Bibliotēku un ilgtspējīgas attīstības mērķu stāstu stāstīšanas rokasgrāmata – latviešu valodā

Pagājušā gada aprīlī Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) laida klajā izdevumu “Bibliotēkas un ilgtspējīgas attīstības mērķi: stāstu veidošanas rokasgrāmata (Libraries and the Sustainable Development Goals: A Storytelling Manual).

Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) ir izdevumu iztulkojusi, un tas ir lasāms un izmantojams latviešu valodā.

Bibliotēku un ilgtspējīgas attīstības mērķu stāstu veidošanas rokasgrāmata ir ceļvedis, kas paredzēts bibliotekāriem un bibliotēku interešu pārstāvjiem kā atbalsts bibliotēku interešu aizstāvības centienos, publicējot savus stāstus Pasaules bibliotēku kartē.

Pasaules bibliotēku karte (Library Map of the World) ir IFLA iniciatīva, kuras mērķis ir padarīt pieejamus gan kvantitatīvos datus (statistisku), gan kvalitatīvos datus (stāstus), kas demonstrē bibliotēku ieguldījumu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (UN Sustainable Development Goals) sasniegšanā.

Rokasgrāmatā apkopoti praktiski ieteikumi un noderīga informācija, kas domāta, lai palīdzētu sagatavot pārliecinošus stāstus par bibliotēkas pakalpojumiem, projektiem un programmām un to ietekmi uz kopienām un publicētu šos stāstus Pasaules bibliotēku kartes tīmekļvietnē.

Rokasgrāmatas saturā lasāms:

  • ilgtspējīgas attīstības mērķu skaidrojums un to īstenošanas piemēri;
  • praktiski ieteikumi veiksmīgu un ietekmīgu stāstu radīšanā;
  • stāsta attēlu un videoklipu sagatavošana;
  • korekta autortiesību ievērošana;
  • praktiska informācija un iedrošinājums stāstu ievietošanai Pasaules bibliotēku kartē.

Rokasgrāmata pieejama IFLA tīmekļvietnē.

Sk. arī – ilgtspējīgas attīstības mērķu stāstu stāstīšanas plūsmkarti.

No rakstpratības un lasīšanas veicināšanas līdz brīvai informācijas piekļuvei – bibliotēkas ir drošas un aicinošas vietas pašā kopienu sirdī. Tās sekmē digitālo iekļaušanu, tajā skaitā izmantojot piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un attīstot iedzīvotāju digitālās prasmes. Bibliotēkas veicina inovāciju un radošuma attīstību un nodrošina piekļuvi pasaules kultūras mantojumam un zināšanām. Bibliotēkas visā pasaulē piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas palīdz sasniegt ikvienu ilgtspējīgas attīstības mērķi. Daudzus no šiem pasākumiem, projektiem un programmām var pārvērst par pārliecinošiem stāstiem.

Ļoti ceram, ka rokasgrāmata palīdzēs Pasaules bibliotēku kartē beidzot ieraudzīt arī stāstus no Latvijas. Mums ir, ko stāstīt un ar ko lepoties!

Kā teikts rokasgrāmatā: “Stāsti – kopienas iesaistes un interešu aizstāvības instrumenti. Nevilcinieties – izstāstiet savu stāstu!”

 

Pēc IFLA materiāliem sagatavojusi:
LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*