LBB Gada bibliotēka 2019 – Latgales Centrālā bibliotēka

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Gada bibliotēkas 2019 godā tikusi Latgales Centrālā bibliotēka. Jau ilgus gadus Latgales Centrālā bibliotēka virzās uz mērķi kļūt par mūsdienīgu un inovatīvu kultūrizglītības iestādi, kas nodrošina iedzīvotājiem augstvērtīgus informacionālos pakalpojumus, daudzveidīgas mācīšanās un pētniecības iespējas, kā arī aizraujošu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 2019. gadā sasniegtais ir devis pārliecību – mainoties laikam līdzi un ieviešot jaunus pakalpojumus un risinājumus, bibliotēkas nezaudē savu identitāti, bet attīstās kā uz sabiedrības interesēm un vajadzībām orientētas iestādes.

Latgales Centrālās bibliotēkas un filiāļu darbinieki pieredzes gūšanas braucienā uz Dubultu kultūras kvartālu 2019. gada rudenī. Foto: no Latgales Centrālās bibliotēkas arhīva

Latgales Centrālās bibliotēkas ārskats. Foto: no Latgales Centrālās bibliotēkas arhīva

2019. gadā Latgales Centrālā bibliotēka veiksmīgi realizēja Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu “Network-Digihubs”. Projekts bija vērsts gan uz jaunu pakalpojumu ieviešanu, gan uz bibliotekāru profesionālo pilnveidi. Rezultātā bibliotēkā tika atklāts Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs, kur ikviens var aizraujoši un saturīgi pavadīt brīvo laiku, izmantojot inovatīvus digitālo tehnoloģiju risinājumus atpūtai, mācībām, izklaidei. Centra atvēršana būtiski uzlaboja bibliotēkas materiāli tehnisko nodrošinājumu, piesaistīja jaunus lietotājus, sekmēja bibliotēkas atpazīstamību un popularitāti.

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra pakalpojumu klāstā ir vairāki inovatīvi tehnoloģiski risinājumi: uz kustību atpazīšanas tehnoloģiju bāzes veidotas viktorīnas, virtuāls velobrauciens pa Latgali un Aukštaitiju, virtuālās realitātes brilles ar video par Latgales un Lietuvas pilsētām, “Xbox” spēļu konsoles un interaktīvs paklājs ar sensorās vadības rotaļām un izzinošām nodarbēm. Centra apmeklētājiem brīvi pieejama arī plaša grāmatu un galda spēļu kolekcija. Centrs piedāvā interaktīvas ekskursijas grupām, izglītojošas nodarbības 3D modelēšanā (darbs ar 3D pildspalvām un 3D printeri), robotikā (darbs ar “LEGO Mindstorms” robotiem) un digitālajā mājturībā (dizaina izstrāde “CorelDRAW” programmā un tā pārnese uz auduma ar termopresi un ploterēšanas iekārtu). Sestdienās īpaša uzmanība tiek veltīta ģimenēm, aicinot piedalīties radošo darbnīcu ciklā “Radi un dari!”. Desmit mēnešu laikā centrs apmeklēts vairāk nekā 16 000 reizes. Šajā laikposmā novadītas 120 ekskursijas Latvijas un ārvalstu grupām un 245 izglītojošās nodarbības, Ģimenes dienu aktivitātēs aptverti 440 dalībnieki.

Par nozīmīgu projekta ieguvumu uzskatāma bibliotekāru apmācība. Seši bibliotekāri tika apmācīti par IT mentoriem (katrs vidēji 90 stundas). Tapa arī metodoloģiska rokasgrāmata latviešu un lietuviešu valodā darbam ar projektā ietvertajām tehnoloģijām. Tā brīvi pieejama šeit: https://joom.ag/kqua.Turpinot bibliotekāru profesionālo pilnveidi, 2019. gada aprīlī sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju fakultāti tika organizēta konference “Bibliotēka digitālajā laikmetā: tradīcijas un inovācijas”, kurā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku no Latvijas un Lietuvas bibliotēkām.

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kleščinska: “Daugavpils reģiona kultūrtelpā Latgales Centrālā bibliotēka apliecina sevi kā jaudīgu un meklējošu kultūras izglītības un informācijas iestādi, kas savā pieejā veiksmīgi savieno tradīciju saglabāšanas un inovāciju virzīšanas uzdevumus.”

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Ilona Maksimčika: “Latgales Centrālā bibliotēka ievieš un piedāvā jaunus un inovatīvus pakalpojumus. 2019. gadā tika pabeigts darbs pie vērienīga Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta, kā rezultātā Daugavpilī tika atklāts Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs, kas jau šobrīd ir kļuvis arī par tūristu iemīļotu apskates objektu, kļūstot par laureātu Latgales tūrisma gada balvā – 2019.”

Latvijas Bibliotekāru biedrība sveic un lepojas ar “Gada bibliotēku 2019” – Latgales Centrālo bibliotēku!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes locekle
Daina Girvaite

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*