Ieskats Latvijas skolu un bērnu bibliotekāru lasītpatikas forumā

  1. gada 13. martā krāsaini un iedvesmojoši aizritēja Latvijas skolu un bērnu bibliotekāru lasītpatikas forums.

Skolēnu pavasara brīvlaikā Siguldas novada kultūras centrā “Siguldas devons” pulcējās 190 publisko un skolu bibliotēku bibliotekāri, skolotāji un kultūras cilvēki no visiem Latvijas reģioniem, lai rastu iedvesmu kā rosināt bērnos un jauniešos un sevī patiesu interesi par lasīšanas prieku.

Augstākā līmeņa atbalstu lasītprasmei, lasītpriekam un mīlestībai pret grāmatām pauda Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītāja Agita Zariņa-Stūre, KM Valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš un Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis.

Dagnija Baltiņa, LNB Speciālo krājumu departamenta direktore, runājot par skolu un bērnu bibliotēku vietu lasīšanas kultūrā, mudināja veidot un kultivēt grāmatīgu vidi un lasošu kopienu.

 

 

 

 

 

Par Siguldas pilsētas un novada unikalitāti – literatūra un lasītveicināšana kā prioritāte – ar lepnumu un mīlestību dalījās Jolanta Borīte, Siguldas novada kultūras centra “Siguldas devons” direktore, Līga Rostoka, Lēdurgas bibliotēkas vadītāja un Iveta Hamčanovska, Siguldas novada bibliotēkas direktora vietniece bibliotekārajā darbā.

Par Tukuma kā UNESCO Literatūras pilsētas lasīšanas veicināšanas praksi un iecerēm stāstīja Guna Roze-Tamule, rakstniece, publiciste, “Tukuma Literātu apvienība” vadītāja, aicinot visus jau 11.aprīlī doties uz VKKF atbalstīto norisi “Uz Tukumu pēc literatūras”.

Kultūras mediatores Baibas Rozes emocionālais stāsts par Cēsu novadā īstenoto konceptuālo labbūtības programmu “Nosūtījums uz kultūras aktivitātēm” aizkustināja daudzus kolēģus.

 

Muzejpedagoģiskajā darbnīcā “Priekšmeti lasīšanai” Anita Smeltere, LNB muzejpedagoģe, rosināja dalībniekus novērtēt katras skolas un bibliotēkas krājumā vai arhīvā esošos materiālus un priekšmetus kā lasīšanas rosinātājus.

Siguldas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas apmeklētājus pārsteidza bibliotekāres Ulrikas Ūpes stāsts par viņas studiju pētnieciskā darba tēmu un grāmatu klubiņa aktivitātēm un skolotāju pieredze “Literatūras nakts” rīkošanā.

Siguldas novada bibliotēka apmeklētājus priecēja ar ģimenēm draudzīgo plānojumu, iekārtojumu un zonējumiem un stāstu par lasīšanas veicināšanas programmām “La(p)sa” un “Mazā “La(p)sa”.

LASOŠAS sabiedrības domas veidotāja Silvija Tretjakova runāja par sabiedrības iesaistes kustību “RESTARTS LASĪŠANAI”, kā atslēgvārdu lasītpatikai, akcentējot sadarbību.

Andra Jākobsone, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas direktore, aicināja skolu bibliotekārus informēt izglītības atbalsta personālu par pielāgotās mācību literatūras izmantošanu mācību procesā skolēniem ar lasīšanas traucējumiem.

Kā foruma “ķirsītis uz kūkas” bija piecu bērnu mammas, bloga espats.lv autores un Montesori pedagoģes Viktorijas Ozolas pieredze par lasītpatiku viņas ģimenē. Ceļā uz izdevniecību ir Viktorijas jaunā grāmata par lasītprieku un lasītprasmi.

LASĪTPATIKAS kopradīšanas pasākums bija lieliska iespēja satikties, profesionāli saliedēties un iedvesmoties Siguldā – pilsētā, kura aizrauj un, kura lasa.

Forums notika norišu cikla “Latviešu grāmatai 500” ietvaros ar LR Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Siguldas novada pašvaldības un Latvijas Bibliotekāru biedrības atbalstu.

 

 

 

 

 

 

Foruma organizatori. No kreisās: Anita Smeltere, LNB. Aija Jankava, LBB. Solvita Ozola, LNB, Evija Vjatere, LNB. Ilze Kļaviņa, LNB. Diāna Rudzīte, LNB. Madara Vīlipa, LNB. Miķelis un Klāvs

 

 

Aija Jankava, foruma organizatore,

LBB Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas vadītāja.

Foto: Madara Vīlipa, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Katrīne Kļaviņa, Ventspils bibliotēka

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*