vidi un ēdienu. Foto no brauciena dalībnieku arhīva

Projekta laikā bibliotekāri ieguva jaunas zināšanas, informāciju, idejas darbam; iepazinās ar kolēģu pieredzi un problēmām, varēja salīdzināt bibliotēku darbu Latvijā un Lietuvā. Projekts veicināja sadarbību, deva iedvesmu un motivāciju turpmākam darbam un tā pilnveidošanai.

Projekta “Mācies no kaimiņiem” foto galerija (Flickr).

Atsauksmes no projekta dalībniekiem:

  • Evita Veckunga (Emburgas bibliotēka): “Šādos braucienos atkal un atkal pārliecinos, cik bibliotēkas var būt atvērtas, uz cilvēkiem vērstas, cik piedāvātie pakalpojumi ir aizraujoši, interesanti, cilvēkiem domāti. Un tam visam cauri komandas darbs, kas to visu veido”;
  • Vineta Sproģe (Blīdenes bibliotēka): “Mažeiķu bibliotēka pārsteidza ar projektiem un telpām, kurās viss bija jauns un moderns: skārienjutīgais datorekrāns, 3D printeris, datortehnika, mēbeles. Bērnu nodaļa strādā ļoti radoši – gan reklamējot grāmatas, gan paši šuj lelles leļļu teātra iestudējumiem. Noteikti gribētos pārņemt ideju par ceļojošo koferīti. Viekšņu bibliotēkā nedaudz jūtama padomju elpa. Laba sadarbība ar skolu, jo skolotāji paši nāk ar idejām un piedāvā tās kopīgi realizēt. Lielais zaķis – bibliotēkas simbols, kuru izmanto visos pasākumos bērniem”;
  • Pārsla Ēberliņa (Nīgrandes bibliotēka): “Visvairāk atmiņā palika Mažeiķu bibliotēkas Bērnu nodaļas radošums un izdoma – darbinieku darinātās lelles, interaktīvais paklājs un līdzi ņemamās somiņas bērniem. Vēl patika ciemošanās pie zinošās Jadvigas – laipna un sirsnīga sagaidīšana, atbildēšana uz jautājumiem un stāsti par augiem un ziediem. Jauki, ka uzzināju vairāk par pašu pilsētu, ko nākas bieži apciemot. Ko izmantošu darbā? Vēlētos kaut vai kripatiņu no tā entuziasma, kas piemīt Mažeiķu bibliotēkas kolektīvam!”.

Projektu “Mācies no kaimiņiem” līdzfinansēja Saldus novada Nevalstisko organizāciju atbalsta fonds un atbalstīja Latvijas Bibliotekāru biedrība, Kursīšu pagasta bibliotēka-informācijas centrs, kā arī brauciena dalībnieki!

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Mārtiņš Lagzdons
projekta vadītājs, LBB Kurzemes nodaļas vadītājs
Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra vadītājs

 

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*