Latvijas Bibliotekāru biedrība aicina nominēt kandidātus biedrības valdes un revīzijas komisijas vēlēšanām

Šogad noslēdzas pašreizējās Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valdes pilnvaru termiņš, kas ilga trīs gadus. 2023. gada 25. aprīlī – Latvijas bibliotekāru 14. kongresa laikā – tiks ievēlēta jauna valde astoņu locekļu sastāvā un revīzijas komisija trīs locekļu sastāvā.

Līdz 2023. gada 22. martam ikviens LBB biedrs var iesniegt savas kandidatūras pieteikumu sava reģiona atbildīgajam. Vēršam uzmanību, ka uz LBB valdes un revīzijas komisijas locekļu vietām var kandidēt gan LBB individuālie biedri, gan institucionālo biedru darbinieki.

Valdes locekļu kandidātu izvirzīšana notiek, ievērojot reģionālās pārstāvniecības principu – proporcionāli biedru skaitam reģionā:

  • Vidzemes nodaļa uz divām valdes locekļu vietām izvirza vismaz trīs kandidātus, atbildīgais: Vidzemes nodaļas vadītāja Olga Kronberga;
  • Zemgales nodaļa uz vienu valdes locekļa vietu izvirza vismaz divus kandidātus, atbildīgais: Zemgales nodaļas vadītāja Irina Šanceva;
  • Kurzemes nodaļa uz vienu valdes locekļa vietu izvirza vismaz divus kandidātus, atbildīgais: Kurzemes nodaļas vadītāja Edīte Krasnopa;
  • Latgales nodaļa uz vienu valdes locekļa vietu izvirza vismaz divus kandidātus, atbildīgais: Latgales nodaļas vadītāja: Žaneta Moiseja;
  • biedri no Rīgas un Pierīgas reģiona uz trim valdes locekļu vietām izvirza vismaz četrus kandidātus, atbildīgais: valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone.

Reģionu atbildīgo kontaktinformācija pieejama ŠEIT.

Uz trīs revīzijas komisijas locekļu vietām var kandidēt ikviens LBB individuālais biedrs vai institucionālā biedra darbinieks, iesniedzot pieteikumu vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam. Lai notiktu balsošana par revīzijas komisiju, nepieciešami vismaz četri kandidāti.
 
LBB valdes un revīzijas komisijas vēlēšanu nolikums (PDF)
Valdes kandidāta apliecinājuma un pieteikuma veidlapa (Word)
Revīzijas komisijas kandidāta apliecinājuma veidlapa
 
LBB valde aicina visus biedrus, kas jūt sevī vēlmi un spēju aktīvi iesaistīties LBB darbā, un caur to – bibliotēku nozares attīstībā Latvijā un pasaulē, pieteikt savu kandidatūru.

Savukārt visus tos, kas līdz šim vēl nav iesaistījušies biedrībā, bet vēlas, lai arī viņu balss tiktu ņemta vērā jaunās valdes un revīzijas komisijas vēlēšanās, aicinām kļūt par LBB biedriem, iesniedzot pieteikumu LBB valdei vai reģionālajai nodaļai.

Uz tikšanos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur 25.–26. aprīlī Latvijas Bibliotēku festivāla ietvaros notiks gan LBB simtgades kongress, gan LBB valdes vēlēšanas, gan Bibliotēku ideju tirgus! Pasākuma programma vēl tiek gatavota un tiks izziņota, tiklīdz tā būs gatava.

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja:
LBB valdes locekle Gunta Grundmane

Vēlēšanu komisijas locekļi:
Vidzemes nodaļas vadītāja Olga Kronberga
Zemgales nodaļas vadītāja Irina Šanceva
Kurzemes nodaļas vadītāja Edīte Krasnopa
Latgales nodaļas vadītāja Žaneta Moiseja

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*