Latvijas bibliotekāru 17. konference (LatBib17)

Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un pārmaiņas

2015. gada 13. oktobrī

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Mūkusalas ielā 3, Rīgā

 

Paralēlās sesijas

 

Ceļā uz mūsdienīgu bibliotēku. Iespaidi NextLibrary2015

Daina Girvaite, Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja

Svetlana Sprūža, Valmieras bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja

Š.g. 12.-15. septembrī Dānijā, Orhūsas jaunajā bibliotēkā Dokk1, notika starptautiska konference “NextLibrary 2015”, kas kopīgos pasākumos vienoja 350 bibliotēku darbinieku un draugu no 30 valstīm. Piecu dienu garumā prezentāciju, interaktīvo sesiju, socializēšanās pasākumu un bibliotēku ekskursiju laikā dalībnieki diskutēja par bibliotēku ēku un telpu dizainu, sociālajām inovācijām, pakalpojumu dizainu, radošuma un mācīšanās veicināšanu un daudziem citiem jautājumiem. Šajā interaktīvajā nodarbībā sniegsim ieskatu šajā konferencē un diskutēsim par to, kas no tā visa derīgs vai nederīgs mūsu bibliotēkām.

Bibliotekārs: nepārtraukta attīstība un gudras pārmaiņas

Inga Niedra, Kultūras informācijas sistēmu centra apmācību vadītāja

Bez prasmēm un zināšanām, kas mums – bibliotekāriem – nepieciešamas, lai nodrošinātu lietotāju vajadzībām atbilstošus bibliotēku pakalpojumus, mums jāspēj brīvi rīkoties ar modernajām tehnoloģijām, jāspēj un jāvēlas uzstāties publiski, jāpiemīt labām komunikācijas un sadarbības prasmēm, jādod savs ieguldījums mūžizglītībā, prasmīgi jārēķina, jāplāno un jāpārliecina… Un pats būtiskākais, ka lielākā daļa no šīm jomām nepārtraukti attīstās un mainās. Šajā interaktīvajā nodarbībā diskutēsim par zināšanām, prasmēm un kompetencēm, kas nepieciešamas katras modernas bibliotēkas darbiniekam un par veidiem, kā ātri apgūt to, kas nepieciešams ikdienas darbā.

Vai aktivitātes sociālajos medijos maina bibliotēkas tēlu?

Elīna Sniedze, Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas vadītāja

Facebook. Twitter. Instagram. Flickr. YouTube. Vai un cik aktīvas mūsu bibliotēkas ir šajos sociālajos medijos? Vai to vajag un ko tas dod? Ko tas prasa un ko tas maina? Šīs interaktīvās nodarbības laikā diskutēsim par to, kāda ir sociālo mediju nozīme auditorijas sasniegšanā, ieskatīsimies aktīvāko bibliotēku un bibliotēku nozares institūciju sociālo tīklu profilos un dalīsimies ar praktiskiem padomiem sociālo tīklu izmantošanā.

Moderna Latvijas bibliotēku nacionālā statistika: kur esam, kurp ejam?

Baiba Bierne, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centra statistikas speciāliste

Pavisam tuvu ir tas brīdis, kad sāksim Latvijas bibliotēku 2015. gada statistikas ievadīšanu, apkopošanu un analizēšanu. Statistikas datu vākšana sākas katrā atsevišķā bibliotēkā, kas laikam ritot mainīgajā informācijas pasaulē pēdējo gadu laikā ir uzņēmusies arvien jaunus un jaunus pienākumus. Tieši tāpēc, jauno procesu sekmīgākai pārvaldībai, nepieciešama arī moderna statistika. Šajā interaktīvajā nodarbībā diskutēsim par nacionālās statistikas vākšanas un apkopošanas izaicinājumiem, sagaidāmajām pārmaiņām un mūsu bibliotēku darba rādītāju statistikas datu vākšanas kārtību, lietderību un izmantošanu.

Uldis Zariņš, Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta vadītājs

Š.g. 21. septembrī EBLIDA izplatīja preses relīzi “Publiskās bibliotēkas Eiropā sagaida bēgļus” un pašreiz apkopo Eiropas publisko bibliotēku labās prakses piemērus attiecībā uz pakalpojumiem un aktivitātēm gan bērniem, gan pieaugušajiem. Šīs diskusijas laikā sniegsim pārskatu par to, ko jau tagad bēgļiem piedāvā Autrijas, Dānijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Nīderlandes, Norvēģijas u.c. valstu bibliotēkas un diskutēsim – Vai (kad) bēgļi būs realitāte arī Latvijas bibliotēkās? Kā viņus sagaidīt un kādus pakalpojumus piedāvāt? Kādas jaunas prasmes un resursi būs nepieciešami mūsu bibliotēkām, lai nodrošinātu pakalpojumus šai īpašajai lietotāju grupai?

Mākonis: palīgs darbā vai modes lieta?

Līga Kursīte, Telia Latvija pakalpojumu vadītāja

Jānis Stirna, Telia Latvija datortīklu administrators

Mākoņskaitļošana jeb mākoņdatošana – kas tas ir? Darbam noderīgs risinājums vai  modes lieta? Vai mākonis var ienākt bibliotēkā? Kuriem darbiem tas ir izmantojams? Kuriem bibliotēkas lietotājiem piedāvājams? Vai mākonī ir droši? Vai nokļūt un būt mākonī ir sarežģīti? Telia Latvija pieredze rāda, ka barjeras mākoņpakalpojumu izmantošanā bieži rodas no aplamiem pieņēmumiem un maldīgiem aizspriedumiem par mūsdienu biznesa tehnoloģiju radītajām iespējām, tādējādi nereti zaudējot iespēju būtiski ietaupīt laiku un izmaksas. Pēc iepazīstināšanas ar mākoņa darbības pamatprincipiem kopīgā diskusijā lūkosim rast atbildes uz jautājumiem par un ap mākoņiem bibliotēkās.

Bāreņdarbu statusa piešķiršana

Jurģis Īvāns, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas projektu vadītājs

Jau nepilnu gadu Latvijas likumdošanā ir stājies spēkā regulējums par nenosakāmu tiesību subjektu darbu, jeb tā saucamo bāreņdarbu, izmantošanu, kas atļauj bibliotēkām un citām kultūras nozares institūcijām izmantot šos darbus, vispirms veicot rūpīgās meklēšanas procedūru. Šajā seminārā LNB digitālās bibliotēkas projektu vadītājs Jurģis Īvāns iepazīstinās ar to, ko atļauj pieņemtais regulējums, uz kādām darbu grupām tas attiecas un uz kādām nē, kādi ir kritēriji, lai darbu varētu uzskatīt par bāreņdarbu, kā veikt rūpīgās meklēšanas procedūru, un kā reģistrēt bāreņdarbus Eiropas bāreņdarbu datu bāzē.