luxury https://www.fake-watches.is/ watch instruction older the watchmaking industry experts.https://www.fake-watches.is/ usa quest for pattern stack from the contemporary design.high quality balmain wholesaler always keep developing enhance.best https://luxuryreplicawatch.to clone watches are exclusively provided by this website.high end https://www.pt-wellreplicas.com/ from replicamaker.best replicas de relojes review produces advanced mechanised wrist watches.vapes forum includes a elegant creative world. Sākam pieteikšanos nominācijai “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2021” | Latvijas Bibliotekāru biedrība

Sākam pieteikšanos nominācijai “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2021”

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludina pieteikumu pieņemšanu nominācijā “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2021”. Nominācijas mērķis ir atcerēties, izcelt un godināt, kā arī apkopot un saglabāt vēsturei nozīmīgākos notikumus Latvijas bibliotēku nozarē, pievērst uzmanību bibliotēku darbam un popularizēt to, demonstrēt bibliotēku sniegumu un ieguldījumu nozares, sabiedrības un valsts attīstībā.

Ikviens Latvijas bibliotekārs ir aicināts iesniegt pieteikumu, aizpildot tiešsaistes formu. Nominēt var gan valsts mēroga, gan reģionāla līmeņa, gan vietējas nozīmes notikumus. Pieteikumu skaits no katra bibliotekāra vai bibliotēkas nav ierobežots, un pieteikt var jebkuru notikumu no jebkuras bibliotēkas vai nozares kopumā. Papildus atgādinām, ka nominācijai piesakāmi tikai 2021. gadā īstenotie notikumi.

Gada notikuma pieteikumi tiks pieņemti līdz 2022. gada 7. martam, tad tie tiks apkopoti sarakstā un nodoti tiešsaistes balsošanai. Atbilstoši balsojumam tiks izveidots nozīmīgāko notikumu saraksts.

Šobrīd tiek plānots, ka 2022. gada Latvijas Bibliotēku festivāls notiks hibrīdformā, un mēs ceram, ka LBB Gada balva tiks pasniegta klātienē, Bibliotēku festivāla laikā 27. vai 28. aprīlī. Ja tomēr šī iecere neizdosies, LBB Gada balva tiks izziņota LBB tīmekļvietnē www.bibliotekari.lv līdz 2022. gada 30. aprīlim.

Gan notikumu pieteikšana, gan balsojums par tiem notiks saskaņā ar 2022. gada 29. janvāra LBB valdes sēdē apstiprināto LBB nominācijas “Gada notikums Latvijas bibliotēkās” nolikumu (PDF).

 

Pieteikumu iesniegšanas veidne
Nolikums (PDF)

Aicinām pieteikt gan savus notikumus, gan citu paveikto!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētāja
LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
Māra Jēkabsone

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*