Aicinām pieteikt referātus desmitajam Baltijas bibliotekāru kongresam

Informējam, ka šī gada 12. un 13. oktobrī Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās, norisināsies desmitais – jubilejas – Baltijas bibliotekāru kongress (Congress of Baltic Librarians (CoBaL)). Kongresa centrālā tēma ir “Bibliotēkas sabiedrībā”, un tās ietvaros mēs diskutēsim par to, kāda šodien ir bibliotēkas loma sabiedrībā.

Par to, ka bibliotēkas uzņemas pildīt aizvien jaunas funkcijas un, atbildot uz mainīgajām sabiedrības vajadzībām, piedāvā jaunus inovatīvus pakalpojumus, izejot ārpus ierastā bibliotēku pakalpojumu klāsta, runāts ir jau daudz un bieži. Šoreiz paraudzīsimies uz bibliotēku darbību no malas, aplūkojot kā bibliotēku darbība iekļaujas plašākā sabiedrībā notiekošo attīstības procesu kontekstā un kā tās reaģē uz IFLA tendenču ziņojumā ieskicētajām izmaiņām sabiedrībā. Vienlaikus vēlamies arī uzklausīt konkrētus pieredzes stāstus par to, kā bibliotēkas ir reaģējušas uz izmaiņām sabiedrībā, īstenojot inovatīvas programmas un aktivitātes.

Cobal karogs
Tāpēc aicinām jūs pastāstīt par jūsu pieredzi, īpašu uzmanību pievēršot šādām tēmām:

  • Bibliotēku atbalsts formālajai un neformālajai izglītībai;
  • Bibliotēkas kā informācijpratības un medijpratības prasmju attīstītājas;
  • Bibliotēkas kā lasīšanas veicinātājas;
  • Bibliotēkas kā prasmju attīstības platformas;
  • Bibliotēkas kā kultūras telpas;
  • Bibliotēkas kā vietas radīšanai un pašizpausmei;
  • Inovatīvs atbalsts sabiedrības vajadzībām;
  • Bibliotēkas pakalpojumu komunikācija.

Aicinām iesūtīt pieteikumus referātiem par šīm tēmām līdz šī gada 31. augustam, sūtot tos uz e-pasta adresi bibliotekarubiedriba@gmail.com. Referāta prezentācijai kongresā jābūt 10-15 minūtes garai, un tā būs jāsniedz angļu valodā. Pieņemto referātu autoriem tiks nodrošināta bezmaksas līdzdalība kongresā (izņemot sociālo programmu).

Kongresu organizē Latvijas Bibliotekāru biedrība sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas bibliotekāru biedrībām. Baltijas bibliotekāru kongress tiek organizēts vienlaikus ar Latvijas Bibliotekāru biedrības 17. konferenci, kas norisināsies turpat LNB telpās no 13. līdz 14. oktobrim.

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*