Notiks Zemgales reģionālais seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”

2019. gada 2. oktobrī Jelgavas pilsētas bibliotēkā (Akadēmijas ielā 26, Jelgavā) notiks Zemgales reģionālais seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”. Seminārs ir pirmais pasākums reģionālo semināru ciklā, ko organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB).

Seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši” aicina izprast ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus un iepazīt labās prakses pieredzes stāstus, tādējādi saredzot savas iespējas piedalīties ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Seminārā ar lekciju un praktisko darbnīcu pieredzē dalīsies Linnea Folkesson – Helsingborgas bibliotēkas (Zviedrija) projektu koordinatore, kurai ir 10 gadu pieredze dažādu projektu vadībā ilgtspējības jomā. Zviedru speciālistes lekcija un praktiskā darbnīca notiks angļu valodā ar secīgo tulkojumu latviešu valodā. Zviedru lektore semināra programmā izvēlēta ciešā saistībā ar Ziemeļvalstu dienām Jelgavā. Ik rudeni Ziemeļvalstu vēstniecības Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Dānijas Kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā organizē Ziemeļvalstu dienas kādā no Latvijas reģioniem. Šī gada septembrī un oktobrī Ziemeļvalstu dienas notiek Jelgavā, lai veidotu ciešāku sadarbību ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, stiprinātu reģionālo sadarbību, veidotu regulāru un koordinētu dialogu un rastu iespēju dalīties ar Ziemeļvalstu labās prakses piemēriem. Latviju seminārā pārstāvēs Zemgales reģiona bibliotēku pieredzes stāsti – par paveikto ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā dalīsies bibliotekāri no Jelgavas, Bauskas un Dobeles reģiona.

Semināra norisi finansiāli atbalsta: Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Zviedrijas vēstniecība Latvijā. Semināra mērķauditorija: Zemgales reģiona bibliotekāri. Uz semināra pirmo daļu aicināts ikviens interesents, praktiskajā nodarbībā dalībnieku skaits ierobežots. Dalība seminārā un praktiskajā nodarbībā – bez maksas.

Seminārs turpina 2019. gada 4. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā notikušā ievadsemināra mērķi – aktualizēt bibliotēku lomu un iesaisti ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, diskutēt par bibliotēku iespējām uzlabot savu kopienu dzīvi, dalīties pieredzes stāstos par aktivitātēm, kas jau tiek realizētas. Lai veicinātu pēc iespējas plašāka bibliotekāru loka iekļaušanu informācijas un pieredzes apmaiņā par ilgtspējīgas attīstības mērķiem, pēc ievadsemināra plānots organizēt četrus reģionālos seminārus – Zemgalē, Kurzemē, Latgalē un Vidzemē.

2015. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālās Asamblejas 70. sesijā tika pieņemta rezolūcija “Mūsu pasaules pārveide: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” jeb Dienaskārtība 2030. Tā nosaka 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus – priekšnoteikumus, lai pasaulē mazinātos nabadzība un citas nevienlīdzības izpausmes un pasaules attīstība būtu cilvēkam un dabai saudzīga un ilgtspējīga. Lai to sasniegtu, ne tikai valdībām, bet arī pilsoniskajai sabiedrībai – ikvienam no mums – ir jāiesaistās šo mērķu īstenošanā savā kopienā un ģimenē. Bibliotēkas kā vietas, kur nākam bagātināt sevi, lai caur iegūtajām zināšanām palīdzētu uzlabot savu un kopienas dzīvi, var kļūt par kopienas ilgtspējīgas attīstības centriem, aicinot izzināt vietējo un pasaules izaicinājumu kopsakarības: domājot par zināšanu, kultūras mantojuma, tradicionālo prasmju nodošanu nākamajām paaudzēm; diskutējot par klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības izzušanas risku; runājot par iekļaujošas un taisnīgas sabiedrības attīstību; plānojot veidus, kā veicināt pilsonisko līdzdalību un ilgtspējīgu kopienas attīstību.

Semināra programma (PDF).

Pieteikšanās semināram – līdz 30. septembrim, aizpildot elektronisko pieteikuma veidni.

Papildu informācijai par semināru atgādinām, ka pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam LBB ir iztulkojusi latviešu valodā Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) izdevumu “Bibliotēkas un ilgtspējīgas attīstības mērķi: stāstu veidošanas rokasgrāmata” (Libraries and the Sustainable Development Goals: A Storytelling Manual). Rokasgrāmatā apkopoti praktiski ieteikumi un noderīga informācija, kas domāta, lai palīdzētu sagatavot pārliecinošus stāstus par bibliotēku pakalpojumiem, projektiem un programmām un to ietekmi uz kopienām ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā. Saīsinātā veidā uz rokasgrāmatas bāzes ir sagatavota ilgtspējīgas attīstības mērķu stāstu stāstīšanas plūsmkarte.

 

Informāciju sagatavoja:

Māra Jēkabsone
LNB Bibliotēku attīstības centra
galvenā bibliotekāre
LBB valdes priekšsēdētāja
mara.jekabsone@lnb.lv
67716050

Kitija Balcare
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
komunikācijas konsultante
k.balcare@gmail.com
29683396

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*