Latvijas Bibliotēku festivāls 2016

Attiecības. Sadarbība. Kopiena

2016. gada 19.–20. aprīlī

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Mūkusalas ielā 3, Rīgā

 

Latvijas bibliotekāru 18. konference. 19. aprīlī LNB Ziedoņa zālē un Konferenču centrā.

Sadarbības prasmes ir vienas no būtiskākajām dzīvesprasmēm arī mums – bibliotekāriem, jo ne velti evolūcijas pētnieki norādījuši, ka tieši sadarbība ir attīstības pamatā. Sadarbības priekšnoteikumi ir griba un spēja komunicēt; mēs varam nodzīvot dzīvi bez konkurences un cīņas, bet nevienu dienu bez sadarbības! Attiecības ir pastāvēšanas būtība!

Latvijas bibliotekāru 18. konference tiek veltīta SADARBĪBAI, ATTIECĪBĀM sadarbībā, sadarbībai KOPIENĀ un kopienas attīstības labā.

Konferences laikā skatīsimies uz BIBLIOTĒKU ne tikai kā uz vietu, kas partnerību rezultātā nodrošina pieeju informācijai un zināšanām, mākslinieciskās jaunrades attīstībai, kultūrai, izklaidei un mūžizglītībai, bet arī kā uz vietu, kurā nepārtrauktā kustībā tiek savienoti un apvienoti kopienās cilvēki un to intereses. Runāsim par bibliotēku, sadarbības partneru un kopienu mijiedarbību dažādās bibliotēku darba jomās.

 

PROGRAMMA

09.00–09.30    Reģistrācija un kafija

09.30–12.00    LATVIJAS BIBLIOTĒKU FESTIVĀLA atklāšana

Sandis Voldiņš, LR Kultūras ministrijas valsts sekretārs

Dzintra Mukāne, Latvijas Nacionālās bibliotēkas izpilddirektore

Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

Kristīne Pabērza, Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja

 

Konferences galvenā runa

Plāna B nav. Pārmaiņas kā pastāvīga bibliotēku un informācijas speciālistu realitāte

Niks Pūls, Licencēts bibliotēku un informācijas speciālistu institūts, Lielbritānija

 

ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA. Paneļdiskusija. 

Moderators Haralds Burkovskis. Piedalās:

Aivars Draudiņš, VARAM Valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos

Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

Antra Sprudzāne, Gulbenes novada bibliotēkas direktore

Armands Magone, Kultūras informācijas sistēmu centra direktors

Dace Antone, Swedbank Valmieras finanšu centra vadītāja

Niks Pūls, Licencēts bibliotēku un informācijas speciālistu institūts, Lielbritānija

 

12.00–13.00    Pusdienas

 

13.00–14.30    PARALĒLĀS ATTIECĪBAS – PERSONĪGĀS

Es ar sevi

Visas attiecības sākas pašam ar sevi. Mēs nevaram dot citiem to, kā nav mums pašiem. Attiecības pašam ar sevi – ne mazāk svarīgas, kā attiecības ar citiem cilvēkiem. Kā tikt galā pašam ar sevi, lai iedvesmotu citus?

Iluta Krūmiņa, organizāciju psihologs

Es ar citiem

Sadarbībā ar citiem es mainu pasauli. Kādēļ man ir svarīgi darīt to, ko daru? Kas mainīsies, ja uzdrošināšos vairāk? Kā es varu palīdzēt citiem viņu mērķu īstenošanā? Vai tas ir uz visiem 100%? Un kāds būs pirmais solis?

Vineta Saulīte un Dainis Zaltans, personīgas izaugsmes treneri

Mēs visi kopā

Attiecību pārnese. Kā iedvesmot laimīgai sajūtai? Kā mēs – bibliotekāri – varētu iedvesmot vietējās kopienas cilvēkus, kā iedvesmoties visiem kopā? Kāpēc? Esības jēga? Kāpēc sadarboties kopēja labuma vārdā?

Mārtiņš Burke-Burkevics, mācītājs

 

14.30–15.00    Kafijas pauze

 

15.00–16.30    PARALĒLĀS ATTIECĪBAS – PROFESIONĀLĀS

Mācām, palīdzam mācīties vai atbalstām mācīšanos? Publisko bibliotēku loma neformālās un informālās mācīšanās jomā

Kristīne Pabērza, LBB Pētniecības un attīstības sekcijas vadītāja

Bērnu un jauniešu bibliotekārs: no grāmatu izsniedzēja līdz lielu pasākumu producentam

Silvija Tretjakova, LNB Bērnu literatūras centra vadītāja

3D printeri bibliotēkās: iespējas un riski

Uldis Zariņš, LNB Attīstības departamenta direktors

Baiba Tormane, Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore

Darbs ar cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Margita Erele, Dace Bondare, Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””

Rīgas Stradiņa universitātes Bibliotēkas pieredze darbā ar ārvalstu studentiem

Inga Znotiņa, Rīgas Stradiņas universitātes Bibliotēkas vecākā bibliotekāre

Dienas kārtībā novadpētniecība

Marlēna Krasovska, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre

Elīna Riemere, LBB Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāja

 

16.30–17.30    KONFERENCES NOSLĒGUMS

Latvijas Bibliotekāru biedrības 2015. gada darbības pārskats

Kristīne Pabērza, LBB priekšsēdētāja

Konferences noslēguma runa

 

Konferences programmas (PDF)

 

Lai reģistrētos konferencei un citiem LATVIJAS BIBLIOTĒKU FESTIVĀLA pasākumiem, lūdzam aizpildīt reģistrācijas formu līdz 15. aprīlim.

Latvijas bibliotekāru 18. konference

Bibliotēku Gada balva (preses relīze)

Bibliotēku ideju tirgus (programma)

Reģistrācija

Atbalstītāji

Fotogrāfijas